Odottaville äideille suositellun kipulääkkeen haitat vahvistuvat – käytä harkiten

Raskauteni meni kesken: uskallanko katsoa miltä keskenmeno näyttää? 5:12
Keskenmenot ovat tavallisia. Videolla gynekologi kertoo, miksi raskaus menee kesken.

Parasetamoli on ensisijainen kipulääke raskauden aikana, mutta sitäkään ei kannata käyttää huolettomasti. Tuore tutkimuskatsaus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan parasetamolille sikiöaikana altistuneilla lapsilla on hieman enemmän ADHD- ja autismikirjon kaltaisia oireita.

European Journal of Epidemiology -tiedelehdessä ilmestynyt meta-analyysi perustuu kuuteen kohorttitutkimukseen, joihin osallistui yhteensä 73 881 äiti-lapsiparia kuudesta eri Euroopan maasta.

Vauvojen altistumista parasetamolille raskauden aikana sekä 1,5 vuotta syntymän jälkeen selvitettiin äideille suunnatuilla kysymyksillä. ADHD- ja autismikirjon oireita tutkittiin lasten ollessa 4–12-vuotiaita.

Analyysissä selvisi, että parasetamolille raskausaikana altistuneilla lapsilla oli noin 20 prosenttia todennäköisemmin ADHD- ja autismikirjon oireita kuin lapsilla, jotka eivät olleet altistuneet lääkeaineelle ennen syntymäänsä. Parasetamolille altistuminen syntymän jälkeen ei ollut yhteydessä oireisiin.

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö on oireyhtymä, jolle on ominaista liiallinen tarkkaamattomuus, ylivilkkaus sekä impulsiivisuus. Autismikirjon häiriöt ovat laaja-alaisia kehityksen häiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi vuorovaikutuksessa, käytösmalleissa sekä mielenkiinnon kohteissa.

Tukea aiemmille tutkimuksille

Odottavan äidin parasetamolin käyttö on jo aiemmin yhdistetty lapsella ilmenevien ADHD- ja autismikirjon oireiden suurempaan todennäköisyyteen. Kytkös on ollut sitä voimakkaampi, mitä pidempään lääkitys on jatkunut.

Asiaa on Daily Mailin mukaan selitetty sillä, että koska sikiö ei pysty kunnolla käsittelemään istukan läpäisevää parasetamolia, lääkkeen myrkylliset aineenvaihduntatuotteet pysyvät pitkään lapsen verenkierrossa.

Aiempien tutkimusten toteuttamistapaa on kuitenkin kritisoitu ja niissä havaittua yhteyttä on selitetty parasetamolin käytön syynä olevalla kuume- tai tulehdustaudilla.

Nyt ilmestyneessä tutkimuksessa on otettu huomioon aiempien analyysien heikkouksia, tutkimusta johtanut Jordi Sunyer ISGlobal-tutkimuslaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Otanta on laaja ja se sisältää äiti-lapsipareja kuudesta eri Euroopan maasta: Isosta-Britanniasta, Tanskasta, Alankomaista, Italiasta, Kreikasta sekä Espanjasta. Kaikille kohorttitutkimuksille asetettiin saman kriteerit.

Vältä turhaa lääkkeiden käyttöä raskauden aikana

Parasetamolia pidetään ensisijaisena kipu- ja kuumelääkkeenä raskauden aikana. On arvioitu, että noin puolet odottavista äideistä kehittyneissä maissa käyttää parasetamolia jossain vaiheessa raskauttaan.

Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama Terveyskylä-verkkopalvelu huomauttaa, että kova kipu aiheuttaa äidille stressihormonien kohoamista, joka ei ole hyväksi vauvalle – kuten ei korkea kuumekaan. 

Sen sijaan turhaan parasetamolia tai mitään muitakaan lääkkeitä ei tule raskauden aikana käyttää.

Videolla kerrotaan ensimmäisestä lääkkeestä, joka hyväksyttiin synnytyksen jälkeiseen masennukseen Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto hyväksyi lääkkeen synnytyksen jälkeiseen masennukseen 2:01

Lue myös:

    Uusimmat