Näin kannabis vaikuttaa sydänkohtauksen riskiin – vavahduttava havainto nuorista käyttäjistä

Sopiiko kannabis lääkkeeksi? 15:17
Sopiiko kannabis lääkkeeksi? Videolla keskustelu helmikuulta 2019.

Tuoreen Toronton yliopiston tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö missä tahansa muodossa on yhteydessä kohonneeseen sydäninfarktin riskiin.

Kannabiksen säännöllinen käyttö näyttää lähes kaksinkertaistavan nuorten aikuisten riskin sairastua sydäninfarktiin.

Lääketieteellisessä Canadian Medical Assiciation Journal -lehdessä esitellyt löydökset perustuvat yli 33 000 amerikkalaisesta kerättyihin tietoihin. 18–44-vuotiaista aikuisista 17 prosenttia kertoi käyttäneensä kannabista viimeisen kuukauden aikana.

Kannabiksen käyttäjistä 1,3 prosenttia oli sairastunut sydäninfarktiin, kun ei-käyttäjillä osuus oli 0,8 prosenttia. Sydäninfarktiriski liittyi säännölliseen eli neljästi kuussa tapahtuvaan kannabiksen käyttöön. Kannabiksen käyttäjillä oli usein myös muita sydänriskeihin vaikuttavia elintapoja, kuten tupakointia ja alkoholin runsasta käyttöä, mutta nämä tekijät otettiin analyysissa huomioon.

Luvut voivat tuntua pieniltä, mutta tuloksia voi pitää huolestuttavina, sillä kannabis on yleisimmin käytetty huume. Suomessa tehdyn päihdetutkimuksen mukaan noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista ja päivittäiskäyttäjiä on noin 10 000.

Kannabis ja sydänoireet

Polttaminen on yleisin tapa käyttää kannabista, mutta sitä voi myös höyryttää tai syödä. Polttamisen voisi kuvitella olevan sydämelle vahingollisin käyttötapa, mutta kanadalaistutkijoiden mukaan kaikki menetelmät ovat yhtä haitallisia.

Tutkimus ei osoita syy-seuraussuhdetta kannabiksen käytön ja sydäninfarktin välillä. Jo aiemmin on kuitenkin osoitettu, että kannabiksen käyttö voi lisätä iskeemisten sydänoireiden – jollainen sydäninfarktikin on – riskiä erityisesti sepelvaltimopotilailla.

Kannabis voi aiheuttaa myös takykardioita eli tiheälyöntisiä rytmihäiriöitä. Rytmihäiriöt voivat lisätä sydämen tarvitseman hapen määrää ja jos kannabis samanaikaisesti heikentää hapenkuljetusta, voi seurauksena olla pahimmillaan sydäninfarkti, tutkija Karim Ladha selittää yhdysvaltalaiselle CNN-uutiskanavalle.

Perussairauksien riskiä lisäävät tekijät 2:10
Katso video: Samat tekijät altistavat lukuisille pitkäaikaissairauksille.

Lue myös:

    Uusimmat