Onnettomasta suhteesta toiseen – tällaista on rakkausriippuvaisen elämä: "Suhde muistuttaa vähän kuin vankilaa"

Tästä tunnistat rakkausriippuvaisen suhteen 1:58
Millaista on rakkausriippuvaisen elämä – entä hänen ihmissuhteensa? Tästä tunnistat rakkausriippuvaisen suhteen.

Rakkausriippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista ihmissuhteen tavoittelua. Vaikka suhde löytyisi, pysyvää onnea tuskin on luvassa. – Riippuvuutta suhde on silloin, kun suhde tuottaa tuskaa eikä siitä silti pääse irti, vaikka haluaisi. Suhde ei ole omassa hallinnassa, seksuaaliterapeutti Tanja Moring kuvaa.

Siinä missä hyperseksuaalinen etsii aina uutta seksikumppania, rakkausriippuvainen etsii romanttista kohtaamista. Rakkausriippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista ihmissuhteen tavoittelua.

– Rakkausriippuvainen etsii aitoa, oikeaa rakkautta, tai ainakin kuvittelee etsivänsä sellaista, seksuaaliterapeutti Tanja Moring Väestöliiton terapiapalveluista ja Mielipalvelut Oy:stä kertoo.

Ihmiselle toki on luontaista etsiä suhdetta ja yhteyttä muihin. Riippuvuutta ei pidäkään sekoittaa varsinaiseen aitoon rakastumiseen, sillä riippuvuuden taustalla on rakkauden sijaan pelko.

– Ihmisellä voi olla pelkoa siitä, ettei kelpaa, että jää yksin ja ei selviä yksin. Voi olla pelkoa siitä, että on arvoton, että hänet hylätään. Hän antaa rakkauden siinä toivossa, että tämä kumppani karkottaisi nämä hirvittävät pelot. Mutta koska kyseessä on riippuvuussuhde, yleensä pelot syvenevät, Moring kuvailee.

Usein jo suhteen alussa jokin on vinossa: "Riippuvainen antaa rakkautta vastarakkauden toivossa, mutta..."

Rakkausriippuvaisen suhteet noudattavat usein samaa kaavaa: niissä koetaan suuria tunteita, suurta draamaa, eroja ja aina vain uusia alkuja.

– Riippuvainen antaa rakkautta vastarakkauden toivossa, mutta toisaalta taas pettyy uudestaan, Moring kuvailee.

Rakkausriippuvainen saattaa jo ihastuessaan tiedostaa, että jokin on niin sanotusti pielessä: tulevalla kumppanilla voi olla alkoholiongelma, tai hänen elämänhallintansa voi olla muuten kadoksissa. Tätä ongelmaa rakkausriippuvainen haluaa korjata paremmaksi, sillä sisimmässään hän uskoo, että voisi pelastaa kumppanin – ja tulla samalla itse pelastetuksi.

– Riippuvuutta suhde on silloin, kun suhde tuottaa tuskaa eikä siitä silti pääse irti, vaikka haluaisi. Suhde ei ole omassa hallinnassa. Vaikka se tuntuu hassulta, tätä voi verrata päihteiden ongelmakäyttöön. Päihderiippuvuudessakaan käyttö ei ole enää omassa hallinnassa, ja samalla tavalla tämä suhteessa oleminen ei ole enää hallinnassa, Moring kuvittelee.

– Kun rakkausriippuvuutta terapian keinoin prosessoi, esimerkiksi monet minun asiakkaani ovatkin yllättäen kuvanneet, että eivät he ole loppujen lopuksi olleet kauhean rakastuneita. Jossain kohtaa ymmärtää, että enhän minä edes ollut oikeasti rakastunut siihen ihmiseen.

Riippuvuussuhde vaarantaa hyvinvointia

Niin sanotussa normaalissa suhteessa ollaan vapaaehtoisesti; periaatteessa ihminen voi päättää erota vaikka joka päivä, mutta haluaa jatkaa, koska on aidosti rakastunut ja kiintynyt kumppaniinsa. Riippuvuuteen perustuva suhde ei kuitenkaan tarjoa pysyvää onnea.

– Riippuvuussuhde vaarantaa emotionaalista hyvinvointia, turvallisuudentunnetta, jopa fyysistä terveyttä. Se kaventaa elämää monin tavoin: mielessä on koko ajan se niin sanottu rakkauden kohde, kaiken näkee kumppanin silmin. Silloin helposti kadottaa itsensä, ja suhde muistuttaa vähän kuin vankilaa, Moring sanoo.

Katso myös: Tällaisia kumppaneita rakkausriippuvainen valitsee: "Aina samanlaisia". Juttu jatkuu videon alla.

Tällaisia kumppaneita rakkausriippuvainen valitsee 1:58

Kun rakkausriippuvainen on syvällä omassa parisuhteessaan, myös epänormaalit asiat saattavat alkaa vaikuttaa normaaleilta: esimerkiksi hallitsevuus ja mustasukkaisuus näyttäytyvätkin välittämisenä.

– Aika yleistä on, että rakkausriippuvaisen kumppani on itsekin jollakin tavalla riippuvainen: päihteidenkäyttäjä, työnarkomaani, seksiriippuvainen, joskus myös väkivaltainen. Kumppani on usein myös lähtöisin jollain tavalla toimimattomasta perheestä ja on elänyt stressaavassa tai kaltoinkohtelevassa ympäristössä, Moring kuvailee.

Riippuvainen uskoo syvällä sisimmässään, että kumppanin rakkaus on ansaittava aina uudelleen, olemalla aina käytettävissä. Uusi rakkaussuhde antaa riippuvaiselle voimaa: hän uskoo asioiden järjestyvän ja pelkojen katoavan, kunhan suhde vain saadaan toimimaan. Siksi vaarana on jäädä pitkäksi aikaa jumiin suhteeseen, jossa mitään todellista yhteyttä ei ole.

Mitä rakkausriippuvuuden taustalta löytyy?

Ajan myötä parisuhteesta tulee rakkausriippuvaiselle kaikki; työelämässäkin mielessä voi olla vain se, että kotiin on ehdittävä ajoissa kumppanin mieliksi. Suhde on mielessä harrastuksissa, ja ystävyyssuhteissakin puheenaiheena voi olla vain kumppani, hänen tarpeensa ja tunteensa.

– Riippuvainen on usein kasvatettu kiltiksi ja pistämään omat tarpeensa sivuun. Lapsuudenperheessä voi olla esimerkiksi alkoholismia, hallitseva toinen vanhempi, paljon riitoja, Moring kuvaa.

– Ihmisen on pitänyt olla tosi kiltti, ei ole voinut omia tarpeita tuoda esiin. Rakkausriippuvuuden taustalta löytyy usein riittämätöntä vanhemmuutta, kiintymyssuhdevaurioita ja traumojakin.

Ajan myötä lapsen ja nuoren erillisyys on häiriintynyt: hän ei ole oppinut omia rajojaan, ja mikäli rajoja on yrittänyt vetää, niitä ei ole kunnioitettu. Rakkausriippuvainen elääkin muille ja uskoo, että kumppani voi tehdä hänestä kokonaisen ja korjata kaikki ongelmat, jos riippuvainen itse vain yrittää tarpeeksi. Oikeasti ihminen ei voi "tulla kokonaiseksi" toisen ihmisen kautta.

– Eihän se sillä tavalla voi toteutua. Ihmisen täytyy itse ottaa vastuu omasta elämästään, elää omien arvojen mukaan. Rakkausriippuvainen on usein kykenemätön pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan, mutta tekee kaiken toisten hyvinvoinnin eteen. Eli hänen täytyisi opetella ottamaan vastuu itsestään ja sitten vasta on mahdollisuus tasavertaiseen, terveeseen parisuhteeseen, Moring sanoo.

Katso myös: Mistä seksiriippuvuuden tunnistaa, mitä se aiheuttaa ihmiselle? Juttu jatkuu videon alla.

Mistä seksiriippuvuuden tunnistaa? 1:30

Rakkausriippuvainen etsii "traumakemiaa" 

Kiintymyssuhdemalleilla tarkoitetaan jo lapsuudessa sisäistettyä mallia siitä, miten maailma ja ihmissuhteet toimivat. Kun lapsi esimerkiksi kasvaa turvatussa ympäristössä, jossa häntä hoivataan ja hänen tarpeisiinsa vastataan, hänelle muodostuu turvallinen kiintymyssuhdemalli. Rakkausriippuvaisella tällaista mallia ei yleensä ole.

– Rakkausriippuvainen saattaa tiedostamattaan etsiä eräänlaista traumakemiaa, joka on lapsuudesta tuttu. Se tuntuu sen takia turvalliselta, vaikka se perustuukin jatkuvaan epävarmuuteen, tai voi olla alistamista, vallankäyttöä tai fyysistä väkivaltaakin. Nämä asiat tuntuvat sen takia turvallisilta, koska ne ovat tuttuja omasta lapsuudesta, Moring sanoo.

Turvaton kiintymyssuhdemalli syntyy, jos vanhempi on arvaamaton eikä hänen toimintaansa voi ennustaa, tai tunteita ei saa ilmaista tai näyttää. Lapsi tottuu kotona suhdedynamiikkaan, joka vaihtelee vuoristoratamaisesti jopa useita kertoja päivässä. Samaa hän etsii lopulta aikuiselämäänsä – yleensä tiedostamattaan.

Katso myös: Jokainen toivoo rakkautta – mistä tietää, onko kyseessä rakkausriippuvuus? Juttu jatkuu videon alla.

Jokainen toivoo rakkautta – mistä tietää, onko kyseessä rakkausriippuvuus? 1:14

Rakkausriippuvainen ei välttämättä kiinnostukaan turvallisesta, niin sanotusti tavallisemmasta kumppanista – hän saattaa kokea elämän tämän kanssa tylsäksi.

Usein rakkausriippuvaisella on myös tiedostamaton läheisyyden pelko. Moring myöntää, että tilanne on ristiriitainen: toisaalta ihminen janoaa rakkautta, mutta pelkää samalla läheisyyttä. Toiminnassa on kuitenkin oma logiikkansa. Kun toista ei päästä lähelleen, syvällinen, aito yhteys ei ole mahdollinen.

– Usein lapsuudesta opitun läheisyyden pelon vuoksi rakkausriippuvainen ei uskalla jakaa omia syvimpiä toiveitaan ja ajatuksiaan. Hän pelkää, että jos tuo syvimmät tarpeensa esiin, hänet hylätään. Siksi kumppaniksi valikoituukin usein turvaton henkilö, koska sellaisen kumppanin kanssa ei ole edes mahdollista syvään yhteyteen. Siinä helposti myös käynnistyy niin sanottu on-off-peli: suhteessa on paljon riitoja, koko ajan eron uhka ja erolla ehkä pelotellaankin, Moring sanoo.

Koska läheisyyden pelko on tiedostamaton, ihmisen toiminta näyttäytyy usein sekavana ja käsittämättömänä paitsi lähipiirille, myös ihmiselle itselleen. Rakkausriippuvainen ei ymmärrä, miksi hän valitsee aina samanlaisia kumppaneita.

– On aika yleistä ihmetelläkin sitä sanoen "miten minä aina törmään samanlaisiin kumppaneihin, aina samanlaisiin tyyppeihin", Moring kuvaa.

Riippuvuussuhteesta irrottautuminen "raskas ja usein pitkä prosessi"

Riippuvuus kehittyy yleensä suojaksi kipeitä tunteita vastaan. Usein rakkausriippuvaisen muutkin ihmissuhteet ovat pinnallisia.

–  Hänellä on huono yhteys myös itseensä. Kun yhteys itseen löytyy, sitä kautta aito ja terve suhde muihin mahdollistuu. Se vaatii terapiaa ja ammattiapua. Niin kauan, kun riippuvainen itse ei ole käsitellyt riippuvuuden taustalla olevia asioita, olivat ne mitä tahansa, niin terve ihmissuhde ei ole mahdollinen, Moring sanoo.

Riippuvainen elääkin usein vain parisuhteelleen. Hän saattaa katkaista ystävyyssuhteita, muuttaa ulkonäköään ja mukautua kumppaninsa elämäntapaan, mutta ei myöskään kykene lopettamaan itselleen vahingollista toimintaa.

Rakkausriippuvaista on Moringin mukaan mahdollista auttaa, mutta se kysyy sekä aikaa että hermoja.

– Riippuvuussuhteesta irrottautuminen on tosi raskas ja usein pitkä prosessi. Jos riippuvaista painostaa eroamaan, se voi olla vahingollista. Riippuvainen usein kokee kovaa häpeää, ja painostaminen voi johtaa vetäytymiseen ja sulkeutumiseen, Moring sanoo.

Lähipiirin on helppo unohtaa, että rakkausriippuvainen on yleensä sokeutunut omalle suhteelleen. Parisuhteen epäterveet asiat tuntuvat hänestä vain normaalilta arjelta.

– Ihmisen käytös voi ihmetyttää, mutta siinä on jokin logiikka, mistä se on alkanut. Usein jo lapsuudesta, Moring muistuttaa.

Näin autat rakkausriippuvaista: "Asiaa voi ottaa puheeksi..."

Riippuvainen elää eräänlaisessa haavemaailmassa, jossa hän kertoo itselleen tarinaa tulevasta, ihanasta elämästä ja parisuhteesta, johon kaikki lopulta päättyy. Oikeasti suhteen nykytila voi olla kaukana onnesta.

– Asiaa voi ottaa puheeksi: hei, olen huolissani, huomaatko, että tämä nyt liukuu väärille urille.  Voi yrittää kysyä, onko suhteessa vallankäyttöä tai väkivaltaa tai muita ongelmia, mutta pitää ehdottomasti olla painostamatta, Moring sanoo.

– Usein riippuvuussuhteet näyttävät ulkopuolisista todella oudoilta ja moni ihmettelee, minkä ihmeen takia joku on tuollaisessa suhteessa. Sitä on vaikeaa ymmärtää. Riippuvaisesta se kuitenkin on ihan normaalia ja hän on tottunut siihen.

Katso myös: Onnettomasta suhteesta toiseen – miten rakkausriippuvaista voisi auttaa? Juttu jatkuu videon alla.

Onnettomasta suhteesta toiseen – miten rakkausriippuvaista voisi auttaa? 1:49

Usein lähipiiri turhautuu eikä enää jaksa tukea läheisensä ainaista suhteiden ja tunteiden vuoristorataa. Koska rakkausriippuvaisen epäterve rakkaussuhde voi jatkua pitkään, myös läheisten voimavarat ovat kortilla. Moringista onkin hienoa, jos ystävä tai perheenjäsen kuitenkin jaksaa olla kuuntelevana korvana.

– On hienoa, jos joku läheinen jaksaa kuitenkin olla siinä käytettävissä ja ymmärtää, että se prosessi on pitkä, mutta on siinä toivoa. Asiat menevät kuitenkin eteenpäin. Jos jotenkin lempeästi olisi käytettävissä, ei jättäisi yksin, Moring kuvailee.

Hän kannustaisikin sekä rakkausriippuvaista että hänen lähipiiriään hakemaan apua. Se kannattaa ja tuottaa tuloksia, vaikka ne toisinaan vaativatkin aikaa.

– On tärkeää sanoa, että toivoa on. Vaikka olisi tällainen riippuvuus ja esimerkiksi lapsuudesta traumoja, kaikille asioille on tehtävissä jotakin. Rakkausriippuvuudestakin voi ihan todella toipua ja siitä toivutaankin, kun hakee apua. Se on tärkeää tuoda esiin. Ei rakkausriippuvuus ole asia, johon ihminen on ikuisesti tuomittu.

Katso myös: Saija vastaa työkseen perheväkivaltaa kokevien auttavaan puhelimeen – tällaisia puhelut ovat:

Saija vastaa työkseen perheväkivaltaa kokevien auttavaan puhelimeen 2:10

Osittainen lähde: Terveyskirjasto.fi

Lue myös:

    Uusimmat