Porsaanreikä laissa: Suurituloinenkin yrittäjä voi nostaa Kelan asumistukea – tästä on kyse

Porsaanreikä laissa: Suurituloinen yrittäjä pystyy nostamaan asumistukea – tästä on kyse 3:45
Miten on mahdollista, että suurituloinen yrittäjä saa yli 400 euroa kuukaudessa asumistukea? Katso video!

Sekä Kelassa että Suomen yrittäjissä tiedostetaan ongelma, mutta kyse ei ole varsinaisesta väärinkäytöstä. 

Kyse on siitä, että yrittäjä voi itse määritellä oman YEL-työtulonsa ja maksaa pienintä yrittäjän eläkevakutuusmaksuja suurista tuloista huolimatta. Laki yleisestä asumistuesta ei ota huomioon yrittäjän todellisia ansioita, vaan pelkästään YEL-työtulon.

– Kun meillä on asumistuenhakijana YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, heidän todellisia yritystoiminnan tuloja ei yleisestä asumistuesta annetun lain perusteella selvitetä. On periaatteessa mahdollista, että suurituloinen yrittäjä nostaa Kelan asumistukea, vahvistaa Kelan juristi Rita Lääkkölä

YEL-työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen arvoa mitattuna rahassa. Toisin sanoen, YEL-työtulon ei tarvitse vastata yrittäjän todellisia ansioita.

Pienin YEL-työtulo on tänä vuonna 8 261,71 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yrittäjän vuosiansiot ylittävät edellämainitun summan, yrittäjän täytyy ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus. Tuon summan ylittyessä yrittäjä voi käytännössä kuitenkin itse määrittää oman työpanoksensa rahallisen arvon.

Osa yrittäjistä niin sanotusti alivakuuttaa itsensä, eli maksaa pientä YEL-maksua tuloihinsa nähden. YEL-maksujen mukaan määrittyy myös muu sosiaaliturva, kuten sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrä sekä eläkkeen suuruus.

Kuinka suuresta ongelmasta on kyse?

Kelan tilaston mukaan yritystulon perusteella maksettavaa asumistukea sai 13 447 ruokakuntaa elokuussa 2022. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä kuinka moni tuen saajista olisi todellisuudessa suurituloinen. Ongelman laajuutta ei siis tiedetä edes Kelassa.

– Kun me ei niitä yrittäjän todellisia tuloja selvitetä, meillä ei ole tietoa heidän todellisista tuloista. Meillä ei siis valitettavasti ole tästä tietoa, kuinka yleistä tämä on, sanoo Lääkkölä.

Myöskään Suomen yrittäjät ry:ssä ei tiedetä tarkkoja lukuja.

– Yleisen asumistuen osalta yrittäjät eivät meidän näkemyksemme mukaan erityisesti korostu. Tästä olemme päätelleet, ettei tämä ole laajamittainen toimintatapa, kommentoi työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Yleinen asumistuki:

  • Asumistukea voi saada yksi henkilö tai ruokakunta
  • Asumistuki voi olla korkeintaan 80 prosenttia asumismenoista
  • Tukea voi saada esimerkiksi vuokraan, vastikkeisiin ja lainan korkoihin
  • Asumistuen suuruuteen vaikuttavat ruokakunnan tulot, asuinpaikkakunta ja asumismenot

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan noin kolmasosa yrittäjistä maksaa pienintä YEL-maksua. Osa yrittäjistä maksaa pienintä maksua, koska muuhun ei ole varaa, mutta minimimaksajien joukossa on myös hyvätuloisia yrittäjiä.

Suomen Yrittäjät julkaisivat maaliskuussa 2022 selvityksen, jonka mukaan jopa puolet yrittäjistä on ilmoittanut YEL-työtulon olevan pienempi, kuin sen lain mukaan pitäisi olla.

Kelan Lääkkölä sanoo, että vaikka kyseessä ei ole väärinkäytös, ilmiöön liittyy muita ongelmia.

– Kyllä tähän sellainen moraalinen ja tuen kohdentumiseen liittyvä ongelma tulee, jos yrittäjä nostaa pienituloisille tarkoitettua asumistukea, vaikka hän olisi tosi asiassa suurituloinen.

– Yrittäjän itsensä kannalta tilanne voi myös olla ongelmallinen, koska se vaikuttaa myös vanhempainpäivärahaan sekä sairauspäivärahaan ja tietysti siihen eläkkeeseen, jotka jäävät matalalla YEL-työtulolla hyvin pieneksi, Lääkkölä sanoo.

Menettely ollut käytössä yli 10 vuotta

Vielä yli kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen. Tuolloin Kela otti huomioon yrittäjän todelliset tulot, mutta hakemusten käsittelyä haluttiin tehdä helpommaksi.

– Tähän on aikanaan päädytty sen takia, että etuuksien käsittely olisi sujuvampaa. Samalla Kelan etuuksissa käytetyt yrittäjien tuloja koskevat arviointiperusteet olisivat yhdenmukaisia etuuksien kesken, Lääkkölä sanoo.

Hellstén sanoo, että Suomen Yrittäjien tavoiteohjelmassa on jo kahdeksan vuotta sitten esitetty asumistuen myöntämistä yrittäjän todellisten ansiotulojen mukaan.

Tilanteeseen saattaa tulla muutos YEL-uudistuksen myötä. Alivakuuttamisesta voi tulla vaikeampaa, jos eläkeyhtiöt alkavat muutoksen myötä tarkastamaan yrittäjien eläkemaksuja säännöllisesti.

– Tämä nykymalli mahdollistaa sen, että etuutta maksetaan henkilöille, jotka eivät sitä tarvitse. Puolestaan henkilöt, jotka voisivat sitä tulojensa puolesta sitä kovasti tarvita, niin jos he noudattavat tarkasti yrittäjän eläkelakia, niin jäävät ilman etuutta. Kyllä tilanne on kohtuuton tällä hetkellä, Hellstén lisää.

Kuinka paljon suurituloinen yrittäjä sitten voi saada Kelan yleistä asumistukea? Katso esimerkkitapaus artikkelin alussa olevalta videolta!

Lue myös:

    Uusimmat