Missä lapsesi kasvaa? Pysäyttävä tutkimus osoitti mielenterveyden häiriöiden ja vehreyden vahvan yhteyden – jopa yli puolet pienempi riski

Tällaisia ovat psykoosin oireet 3:54
Tunnetko psykoosin oireet?

Kasvaminen luonnon lähellä ennustaa laajan tanskalaistutkimuksen mukaan jopa 55 prosenttia pienempiä riskejä sairastua mielenterveyden häiriöihin.

Tanskalaisen Aarhusin yliopiston tutkijoiden laaja työ vahvistaa käsitystä luonnon terveydestä ihmisen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

Tutkimus on pysäyttävä, sillä yhä suurempi osa maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Tutkijat muistuttavat tiedotteessa, että samaan aikaan mielenterveyden ongelmista kärsii yli 450 miljoonaa ihmistä.

PNAS-tiedelehdessä julkaistut tulokset osoittavat, että viheralueiden lähellä lapsuutensa viettäneillä lapsilla on pienentynyt riski sairastua lukuisiin eri mielenterveyden häiriöihin riippumatta esimerkiksi sosioekonomisesta taustasta tai suvussa kulkevista mielenterveyden häiriöistä ja psyykkisistä ongelmista.

Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voitaisiinkin mahdollisesti edistää ihmisten psyykkistä terveyttä.

Alkoholismi vahvasti yhteydessä vähäisiin viheralueisiin

Tutkimuksessa käytettiin satelliittikuvia vuosilta 1985–2013, jotka osoittivat, kuinka lähellä viheralueita lähes miljoona otokseen sattunutta, vuosina 1985–2003 syntynyttä tanskalaislasta asui. Tätä tietoa tutkijat vertasivat rekisteriin, josta kävivät ilmi lapsien mahdollisesti sairastamat mielenterveyden häiriöt.

Tutkijat laskivat, että viheralueiden lähellä asuminen pienensi lapsen riskiä sairastua kuuteentoista eri mielen ongelmaan 15–55 prosentilla riippuen häiriön laadusta. Esimerkiksi alkoholismi yhdistyi tutkimuksessa vahvasti viheralueiden läheisyyden puutteeseen.

Tutkijoiden mukaan riski mielenterveyden häiriöön sairastumiseen pieneni sitä enemmän, mitä kauemmin hän asui viheralueen lähellä.

Tutkimus ei kuitenkaan osoita syy-seuraussuhdetta, vain vahvan yhteyden, luonnon läheisyyden ja mielenterveyden häiriöiden välillä.

Selittäviä tekijöitä lukuisia

Samantapaisia tuloksia on saatu ennenkin, mutta tanskalaisten työn laajuus poikkeaa aiemmista tutkimuksista. Aiemmista tutkimuksista tiedetään myös, että esimerkiksi melu ja ilmansaasteet lisäävät mielenterveyden häiriöiden syntymisen riskiä

Luonnon läheisyyden suotuisaa vaikutusta ihmisen mielenterveyteen voivat selittää monet tekijät. Luonto on ihmisen luontainen ympäristö. Luonnon läheisyydellä tai kaukaisuudella saattaakin olla voimakas vaikutus ihmisen mielen ja kehon hyvinvointiin.

Viheralueet saattavat myös kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja liikuntaan sekä johtaa vähentyneeseen altistumiseen ilmansaasteille. Lisäksi lapsena luontoon päässeiden suoliston mikrobikanta saattaa kasvaa monimuotoisemmaksi, millä silläkin saattaa olla mielenterveyttä edistäviä vaikutuksia.

Lähteet: Science Daily, NPR

Lue myös:

    Uusimmat