Otkes selvitti nuorten huumekuolemia – aineiden sekakäyttö voi pysäyttää hengityksen matalillakin pitoisuuksilla

Otkes kavahti huumesairaiden nuorten hoitosta – "Ei selkeää kokonaisuutta" 2:35
Katso uutisjuttu Otkesin tuoreesta raportista

Sekakäyttö voi aiheuttaa hengityslaman matalillakin pitoisuuksilla.

Nuorten tapaturmaisten huumekuolemien syynä on suurimmassa osassa tapauksista opioidien ja bentsodiapsepiinien samanaikainen käyttö. Asia kävi ilmi Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tekemässä tutkinnassa.

Otkes varoittaa, että näiden huumeiden yhtäaikaisen käytön vaaroja ei ole tunnistettu riittävästi. Opioidien ja keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen sekakäyttö voi aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman matalillakin pitoisuuksilla.

Otkesin selvitys osoitti myös, että nuorten huumekuolemat koskettavat koko Suomea. Tapauksia on sattunut erityisesti isoissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa. Tapahtumapaikkana on ollut usein yksityisasunto.

Otkes tutki viime vuonna tapahtuneita alle 25-vuotiaiden tapaturmaisia kuolemia, joissa kuolemansyynä arvioitiin olevan huumausaineiden aiheuttama myrkytys. Näitä tapauksia kirjattiin viime vuonna 79 kappaletta. Uhreista noin neljä viidesosaa oli miehiä, ja kuolema tapahtui usein nuoren nukkuessa.

Otkes antoi tutkimusraportissaan suosituksia siitä, miten nuorten tapaturmaisia huumekuolemia kyettäisiin estämään. Suomeen tulisi saada esimerkiksi yhtenäinen hoitoonohjausjärjestelmä, jota kehittäisi sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. 

Samoin hätäkeskuspäivystäjän tehtävänkäsittely olisi myrkytystapauksissa muokattava sellaiseksi, että hän kykenee saamaan riittävän tilannekuvan oikean kiireellisyysluokan ja tehtävälajin määrittämiseksi.

Miksi suomalaiset nuoret kuolevat huumeisiin? Otkes julkaisi raportin 1:27:16
Katso video Otkesin tiedotustilaisuudesta

Lue myös:

    Uusimmat