Näin autismikirjo voi vaikuttaa parisuhteeseen ja seksiin – "Tarvitaan suoria sanoja"

KATSO MYÖS VIDEO: Mitä yksilö tai yritys voi tehdä käytännössä edistääkseen yhdenvertaisuutta? Ratkaisut ja opit autismikentältä.

Autismikirjon diagnoosin saaneilla ihmisillä on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Täten autismikirjon mukanaan tuomat piirteet vaikuttavat myös ihmisen seksuaalisuuteen ja seksielämään.

Autismi johtuu aivojen erilaisesta kehityksestä. Autismi ilmenee ihmisellä tavassa aistia ja kokea ympäröivä maailma sekä kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, kertoo Autismiliitto.

Koska autismikirjon piirteet vaikuttavat ihmisen tapaan kommunikoida ja aistia asioita, voivat ne vaikuttaa myös tämän parisuhteisiin ja seksielämään eri tavoin.

Autismikirjon ihmisten, etenkin erityisen tuen tarvitsijoiden, seksuaalioikeuksista on tärkeä puhua ja lisätä tietoa, koska niihin liittyy edelleen epäkohtia Suomessa, kertoo erityistason seksuaaliterapeutti NACS Henna Suikki.

– Mitä enemmän ihmisellä on erityisen tuen tarvetta elämässään, sitä vähemmän hän saa seksuaalikasvatusta, koska yhteiskunnassamme elää edelleen tosi vahvasti myytti, että erityispiirteitä omaava ihminen ei harrasta seksiä.

– Tähän oletukseen yleensä liittyy nimenomaan seksin rajoittuminen vain vastakkaisten sukupuolten välillä tapahtuvaan penis-emätin-yhdyntään.

Suikin mielestä olisi aika ymmärtää, ettei seksi ole vain penis-emätin-yhdyntää. Lisäksi on ymmärrettävä, että ihmisen seksuaalisuus käsittää paljon muutakin kuin seksin.

– Se on osa identiteettiämme, ihmissuhteitamme, nautintoamme, kehollisuuttamme ja omien rajojen asettamista sekä toisen ihmisen rajojen kunnioittamista.

Näin autismikirjon piirteet voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen

Kun puhutaan kenen tahansa ihmisen seksuaalisuudesta, on muistettava, että jokainen on yksilö.

– Yksilöllisyyden huomioiminen on äärimmäisen tärkeää ja erityisesti se, että seksuaalisuudesta puhuttaessa kysytään kirjolliselta itseltään, miten hän näkee erityispiirteidensä vaikuttavan seksuaalisuuden osa-alueella.

– Piirteet voivat olla myös voimavara, eikä niitä tulisi tarkastella pelkästään haaste- tai ongelmalähtöisyydestä käsin.

Autismikirjon piirteet vaihtelevat eri ihmisillä paljon, mutta on tiettyjä piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa parisuhteisiin ja seksiin.

Ensimmäisen Suikki nostaa esiin sosiaaliseen kognitioon liittyvät taidot.

– Ne voivat näkyä ihmissuhteiden luomisessa tai ylläpitämisessä ja niiden mahdollisina haateina. Autismikirjon ihmisen voi olla hankala tulkita toista ihmistä tai jäsentää omaa identiteettiään ja sitä, miten se näyttäytyy ihmissuhteissa.

– Ihmissuhteisiin yleensä liittyy tiettyjä oletuksia tai odotuksia huomioimisesta, puhetavasta ja sanattoman viestinnän ymmärtämisestä. Kaikki tällaiset asiat voivat olla jollain tavalla haastavia tai erilaisia kirjolla olevalle ihmiselle.

"Voi aiheuttaa hämmennystä ihmissuhteissa"

Autismikirjon ihmisen voi olla vaikea esimerkiksi tulkita sanatonta viestintää ja he saattavat tulkita toisen ihmisen sanomiset hyvin suoraviivaisesti.

– Sarkasmit ja vitsit kuuluvat monen neurotyypillisen ihmisen sosiaaliseen viestintään, mutta kirjoon kuuluville niiden ymmärtäminen voi olla hankalaa. Voi olla, että he ottavat sanotut asiat hyvin kirjaimellisesti, mikä voi aiheuttaa hämmennystä ihmissuhteissa.

Tämän vuoksi Suikki kannustaakin hyvin konkreettiseen kommunikaatioon seksin aikana ja seksistä puhuttaessa.

– Seksiin liittyy usein tilanteita, joissa luemme toisiamme ja päättelemme toisen ääntelystä ja eleistä, mistä he pitävät. Se on hyvin paljon sanattoman viestinnän tulkintaa, eikä se ole välttämättä helppoa kirjollisille.

– Tarvitaan suoria sanoja siitä, mitä seksi on, mitä siltä toivotaan, miten siitä puhutaan ja miten sitä tehdään.

Suoraan ja oikeilla termeillä puhuminen on tärkeää jo autismikirjon ihmisten lapsuuden ja nuoruuden aikana.

– Ei kannata käyttää kielikuvia, vaan puhua oikeilla termeillä siitä, mistä seksissä ja seksuaalisuudessa on kysymys. Jos autismikirjoon liittyy kommunikaatiovaikeuksia, voi seksuaalikasvatuksen tukena käyttää kuvia, selkokuvia tai videoita.

– Myös erityistä tukea kaipaavien autismikirjoon kuuluvien kanssa seksuaalisuudesta kommunikoidessa voidaan käyttää apuna kuvia. He kaipaavat suoria vastauksia ja suoria opetuskeinoja, sellaisten kielikuvien kuin seksi on yhdessä nauttimista käyttämisestä ei ole apua.

Seksi voi olla hetki, jossa saa tilaa juuri oikeanlaiselle kosketukselle

Erilaiset aistitiedon säätelyn epätyypillisyydet ovat tavallisia autismikirjon ihmisillä. Ne voivat liittyä valoon, ääniin tai kehon tuntemuksiin.

– Erilaiset äänet, valot ja kosketustavat voivat aiheuttaa ärsytystä ja aistiylikuormitusta, mikä taas voi vaikuttaa seksiin siten, että pitää miettiä, missä ja miten seksiä tehdään.

– Seksuaalisuus ja seksi ovat eri aistien aktivoimista. Voi olla, että kirjoon kuuluva ei kestä vaikkapa hipsutusta tai muuta hentoa kosketusta ollenkaan, koska se tuntuu todella pahalta.

Aistitiedon säätelyn epätyypillisyyteen ja esimerkiksi aistialiherkkyyteen voi Suikin mukaan liittyä myös tarve todella vahvasta kehotuntemuksesta.

– Silloin intiimeihin hetkiin voi kuulua BDSM-tyyppistä seksiä, sitomista tai kivun tuottamista. Seksi voi olla mahdollisuus saada tuntea kaipaamiansa kehotuntemuksia.

Suikin mukaan kaikkein tärkeintä on huomioida, että aistitiedon säätely ja aistien kuormitustilat voivat vaihdella päivän aikana paljonkin.

– Aamulla toiset aistit ovat herkempiä ja illalla tietyt aistit voivat olla kuormittuneita. Kumppanin täytyy tietää, missä mennään ja mikä on hyvä juuri tässä hetkessä ja mikä taas toisessa.

Rutiineista turvaa

Joillain autismikirjon ihmisillä voi olla haasteita toiminnanohjauksessa, jolloin rutiinit saattavat olla heille todella tärkeä keino selvitä arjesta.

– Rutiinit tuovat turvaa ja siksi voi olla, että ihminen tekee kaiken aina tietyssä aikataulussa ja järjestyksessä, mutta ihmissuhteissa ja seksuaalisuudessa ruutinit eivät välttämättä ole kovin helposti toteutettavissa. Se voi tuntua todella kuormittavalta, kun pitäisi toteuttaa seksiä, mutta ei ole tiettyä rutiinia siihen.

– Tarve rutiineille voi olla haaste suhteessa, mutta se voi myös toimia. Riippuu tietenkin kumppanista.

Lisää keskustelua seksuaalisuudesta voimavarana ja nautintona

Suikki korostaa, että olipa ihminen sitten neurokirjollinen tai neurotyypillinen, on seksuaalikasvatus, etenkin nautintokeskeinen, äärimmäisen tärkeää.

– Kannustetaan ihmisiä löytämään omat tavat nauttia ja toteuttaa itseään seksuaalisesti. On tärkeä, että jokainen saa konkreettista tietoa seksuaalisuudesta voimavarana ja nautintona, eikä vain seksitautien ja raskaudenehkäisyn näkökulmasta.

– Jos loisimme seksuaalikasvatuksessa laajemman näkökulma nautintoon, nuoret voisivat automaattisesti lähteä miettimään, mistä minä nautin, mikä mun juttu on ja miten voisin toteuttaa itseäni. Silloin kohtaisimme paremmin myös kirjolla olevia ihmisiä, eikä tarvitsisi pointata erikseen esille sitä kirjolla oloa.

Katso myös: Tällaisia ovat autismikirjon monet piirteet

Autismikirjon monet piirteet 10:31
Huomenta Suomen vieraana Autismi- ja Aspergerliiton vertais- ja kokemustoiminnan päällikkö Elina Vienonen sekä Anniina Ala-Soini.

Lue myös:

    Uusimmat