Nuoret pitävät kotimaisia nuorten elokuvia tylsinä – kyselyssä kiitosta saa suomalaisen kulttuurin kuvaaminen

Nuorten Ääni -toimitus kysyi nuorten ajatuksia nuorten elokuvista 7:03
Nuorten Ääni -toimitus kysyi nuorten ajatuksia nuorten elokuvista. Elokuvaohjaaja Alli Haapasalo vastaa kysymyksiin elokuvien samaistuttavuudesta.

Suomalaiset nuoret katsovat moninkertaisesti enemmän ulkomaisia kuin kotimaisia nuorten elokuvia. Nuoret samaistuvat enemmän yhdysvaltalaisiin elokuviin, ja monet myös pitävät niitä parempina, kertoo Nuorten Ääni -toimituksen tekemä kysely.

Nuorten ääni -toimitus teetti kyselyn yhdeksässä koululuokassa eri puolella Suomea. 13–19-vuotiaita vastaajia oli yhteensä 135. Kysely käsitteli nuorten suhtautumista kotimaisiin nuorten elokuviin. 

Nuoria pyydettiin kyselyssä muun muassa vertaamaan suomalaisia nuorten elokuvia ulkomaalaisiin. Kotimaisten elokuvien vahvuuksiksi nimettiin tuttu ympäristö sekä suomalaisuuden kuvaaminen. Heikkouksiksi mainittiin näytteleminen, tylsyys sekä toiminnan ja draaman puute. 

Osa vastaajista ei pidä elokuvien "suomalaisuutta" vikana. He kehuvat tuttuja ympäristöjä sekä kuvauspaikkoja. Kun kuvauspaikka on tuttu, se on samaistuttavampi. Muutama vastaaja kokee, että kotimaisissa elokuvissa on hyvin edustettuna suomalainen tapakulttuuri sekä suomalaisten suhtautuminen luontoon.

– Elokuvissa näkyy selvästi suomalainen kulttuuri ja erityisesti suomalaisten nuorten elämään kuuluvat asiat, pohtii yksi vastaajista.

"Vanhempi tehnyt oletuksia nuorten elämästä"

Myös kotimaisten nuorten elokuvien realistisuus saa arvostusta. Eräs kyselyn vastaajista pitää suomalaisia elokuvia amerikkalaisia realistisempina. Toinen vastaaja kiinnittää huomiota siihen, miten amerikkalaisten elokuvien koulumaailma eroaa suomalaisesta.

Melkein puolet vastaajista kertoo kuitenkin samaistuvansa enemmän ulkomaalaisiin kuin suomalaisiin nuorten elokuviin. Samaistuttavimpina pidetään amerikkalaisia elokuvia. 

Kyselyn mukaan juuri samaistuttavuus on yksi niistä asioista, joita nuoret suomalaisilta elokuvilta toivovat. Joidenkin vastaajien mielestä elokuvissa näkyy liikaa aikuisen kädenjälki.

– Nykyisissä elokuvissa huomaa, että vanhempi on luonut elokuvan ja tehnyt oletuksia nuorten elämästä. Se tekee siitä epärealistisen, yksi vastaaja luonnehtii.

Torstaina 14.4. ensi-iltaan tulevan Tytöt, tytöt, tytöt -elokuvan ohjaaja Alli Haapasalo tunnistaa nuorten havainnot aikuisen katseesta elokuvissa omasta nuoruudestaan. Hän kertoo Nuorten Ääni -toimituksen haastattelussa, että olisi itse toivonut nähneensä Tytöt tytöt tytöt -tyyppisiä elokuvia nuorena.

Ulkomaiset elokuvat nuorten suosiossa

Oman elokuvansa vahvuudeksi ohjaaja uskoo sen, että se ei ole pelkästään nuorten elokuva. Haapasalo on toivonut tekevänsä vain hyvän elokuvan.

– Nuoruuden kokemus on universaali, Haapasalo toteaa. On vain tehty tarina, jossa päähenkilöt ovat nuoria, ja joka toivon mukaan on relevantti aiheiltaan ja käsittelytavaltaan nuorille.

– On vain tehty tarina, jossa päähenkilöt ovat nuoria, ja joka toivon mukaan on relevantti aiheiltaan ja käsittelytavaltaan nuorille, Haapasalo sanoo.

Useimmin suomalaisnuoren kiinnostuksen herättää ulkomaalainen elokuva. Kyselyyn vastanneista nuorista yli puolet kertoo katsovansa ulkomaalaisia nuorten elokuvia kuukausittain tai useammin. Suomalaisia nuorten elokuvia katsoo yhtä usein vain alle kymmenes vastaajista. Melkein puolet ei katso niitä edes joka vuosi. 

Elokuvia ei kuitenkaan voi katsoa enempää, kuin niitä tehdään. Viime vuosina on julkaistu vuosittain noin yksi Suomen elokuvasäätiön rahoittama nuorille suunnattu elokuva. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomen elokuvasäätiö antoi tuotantotukea vain yhdelle nuorten elokuvalle. Tytöt tytöt tytöt on juuri tuo tukea saanut elokuva. 

Kirjoittaja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

Lue myös:

    Uusimmat