Näin alkoholi vaikuttaa syöpäriskiin ja kuolleisuuteen – entä, jos juo vain vähän?

Miten saada päihderiippuvainen hoitoon? 15:56

Ei liene uutinen, että mitä enemmän juo alkoholia, sitä suuremmaksi kasvaa riski kuolla nuorempana tai sairastua syöpään. Se saattaa kuitenkin yllättää, että riski on tuoreen tutkimuksen perusteella pienempi niillä, jotka juovat vähän – yhdestä kolmeen alkoholijuomaa viikossa – kuin niillä, jotka eivät juo koskaan. 

Yllä olevalla videolla Miska kertoo pitkästä tiestään päihderiippuvaisesta päihdeterapeutiksi.

– Olimme odottaneet, että alkoholia vähän käyttävien riskitaso olisi samanlainen kuin täysin raittiilla, joten alkoholia vähän käyttävien pienempi riski oli yllättävää, tutkimusta johtanut tutkijatohtori Andrew Kunzmann Belfastin yliopistosta on kommentoinut.

PLOS Medicine -lehdessä tiistaina ilmestyneessä tutkimuksessa osoitettiin alkoholinkäytön sekä kokonaiskuolleisuuden ja syöpien välinen yhteys, mutta ei kausaalisia syy-seuraussuhteita.

Sitä, miksi riski näyttää olevan vähän juovilla pienempi, ei vielä tiedetä. Aiemmin on esitetty, että vähäisellä alkoholinkäytöllä voisi olla joitakin sydän- ja verisuonisairauksilta suojaavia vaikutuksia. Toisaalta vähän alkoholia käyttävien pienempi sydän- ja verisuonisairausriski voisi selittyä myös sillä, että he ovat tyypillisesti varakkaampia ja terveystietoisempia.

On niin ikään mahdollista, että täysraittiuden takana on sellaisia terveyssyitä, jotka nostavat riskin näillä ihmisillä alun perinkin korkeammaksi kuin vähän alkoholia käyttävillä.

Vähäisellä käytöllä matala riski

Tutkimuksessa oli mukana lähes 100 000 iältään 55–74-vuotiasta yhdysvaltalaista. Heistä kerättiin tietoja syöpäseulontojen ja itse täytettävän ruokavaliokyselyn avulla. Seuranta kesti vajaat yhdeksän vuotta.

Keskimäärin osallistujat kertoivat juovansa 1,78 alkoholijuomaa viikossa. Miehillä luku oli suurempi, 4,02, naisilla taas pienempi, 0,8.

Sekä miehillä että naisilla ennenaikaisen kuoleman riski oli matalin niillä, jotka kuluttivat vähemmän kuin 0,5 alkoholijuomaa päivässä.

Edellisiin verrattuna niillä, jotka eivät koskaan juoneet, riski oli hieman suurempi. Niillä, jotka joivat yli 0,5 alkoholijuomaa päivässä, riski oli paljon suurempi.

Kuitenkin ihmisen elinaikainen alkoholinkulutus oli suorassa yhteydessä syöpäriskiin. Toisin sanoen riski sairastua syöpään kohosi sitä enemmän, mitä enemmän ihminen joi.

Mikä on riskiraja?

Tutkimuksen rajoitteita oli esimerkiksi se, että osallistujat raportoivat alkoholinkäytöstään itse lomakkeella ja että kaikki olivat 55-vuotiaita tai vanhempia. Ongelmallista on myös, ettei tutkimuksessa oltu otettu huomioon sitä, että alkoholi hajoaa naisen ja miehen aineenvaihdunnassa eri tavalla. ”Vähäinen kulutus” miehillä voi tarkoittaa ”kohtuukulutusta” naisilla.

Suomessa arvioidaan olevan noin puoli miljoonaa alkoholin riskikäyttäjää eli henkilöä, joilla kulutus on niin suurta, että se aiheuttaa terveysriskin.

Alkoholin terveyshaittojen vähentämiseksi suositellaan raittiutta tai alkoholinkäytön vähentämistä tasolle, josta ei ole keskimäärin haittaa. Miehillä korkean riskin raja näyttäisi olevan noin 40 grammaa eli kolme lasillista vuorokaudessa ja naisilla noin 20 grammaa eli 1,5 lasillista vuorokaudessa.

Alkoholinkäytön tiedetään lisäävän riskiä esimerkiksi maksakirroosiin, maksasyöpään, suusyöpään, nielusyöpään, kurkunpään syöpään, ruokatorven syöpään, suolistosyöpään, rintasyöpään, verenpainetautiin ja aivoverenvuotoihin. Myös esimerkiksi tapaturmien ja väkivaltaisen käyttäytymisen vaara nousee.

Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan, että kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa vähentää sepelvaltimotaudin, sappikivitaudin sekä aikuistyypin diabeteksen ja dementian riskiä.

Lähteet: CNN, Käypä hoito, PLOS Medicine

Lue myös:

    Uusimmat