Näin Suomessa aiotaan turvata sote-henkilöstön riittävyys – ehdotukset julki

Näin puheenjohtajat hakisivat helpotusta hoitajapulaan 9:06
Katso myös: Näin puolueiden puheenjohtajat reagoisivat hoitajapulaan.

Poikkihallinnollinen työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että koulutusmääriä lisätään tarvittaessa ja myös koulutuspolkuja nopeutetaan. Työryhmä painottaa, että henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta tarvitaan jatkuvaa tietoa.

– Tiedon hajanaisuus ja vaikea saatavuus on korjattava. Tilannekuvaa ja ennustetyötä varten tarvitaan pysyvä arviointitoiminto. Tilannekuvan kokoaminen ja ennusteen laatiminen aloitetaan heti, tiedotteessa todetaan.

Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat työryhmän mukaan tärkeässä roolissa. Lisäksi tarvitaan sujuvaa työnjakoa, digitalisaatiota ja kansainvälistä osaamista.

Työryhmässä ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ohjelma käynnistettiin marraskuussa 2021.

Työnantajille malli kansainväliseen rekrytointiin

Työryhmän mielestä on tärkeää, että kukin ammattiryhmä voi keskittyä niihin tehtäviin, jotka vastaavat sen ydinosaamista. Tämä koskee myös alalla työskentelevien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä sekä tukipalvelujen toimivuutta ja roolia.

Tärkeä motivaatiotekijä on myös henkilöstön mahdollisuus kasvattaa osaamistaan ja edetä uralla.

Kansainvälisellä rekrytoinnilla voidaan täydentää osaavan henkilöstön saatavuutta ja palveluiden turvaamista. Työryhmä ehdottaakin, että työnantajille luodaan kansallisesti tuettu asiakas- ja potilasturvallinen malli rekrytointiin ja poistetaan sen käyttöön liittyvät pullonkaulat.

Työryhmä ehdottaa muun muassa, että koulutusmääriä lisätään tarvittaessa uuteen tietopohjaan perustuen ja myös koulutuspolkuja nopeutetaan. Henkilöstön motivointi ja työhyvinvoinnin parantaminen ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi tarvitaan sujuvaa työnjakoa, digitalisaatiota ja kansainvälistä osaamista.

Työryhmässä ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt.

Lue myös:

    Uusimmat