Onko lentosi peruttu tai myöhässä? Näihin korvauksiin olet oikeutettu

Lentomatkustamisessa tulee eteen joskus yllättäviä lentojen peruuntumisia tai myöhästymisiä. Kun tiedät oikeutesi matkustajana, osaat vaatia myös sinulle kuuluvia korvauksia muutosten aiheuttamista haitoista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylitarkastajan Satu Toepferin mukaan lentomatkustamisessa lähtökohta on se, että yksipuolista sopimusmuutoksia ei voi tehdä.

– Lentoliikenteessä esiintyy tilanteita, joissa lento peruutetaan, se viivästyy tai lennolle pääsy evätään. Näissä tapauksissa sovelletaan EU:n asetusta lentomatkustajan oikeuksista.

EU:n asetus koskee kaikkia EU:n kentiltä lähteviä ja EU:n alueelle tulevia EU:n lentoyhtiöiden lentoja.

Lento on peruttu

Lennon peruuntuessa matkustajalla on Toepferin mukaan oikeus valita, että haluaako hän lipun hinnan takaisin, uudelleenreitityksen mahdollisimman pian vai haluaako hän itse siirtää matkan myöhempään ajankohtaan olettaen, että paikkoja on vielä saatavilla.

– Asiasta voi sopia lentoyhtiön kanssa, ja lentoyhtiön tulisi aina tarjota matkustajalle mahdollisuus valita näiden kolmen vaihtoehdon väliltä.

Lennon peruuntuessa matkustaja voi myös vaatia vakiokorvausta. Summa vaihtelee 250–600 euron välillä lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen mukaan. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos lennon peruutuksesta on ilmoitettu vähintään kaksi viikkoa etukäteen tai sen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, kuten työtaistelu, sääolosuhteet, turvallisuusriski tai poliittisesti epävakaat olot.

Teknistä vikaa ei sen sijaan katsota ylivoimaiseksi esteeksi. Tekninen vika on vain hyvin harvoin pätevä syy olla maksamatta vakiokorvausta, ellei vian syynä ole esimerkiksi piilevä valmistusvirhe, terroriteko tai sabotaasi.

Lentoyhtiön on näytettävä toteen, että viivästys tai peruutus johtui poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei voitu kohtuullisilla toimilla välttää.

Toepferin mukaan Kuluttajariitalautakuntaan päätyy tällä hetkellä paljon tapauksia, joissa riidan aiheena on juuri lennon peruuntuminen koneen teknisen vian takia.

– Riitaa aiheuttaa yleensä se, että milloin lentoyhtiön tulee maksaa vakiokorvauksia. Eli onko kyseessä ollut poikkeukselliset olosuhteet, joita ei olisi voinut välttää vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi suoritettu, Toepfer sanoo.

– Huolenpitovelvollisuus ja matkustajalle mahdollisuus valita uudelleenreitityksen, lipun hinnan palautuksen tai myöhemmän matkustamisen väliltä pätevät riippumatta peruutuksen syystä.

Vahingonkorvaustakin voi vaatia, mikäli lennon uudelleenreitityksen aiheuttamasta viivästyksestä aiheutuu vahinkoa. Vahingonkorvauksen voi saada vain toteen näytetyistä kuluista, kuten käyttämättä jääneestä junalipusta, mutta ei mielipahasta tai harmista. Tositteet ja kuitit kannattaa siis pitää tallessa.

Lento on myöhässä

Lennon viivästyessä merkittävästi matkustajalla on yleensä oikeus lentoyhtiön tarjoamaan huolenpitoon.

– Viiden tunnin viivästyksen jälkeen matkustajalla on oikeus vaatia lipun hinnan palauttamista, jos matkasta ei enää ole hänelle mitään hyötyä ja hän päättää jättää matkustamatta, Toepfer sanoo.

Katso tarkemmat lentomatkustajan oikeudet ja korvaussummat Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta

– Jos viivästys tapahtuu välilennolla, niin matkustajalla on lisäksi oikeus paluulentoon takaisin lähtöpaikkaan.

Huolenpito voi tarkoittaa aterioiden tai majoituksen tarjoamista. Oikeus huolenpitoon määräytyy lentomatkan pituuden ja viivästyksen keston mukaan.

Myös mahdollisen korvaussumman määrä riippuu matkan pituudesta ja odotetun viivästyksen pituudesta. Matkustajalla on lennon myöhästyessä vähintään kolme tuntia oikeus samanlaiseen vakiokorvaukseen, kuin lennon peruutustilanteessa.

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos myöhästymisen syynä ovat poikkeavat olosuhteet.

Toepferin mukaan lentomatkustajat tuntevat oikeutensa melko hyvin, mutta tietoisuudessa on aina parantamisen varaa.

– Jos lento on peruttu tai myöhässä, lentoyhtiön pitäisi aktiivisesti kertoa lentomatkustajan oikeuksista ja antaa matkustajalle tietoa siitä, mitkä hänen mahdollisuutensa tilanteessa ovat.

Lue myös:

    Uusimmat