SuomiAreenan tentissä väännettiin metsistä, työstä ja koronasta: "Teidän pitää tehdä ne päätökset, kaksi vuotta on vatkattu ja väistelty"

2:10
Kymmenen uutiset: SuomiAreenan puheenjohtajatentissä metsäkysymys synnytti kiivaan keskustelun.

Puoluejohtajat keskustelivat SuomiAreena-tentissä muun muassa velasta, työllisyydestä ja koronapolitiikasta.

Tenttiin osallistuvat Li Andersson (vas.), Sari Essayah (kd.), Jussi Halla-aho (ps.), Harry Harkimo (liik.), Antti Häkkänen (kok.), Markus Lohi (kesk.), Niina Malm (sd.), Maria Ohisalo (vihr.) ja Henrik Wickström (r.).

21.56: Puheenjohtajatentti on päättynyt. 

21.55: Essayah: Ennen kaikkea pitäisi olla huolissaan äänestysprosentista ja siitä, että ihmiset tietävät, mistä ollaan äänestämässä.

21.54: Andersson: Tämä on keskustelu, joka täytyy käydä itsensä kanssa, että onko aikaa hoitaa kaikki tehtävät hyvin. 

21.52: Ohisalo on samaa mieltä Halla-ahon kanssa, että ihmisten osallistamisen kannalta vaalien yhdistäminen voisi olla hyvä idea.

21.50: Halla-ahon mukaan kotimaiset vaalit voitaisiin järjestää samana päivänä.

– Voitaisiin nostaa surkeaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa ja jatkossa myös maakunnallisissa vaaleissa.

21.48: Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ehdotti tänään, etteivät puolueen puheenjohtajat ja ministerit asettuisi ehdolle maakuntavaaleihin.

Kokoomuksen Häkkisen mielestä tämä on vähän erikoista.

– Mielestäni on tärkeämpää saada paljon ehdokkaita ja saada ihmiset kiinnostumaan sosiaali- ja terveydenhuollon asioista.

21.44: Harkimo ymmärtää koronavelkaantumista, mutta velkaantuminen pitäisi kuitenkin saada aisoihin. Nykyisen hallituksen työllisyystoimilla se ei hänen mukaansa onnistu. Myös yrityksille tulisi antaa veroetuja.

21.42: Sekä Ohisalo että Andersson uskovat, että EU:n 60 prosentin velkakattoa tullaan korottamaan.

21.40: Myös Essayahin mukaan koko hallituskauden ajan on tehty sellaisia menonlisäyksiä, jotka eivät liity koronaan. 

– On tärkeää huolehtia, ettei velkataso tästä enää lähde nousemaan. Velka on käytettävä järkevästi, ei niin kuin tämä hallitus.

21.38: Lohi: Jatkossa täytyy pystyä parempaan talouskasvuun.

21.37: Keskustan Lohi: Kokonaisvelan määrä ei ole erityisen huolestuttava, mutta velkaantumisen vauhti on. Jos velkaannumme holtittomaksi, niin tulemme haavoittuviksi tuleville kriiseille.

21.32: Halla-ahon mukaan hallituksesta on alkanut kuulua "uutta taloustiedettä edustavia näkemyksiä", joiden mukaan velkoja ei tarvitse koskaan maksaa pois. Halla-aho muistuttaa, että velanhoitokulut ovat pois yhteiskunnan pyörittämisestä.

– Korona on antanut verukkeen lakaista talouden rakenteellisia ongelmia maton alle.

21.28: Kokoomuksen Häkkisen mukaan niin sanottu kannustava sosiaaliturva tuo mukanaan korkean työllisyysasteen.

– Sen takia he kykenevät turvaamaan korkeamman elintason kansalaisilleen, paremman eläketurvan ja palvelutason, Häkkinen sanoo.

21.24: Li Anderssonin mukaan pitäisi tarkastella ennakkoluulottomasti kaikkia tehokkaita työllisyystoimia.

– Sen sijaan, että kerta toisensa jälkeen saan vastata esityksiin heikossa asemassa olevien työttömien toimeentulon leikkaamisesta. Jos jostain on päästävä eteenpäin, niin tästä.

21.21: Sari Essayahin mukaan hallituksen työllisyystoimilla on sosiaalipoliittisia ulottuvuuksia, mutta julkista taloutta ei vahvisteta.

21.20: Malmin mukaan yksi hallituksen konkreettinen julkista taloutta vahvistava työllisyystoimi on nuorten työllistäminen. Malm ei täsmennä, mistä on kyse. Harkimon mukaan hallituksen työllisyystoimet ovat pilipalihommia.

21.18: SDP:n Niina Malm listaa työllisyystoimiksi osatyökykyisten työllistämisen ja kuntakokeilun. Häkkäsen mukaan osatyökykyisten työllistäminen ei ole julkista taloutta vahvistava työllisyystoimi.

21.17: Työllisyystavoitteista ei ole itsessään mitään iloa, jos työllisyystoimia ei tehdä, sanoo Halla-aho.

21.15: – Luulen, että hallituksen kannattaisi käydä läpi, haluaako Suomi säilyä pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden joukossa? kysyy Antti Häkkänen ja vaatii työllisyystoimia.

– Teidän pitää tehdä ne päätökset. Kaksi vuotta on vatkattu ja väistelty, Häkkänen sanoo.

21.14: Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ei ole erityisen tehokas työllisyystoimi, sanoo Andersson. RKP:lla on Wickströmin mukaan erilainen näkemys.

21.11: Markus Lohi: Minulla on se käsitys, että työllisyystoimien valmistelu on edennyt taustalla. Budjettiiriiheenkin on vielä aikaa.

21.10: Ja nyt työllisyystoimiin! Tehdäänkö 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavat työllisyyspäätökset syksyn budjettiriihessä? Markus Lohen mukaan tavoitteena pitää olla, että merkittävä osa tehdään. Li Anderssonin mukaan työllisyystoimia ei ole juuri valmisteltu.

21.05: Li Andersson perustelee, miksi ilmastopolitiikan tulisi olla budjettiriihen ykkösprioriteetti: työllisyystavoitteita on jo korotettu kahdesti, kun työllisyystoimia on tehty niin paljon, mutta ilmastotoimista puolet puuttuvat yhä.

21.00: Kokoomus tsemppaa hallitusta ilmastotoimissa, sanoo Häkkänen. Suomalaisten yritysten kilpailukykykin on ilmastoteko.

20.58: Jussi Halla-ahon mielestä Suomen päästövähennystavoite on liian kunnianhimoinen. Jos lisää ilmastotoimia halutaan tehdä, ne kohdistuvat varmasti liikkumiseen ja asumiseen.

– Meillä on puolueita, jotka suhtautuvat avoimen vihamielisesti maaseudulla asumiseen, Halla-aho kommentoi.

20.56: Keskustan Lohen mukaan ilmastoasioistakin tullaan keskustelemaan syksyllä, mutta budjettiriihen nimikin kertoo siitä, mistä on tarkoitus päättää.

– Budjettiriihessä kannattaa ehkä keskittyä budjettiin, Lohi sanoo.

20.55: Vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä hallituksen pitää tehdä budjettiriihessä loput päätökset ilmastotoimista, joilla päästään hallituksen ilmastotavoitteeseen. RKP:n mielestä myös päätökset yrittäjyyteen ja työllisyyteen ovat tärkeitä.

20.53: Nyt siirrytään keskustelemaan syksyn budjettiriihestä! Odotukset sitä kohtaan ovat kovat, ja uhoa on esitetty jo puolin ja toisin.

20.50: Maria Ohisalo ei erikseen kysyttäessä vastaa suoraan siihen, onko hänen puolueensa valmis luovuttamaan toimivaltaa metsäpolitiikassa EU-tasolle. Lopulta Ohisalo myöntää, että kyllä, maiden rajat ylittävissä asioissa päätösvaltaa on luovutettava. Keskustan Lohi sanoo, ettei hänen puolueensa voi tukea hallitusta, jossa metsäpoliitikan päätösvaltaa luovutetaan.

20.47: Kiistely metsäpolitiikasta käy kiivaana. Oppositiota edustavan Harkimon mielestä on epäisänmaallista, että vihreät haluavat luovuttaa metsäpolitiikan päätäntävaltaa EU-tasolle.

– Ei kukaan ole sanonut niin! Lopettakaa jo epätosien puhuminen! Ohisalo parahtaa vastaukseksi.

20.45: Jussi Halla-ahon mukaan Suomen ääni on hyvin heikko EU:ssa. Unionissa on monesti harhaisia käsityksiä siitä, miten Suomi metsiään kohtelee, ja eräs syypää on Halla-ahon mielestä vihreät mepit.

20.43: Vasemmistoliiton Andersson katsoo, että maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on mokannut allekirjoittaessaan kriittisen kirjeen EU:n metsästrategiaa koskien.

– Kukaan ei ole luovuttamassa päätäntävaltaa EU:lle meidän metsistä, Andersson sanoo.

20.40: Maria Ohisalo ihmettelee, miksi SDP lobbaa metsästrategiaan kevennyksiä, kun suomalaisyrityksissä on paljon ilmasto-osaamista ja ne voisivat hyötyä EU-tason ilmastopolitiikasta.

20.39: Metsäpolitiikkaa pitää pystyä hoitamaan yhdessä, mutta on oltava myös rajoja sen suhteen, mitä hoidetaan Suomessa ja mitä EU-tasolla, sanoo SDP:n Malm.

20.37: Suomi pystyy parhaiten vaikuttamaan Euroopassa kansallisissa asioissa, kun maa puhuu yhdellä suulla, sanoo keskustan Markus Lohi.

– Minkä takia ette puhuneet sillä yhdellä suulla siellä EU-tasolla? Ohisalo kysyy.

20.33: Maria Ohisalo muistuttaa, että hallitusohjelmassa sanotaan, että hiilinieluja kasvatetaan ja luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan. Tämä linja on jäänyt hänen mielestään pois SDP:n ja keskustan vaikuttamistyöstä EU-tasolla.

20.32: Sari Essayahin mukaan metsäpolitiikan on kuuluttava kansalliseen toimivaltaan. Suomen ja muiden metsävaltaisten metsät halutaan nyt koko Euroopan hiilinieluiksi, Essayah nyt syyttää. Suomea yritetään hänen mielestään käyttää hyväksi.

20.28: Mainoskatko. Seuraavaksi käydään hallituksen EU-metsäpolitiikan kimppuun. Vihreät on kritisoinut kovasanaisesti etenkin keskustaa ja SDP:tä. Millähän äänenpainoilla puheenjohtajat nyt puhuvat?

20.26: Maria Ohisalon mukaan ei auta, jos ajattelemme rakentavamme muurin Suomen ympärille ja olevamme täältä koronalta turvassa. Rokotekattavuus on ainoa ratkaisu tautiin. Koronarajoituksista on jatkuvasti opittu lisää.

– Meillä on lisää tutkimustietoa, näyttöjä. Esimerkiksi kouluja emme laittaisi enää tässä kohtaa varmaan uudestaan kiinni, Ohisalo miettii.

20.24: Keskustan varapuheenjohtaja Lohi myöntää, että joidenkin koronarajoitusten yksityiskohdista on ollut selviä näkemyseroja hallituksen sisällä.

20.21: Kokoomuksen Häkkänen kritisoi Suomen koronajohtamismallia. Käytännössä Häkkänen sanoo STM:n roolin olevan liian iso. Myös elinkeinoelämän edustajat otettava tarkemmin mukaan rajoitusten valmisteluun.

20.19: Markus Lohi: Ainakin näyttää siltä, että Pietarin kisaturistien koronatapaukset eivät ole kuormittaneet sairaalahoitoa. Lohen mielestä tähän mennessä matkustamis-, ravintola- ja tapahtumarajoituksissa olisi ollut joiltain osin parantamisen varaa.

– Ne ovat tulleet aika myöhään, ja meillä on jotkut toimialat ovat kärsineet mielestäni kohtuuttomasti. Tässä meillä kaikilla on varmasti hieman peiliin katsomisen paikka, Lohi sanoo.

20.17: RKP:n Wickströmin mielestä lisärajoituksia esimerkiksi ravintoloiden osalta on syytä välttää. Elinkeinoelämä ja muut toimijat otettava mukaan koronastrategiatyöhön.

20.15: Sari Essayah: Sairaalahoidossa ei ole enää erityistä ylikuormitusta, joten yhteiskuntaa on pikkuhiljaa avattava. Rajat saatiin Essayahin mielestä koronan alussa aivan liian hitaasti kiinni, Maria Ohisalo on tästä eri mieltä.

20.12: Koska alamme suhtautua koronaan tautina muiden joukossa? Harry Harkimon mukaan aika alkaa olla nyt. Korona alkaa olla voitettu, sillä kuolemantapauksia ei tule enää paljoa.

20.11: Oppositiojohtajat Halla-aho ja Häkkänen kritisoivat hallituksen rajapolitiikkaa. Halla-ahon mielestä ihmisten liikkumista on kyetty estämään, taudin ei niinkään.

20.07: Maria Ohisalo: Kun meille on tullut koronatautia, se on aina tullut rajan takaa, esimerkiksi viime kesänä suomalaisten reissajien mukana. Komission näkökulmasta olemme olleet täysin laittomassa tilanteessa jo pitkään.

20.06: Kuinka kauan koronan tartuntalukuja on vielä seurattava? Voimme aika turvallisin mielin lähteä siirtymistä aika tavalla normaaliin, sanoo Markus Lohi.

20.00: Tentti alkaa! Vetäjinä MTV Uutisten omat Antonia Berg ja Jaakko Loikkanen.

Luvassa on tiukka kaksituntinen tentti kiinnostavista ja ajankohtaisista politiikan teemoista.

Mukana on mielenkiintoinen kattaus puolueiden varsinaisia puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho on oletettavasti viimeisessä tentissään puolueensa puheenjohtajana.

Ohjelma lähetetään suorana Allas Sea Poolilta Helsingistä. Illan säätila on varsin helteinen, sillä lämpöasteita on ennusteiden mukaan tentin aikana 25–27.


Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja