Oletko kaupunkilainen henkeen ja vereen? Tutkimus: Mieltymys keskustaan voi paljastaa jotakin vähemmän mairittelevaa persoonastasi

8 syytä: Tämän takia kaupungissa asuminen on ihan parasta! 0:46
8 syytä: Tämän takia kaupungissa asuminen on ihan parasta!

Missä sinä asuisit mieluummin? Kaupunkiympäristöjen valitseminen maaseudun sijaan saattaa paljastaa jotakin ihmisen persoonasta.

Kaupunkiasumisen suosiminen saattaa paljastaa jotakin ihmisen persoonasta. Journal of Environmental Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan urbaaneja asuinympäristöä suosivilla on todennäköisemmin "pimeitä puolia" persoonallisuudessaan, kertoo New York Post.

"Epämiellyttäviä" piirteitä omaavat suosivat kaupunkeja

Kokeeseen osallistui 304 brittiaikuista. Derbyn yliopiston tutkijat kysyivät henkilöiltä esimerkiksi, miten suurta yhteyttä he tunsivat luontoon, ja millainen maantieteellinen sijainti oli heidän suosikkinsa. Valittavana olivat kaupunki, esikaupunki ja maaseutu.

Tulosten perusteella ne koehenkilöt, joiden persoonasta löytyi "pimeitä" piirteitä, siis esimerkiksi piirteitä narsismista tai sadistisesta luonteesta, suosivat asumista kaupungin keskustassa. Vuonna 2018 Yhdysvalloissa tehdyssä kokeessa saatiin samansuuntainen tulos.

– Psykopatia liittyy käänteisesti luontoyhteyteen, tutkimuksessa kuvailtiin.

Psykopaatin piirteitä omaava suosi kaupunkielämää

Psykopatiaan liitettyjä piirteitä ovat esimerkiksi lipevyys, mahtipontisuus, itsekeskeisyys, syyllisyydentunteen ja empatian puuttuminen, valehtelu ja petollisuus.

Jos henkilö sai korkeat pisteet psykopatiaan liittyviä piirteitä arvioivalla asteikolla, hän todennäköisesti suosi kaupunkielämää. Kokeessa ne henkilöt, joilla oli enemmän psykopaatteihin liitettyjä ominaisuuksia, olivat todennäköisesti eri mieltä esimerkiksi väitteen "suhde luontoon on tärkeä osa sitä, kuka olen" kanssa.

Miksi psykopaatin piirteet saavat ihmisen pitämään kaupunkiympäristöistä?

Tulos voisi viitata esimerkiksi siihen, että suurkaupungeissa asuvat eivät saa niitä luonnon tarjoamia, elämänlaatua parantavia hyötyjä, joita maaseudulla asuvat saavat.

Toisaalta kyselyjen tulos ei kuitenkaan korreloinut sen kanssa, missä koehenkilöt oikeasti asuivat. Se, miksi psykopaatin piirteet saavat ihmisen pitämään kaupunkiympäristöistä, ei siis ole selvää.

Vähentävätkö psykopaattiset piirteet yhteyttä luontoon, vai toisin päin?

Tutkimusta tehneen Dean Fidon mukaan monilla ihmisillä on jonkinasteisia psykopaatillekin sopivia persoonallisuuden piirteitä, eikä se tee heistä vaarallisia tai poikkeavia. Fidon mukaan ihmisen luontosuhdetta on tutkittu paljon, mutta nopeatahtinen nykyelämä verottaa myös sitä. 

– Tiedämme paljon aikaa luontoyhteydessä viettävistä ihmisistä sen, että he ovat usein terveempiä, ymmärtävät itseään ja kehoaan paremmin, ovat empaattisempia muita kohtaan ja, mikä tärkeintä, kertovat harvemmin kokevansa stressiä, ahdistusta ja masennusta, hän kuvasi PsyPost-lehdelle.

Lisätutkimuksia tarvittaisiinkin sen suhteen, vähentävätkö psykopaattiset piirteet yhteyttä luontoon, vai toisin päin.

Lue myös:

    Uusimmat