Nainen hankki haulikon, katkaisi sen ja marssi lähisukulaisensa kotiin tappaminen mielessään – päästettiin vapaaksi

Syyttäjän mukaan teot jäivät ajatuksen asteelle. Myös sillä oli merkitystä, että nainen luovutti aseensa pois ennen kuin mitään tapahtui.

Poliisi epäili yli 30-vuotiaan päijäthämäläisen naisen valmistelleen henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta. Poliisi tutki naisen toimintaa viime lokakuun ja tämän vuoden maaliskuun välillä. 

Nainen suunnitteli poliisitutkinnan mukaan lähisukulaisensa tappamista hankkimalla haulikon. Hän sai haulikkoon luvan ilmoittamalla valheellisen perusteen poliisille. Tämän jälkeen nainen muunsi haulikon lyhyeksi ampuma-aseeksi katkaisemalla sen.

Nainen kävi lähisukulaisensa luona, mutta luopui sillä kertaa surmaamisaikeesta keskusteltuaan tämän kanssa. Sen jälkeen nainen kertoi menneensä kävelypolun varteen odottamaan surmattavaa henkilöä, mutta luopui silläkin kertaa aikeestaan, koska sopivaa henkilöä ei tullut paikalle. 

Tämän jälkeen nainen kertoi aikoneensa jälleen mennä lähisukulaisensa luokse surmatakseen tämän, mutta hän luopui ajatuksesta. 

Lopulta nainen meni toisen lähisukulaisensa luo. Siellä hän kertoi ajatuksistaan ja luovutti aseensa sukulaiselle. 

Syyttäjän mukaan teko ei edennyt yritykseen asti

Poliisi epäili naista törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Syyttäjä jätti nostamatta syytteen epäillystä rikoksesta, koska syyttäjän mukaan ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Teko ei edennyt yritykseen asti. 

Syyttäjän mielestä ampuma-aseen pois luovuttamista voidaan pitää sellaisena tekona, jolla hän lakkasi pitämästä hallussaan surmaamisrikoksen tekemisen tarkoituksessa olevaa ampuma-asetta. Nainen myös tuli samalla tietoiseksi siitä, että asia saatetaan poliisin tietoon.

Lisäksi naisen ajattelu teon toteuttamisen osalta on vaihdellut.

– Valmistelun aikana hän on useita kertoja luopunut teon toteuttamisesta, mutta palannut uudelleen valmistelemaan tekoa. Hänen ajattelunsa on ollut horjuvaa tältä osin, syyttäjä kirjoittaa syyttämättäjättämispäätöksessään.

Asiassa ei syyttäjän mukaan ole näyttöä siitä, etteikö luopuminen olisi ollut vapaaehtoista. Nainen itse kiisti syyllistyneensä rikokseen. 

Poliisi: "Hankalimpia rikosnimikkeitä mitä löytyy"

Poliisi ei ylläty syyttämättäjättämispäätöksestä, vaikka epäilikin naista rikoksesta.

– Juridisesti ymmärrän asian syyttäjän näkökulmasta. Nämä ovat hankalimpia rikosnimikkeitä mitä löytyy. Monen asian pitää täyttyä, jotta rikos voitaisiin näyttää toteen, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Vornanen MTV Uutisille.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

 

Joka 1–3 tai 6 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä varten

 

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa,

 

2) sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen tekemisestä tai

 

3) palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen

 

on tuomittava törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

 

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi naisen maaliskuun lopussa todennäköisin syin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuneen rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikoksesta. Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta viime viikolla. Ensimmäisenä syyttämättäjättämispäätöksestä kertoi Etelä-Suomen Sanomat.

Naista epäillään kuitenkin edelleen ampuma-aserikoksesta, sillä hän oli katkaissut haulikon. Ampuma-aserikoksen osalta syyttäjä ei tehnyt syyttämättäjättämispäätöstä.

Lue myös:

    Uusimmat