Puoliso melkein ulosotossa, vaikka miehellä jäi tuhansia säästöön – MTV:n kysely paljastaa: Näistä raha-asioista suomalaispariskunnat riitelevät

Paljonko rahaa ihmisellä tulee olla, että hän on rikas? 2:50
Paljonko rahaa ihmisellä tulee olla, että hän on rikas? Näin suomalaiset vastaavat

MTV:n teettämän kyselyn mukaan korona-aika on kiristänyt rahanyöriä joka viidennessä suomalaistaloudessa.

Kaikista vastanneista neljätoista prosenttia kertoi tulojensa pienentyneen jonkin verran viimeisen vuoden aikana, kun taas yhdeksällä prosentilla tulot olivat pienentyneet selvästi. 

Suurin osa kertoi kuitenkin, ettei tulotasossa ole tapahtunut vuoden aikana muutosta. Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia ilmoitti tulojen pysyneen koronapandemiasta huolimatta ennallaan, eikä sukupuolten välillä ilmentynyt merkittäviä eroja. 

Kyselytulosten mukaan tulot ovat kasvaneet noin joka viidennellä suomalaisella, mutta hyvin harvalla tulot ovat kasvaneet merkittävästi.  

Valtaosa pariskunnista yksimielisiä raha-asioissa 

Kaikista kyselyyn vastanneista noin 70 prosenttia kertoi olevansa vakituisessa parisuhteessa. 

Naisista 54 prosenttia vastasi puolisonsa tienaavan itseään enemmän ja 27 prosenttia kertoi saavansa kumppaniaan kovempaa palkkaa. 14 prosenttia naisista ilmoitti molempien osapuolten tienaavan yhtä paljon. Miesten antamissa vastauksissa oli havaittavissa pieniä eroja naisiin verrattuna, mutta ne pysyivät melko hyvin kolmen prosentin virhemarginaalin sisällä. 

Usean taloustutkimuksen mukaan naiset tekevät noin 80 prosenttia kaikista kuluttajamarkkinan ostopäätöksistä. Vastaajista 61 prosenttia kuitenkin kertoi, ettei rahankäyttö tuota heidän parisuhteessansa ongelmia. 

– Avioliitossa ei ole tuloeroja. On mies ja vaimo, yhteiset velat ja yhteinen omaisuus, eräs kyselyyn vastanneista toteaa.

– Se kumpi saa enemmän tuloja ottaa perheen menoja hoitaakseen, jotta kummallekin jää riittävästi käyttövaroja omiin menoihin ja harrasteisiin, kuuluu toinen vastaus.

Ikävertailussa iäkkäämmät, 55–64-vuotiaat riitelivät huomattavasti vähiten raha-asioista. Ikäryhmää edustavista vain alle kolmannes ilmoitti raha-asioiden aiheuttavan erimielisyyksiä parisuhteessa. 25–34-vuotiaiden talouksissa raha-asioista kiisteltiin eniten, jossa ainoastaan puolet vastanneista ilmoittivat, ettei rahankäyttö aiheuttaisi lainkaan ongelmia.

Myös tulotasolla näyttäisi olevan selkeä vaikutus rahasta syntyvien kiistojen määrään. Alle 2 000 euroa kuukausitasolla tienaavista hieman yli puolet kertoivat riitelevänsä raha-asioista. Korkeampituloisten keskuudessa riitely on huomattavasti harvinaisempaa. 

Rahan tuhlaaminen suurin päänvaiva 

Kyselyn perusteella kaikista eniten kotitalouksissa kiistellään tuhlaavaisesta ja tarpeettomasta rahankäytöstä. Miehistä 17 % ja naisista 14 % paheksuu kumppaninsa tuhlaavaa rahankäyttöä.

– Vaimo ostaa sellaisia ei-välttämättömiä hyödykkeitä, vaatteita, tavaroita, matkoja ja palveluja joita ilmankin tulisi hyvin toimeen, eräs turhautunut vastaaja toteaa.

Toiseksi eniten riitoja parisuhteissa oleville aiheuttaa tasapuolisuus raha-asioiden hoidossa, joka aiheuttaa 11 prosenttia kaikista rahariidoista.

– Hänellä on varaa tehdä asioita, joita minulla ei ole varaa tehdä, yksi kyselyyn vastanneista valittelee.

– Olin suurinpiirtein ulosotossa pari kertaa, kun miehellä jäi muutama tuhat euroa kuukaudessa säästöön, kuuluu erään toisen avautuminen.

Yhteisten rahankäyttöä koskevien sopimusten rikkominen, säästäminen, velkaantuminen ja alkoholinkäyttö korostuvat myös riitaa aiheuttavien asioiden joukossa 7–9 prosentin osuuksilla. 

– Minun täytyy huolehtia siitä, että rahaa riittää välttämättömiä menoja varten. Mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa, eikä mitään jää säästöön.

Kysely tehtiin 14.6.–1.7.2021 välisenä aikana. Siihen vastasi 1924 henkilöä. Vastaajat ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysi-ikäisistä suomalaisista. Tutkimus toteutettiin verkkopaneelissa. Virhemarginaali on suurimmillaan 3 % suuntaansa. Tutkimuksen teki MTV:n toimeksiannosta Corefiner Oy. 

Lue myös:

    Uusimmat