Marjametsältä palaavaa voi odottaa autolla kallis yllätys – kotikutoisetkin liikennemerkit kannattaa ottaa tosissaan

Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan 3:16
Uusi tieliikennelaki sallii pysäköinnin taajamassa myös tien vasempaan reunaan. Näin teet taskuparkin tien "väärälle" puolelle.

Yksityisteille pysäköinti herättää keskustelua vuodesta toiseen. Marjastus- ja sienestyskausien alkaminen nostaa esiin kysymyksiä niin autoilijoiden kuin maanomistajienkin keskuudessa.

Suomen Tieyhdistyksen johtaja Simo Takalammi muistuttaa yhdistyksen tiedotteessa, että yksityisteilläkin on noudatettava tieliikennelakia ja moninaisia pysäköintisääntöjä.

Pysäköinti voi olla kiellettyä, vaikka erityisiä liikennemerkkejä ei tien varressa olisikaan.

– Liittymiin ja kääntöpaikoille pysäköinti on yksityisteillä valitettavan yleistä, ja usein se estää puutavara-autojen tai maatalouskoneiden kulkemisen. Kyse lienee ajattelemattomuudesta, eikä monikaan ymmärrä kuinka suuria maatalouskoneet nykyisin ovat, arvelee Takalammi.

Kunnioita kieltomerkkiä, vaikkei se virallinen olisikaan

Tienpitäjän on aina mahdollista ryhtyä toimiin pysäköintikieltomerkkien asettamiseksi yksityistielle. Pysyvät liikennemerkit vaativat kunnan luvan, mutta perusteltuun tarpeeseen sen pitäisi Takalammen mukaan irrota ilman ongelmia.

– Vaikka kyse olisikin epävirallisista merkeistä, on esimerkiksi kääntöpaikalla voimassa pysäköintikielto jo suoraan tieliikennelain perusteella, muistuttaa Takalammi.

– Kiellosta autoilijoita muistuttavat kieltomerkit on syytä ottaa tosissaan, vaikka ne kenties hieman vääränmallisia olisivatkin, hän jatkaa.

Yksityisteiden pysäköinninvalvonta kuuluu koko maassa poliisin tehtäviin, mutta käytännössä valvonta on vähäistä. Kunnalliset pysäköinninvalvojat voivat myös ottaa yksityisteitä valvottavikseen.

Autolleen palaavaa marjastajaa tai sienestäjää voi kuitenkin huonolla tuurilla odottaa pysäköintivirhemaksu, mikäli hän on sattunut parkkeeraamaan ajoneuvonsa väärin.

Yksityistie vai maanomistajan oma tie?

Maanomistajan omilla teillä maanomistajalla on valta päättää niin ajamisesta kuin pysäköinnistäkin. 

– Tyypillisiä omia teitä ovat mökki- tai peltotiet ja niillä tien omistajalla on oikeus päättää ulkopuolisten autoilusta ja pysäköimisestä. Tällainen kielto voidaan viestiä myös epävirallisin merkein ja kiellon noudattamatta jättämisessä voi kyseessä olla hallinnan loukkaus -niminen rikos.

Tieyhdistys huomauttaa, että virallisen yksityistien ja maanomistajan oman tien erottaminen on monesti mahdotonta ilman, että asiaa kysyy Maanmittauslaitokselta.

Lähde: Suomen Tieyhdistys

Lue myös:

    Uusimmat