Nyt se on selvitetty: Tässä iässä ihminen mielletään virallisesti vanhaksi – arvaatko iän?

Nämä merkit kertovat, että olet liian vanha kreisibailaamaan! 0:54
Nämä merkit paljastavat, että olet liian vanha kreisibailaamaan!

Uutiskanava Foxin mukaan kyselytutkimus paljastaa iän, jolloin ihmiset mieltävät itsensä ja toisensa vanhoiksi.

Amerikkalaisen kyselytutkimuksen mukaan on olemassa tietty ikä, jolloin ihmisen koetaan olevan virallisesti vanha. OnePollin teettämä ja LetsGetCheckedin tilaama tutkimus osoitti, että suurin osa kyselyyn vastanneista koki olevansa "vanhoja" 57-vuotiaana. Kyselytutkimukseen osallistui 2000 vastaajaa.

Vanhaksi tulemisen merkkejä

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten ihmiset määrittelevät vanhaksi tulemisen. Kävi ilmi, että vanhaksi tulemisen merkkejä ovat muun muassa lisääntynyt huoli omasta yleisestä terveydestä, samoin kuin huoli muiden ulkoisten merkkien, kuten ryppyjen, painonnousun, harmaiden hiuksien, hiusten menettämisen ja maksaläiskien ilmestymisestä. 

Vanhaksi tulemisesta kertoo myös se, että alkaa pelätä sitä, ettei pysty enää huolehtimaan itsestään tai pelkää muiden pitävän itseään vanhana. Myös taloudellisten huolien sekä itsenäisyyden menettämisen pelko liittyvät vanhaksi tulemiseen.

Vaikka taloudelliset huolet nousivatkin tutkimuksessa vanhaksi tulemisen merkiksi, noin 45 prosenttia vastanneista kertoi, ettei ollut säästänyt rahaa eläkeiän varalle.

Terveydestä huolehditaan syöpäseulonnoissa käymällä

Sen sijaan kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti huolehtineensa terveydestään muun muassa käymällä rinta- ja paksusuolen syöpätarkastuksissa. Yhdysvalloissa suositellaan, että rintasyöpäseulonnassa tulisi käydä säännöllisesti 40 ikävuoden jälkeen ja paksusuolen syöpäseulonnassa 45 ikävuoden jälkeen. Osa kuitenkin kertoi jättävänsä testaukset väliin, koska ovat liian kiireisiä ennaltaehkäisevissä seulonnoissa käymiseen

Suomessa osallistutaan ahkerasti rintasyövän seulontaan: 50–69-vuotiaat kutsutaan seulontaan kahden vuoden välein ja lähes 90 prosenttia kutsun saaneista noudattaa sitä. Suolistosyöpäseulonnat aloitettiin Suomessa vuonna 2019 ja seulontaan kutsutaan 60– 74-vuotiaat miehet ja naiset kahden vuoden välein.

Lähteet: Fox, Stm.fi

Lue myös:

    Uusimmat