Saako oikealta ohittaa, jos vasemmalla kaistalla madellaan?

Tiedätkö, mitä uudessa tieliikennelaissa oleva"vähimmäisnopeus"oikeasti tarkoittaa? 1:16
Moni on ymmärtänyt uudessa tieliikennelaissa olevan "vähimmäisnopeuden" aivan väärin. Autoliitto opastaa videolla, mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Saako ohittaa oikealta, jos moottori- tai kehätien vasemmalla kaistalla ajetaan alle nopeusrajoituksen?

Vastaus: Pääsääntöisesti liikenteessä on ohitettava vasemmalta. On kuitenkin tilanteita, jolloin myös oikealta voi ohittaa. Tällöin on olennaista huomioida, ollaanko moottoritiellä vai muulla tiellä.

1.6.2020 voimaan tulevan, uuden tieliikennelain 61 §:ssä todetaan seuraavasti:

Edellä kulkevan ajoneuvon saa ohittaa ajoneuvolla moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä vain vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa, jokin ajokaista on ajosuunnassa opastusmerkillä osoitettu tarkoitetuksi tietylle liikennesuunnalle tai ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä ajavan ajoneuvon ohittaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu.

Käytännössä tilanne on ollut samanlainen myös tällä hetkellä voimassa olevan lain aikana.

Muut tiet, kuten kehätiet

Muilla kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä ohittamisesta ohjeistetaan samaisen lain 31 §:ssä:

”Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla ohitettava vasemmalta.

Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta. Oikealta saa ohittaa myös, jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla.”

Oikealta siis saa ohittaa, mutta edestakainen puikkelehtiminen kaistalta toiselle (pujottelu) on kuitenkin kielletty.

Näiltäkin osin uusi tieliikennelaki vastaa vanhaa. Pienenä muutoksena todettakoon, että tällä hetkellä voimassa olevassa laissa (17 §:ssä) mainittu mahdollisuus ”ohittaa tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävä, asianmukaisesti merkitty, ajoneuvo olosuhteisiin nähden sopivimmalla tavalla, tarpeellista varovaisuutta noudattaen”, on uudesta tieliikennelaista jätetty pois. Jatkossa lienee ilmeisesti tarkoitus kertoa liikennemerkein, kummalta puolelta kyseinen tienpidossa käytettävä ajoneuvo on tarkoituksenmukaista ja turvallista ohittaa.

Olennaista on myös huomata, että uuden lain tulkinnoista ei vielä ole oikeuskäytäntöjä. En myöskään tässä kirjoituksessa tietoisesti ottanut kantaa kevyelle liikenteelle tarkoitettuun ohitussäännöstöön vaan keskityin vastaamaan kohdennetusti vain tuohon esitettyyn kysymykseen.

Lue myös:

    Uusimmat