Se, että taajama-alue päättyy, ei tarkoita, että näistä liikennesäännöistä saa lipsua: "Varasuunnitelma on hyvä olla valmiina"

Näin teet taskupysäköinnin tien vasempaan reunaan 3:16
Uusi tieliikennelaki sallii pysäköinnin taajamassa myös tien vasempaan reunaan. Maastossa se ei kuitenkaan ole sallittua. Videolla näytetään, miten taskuparkki tehdään tien vasempaan reunaan.

Osalta autoilijoista on päässyt unohtumaan pysäköintisääntöjen voimassaolo myös taajamien ulkopuolella. Autoliitto kertoo tiedotteessaan, että ongelma on korostunut erityisesti korona-aikana suosiotaan kasvattaneilla ulkoilualueilla.

Luonnonpuistoihin ja suosittuihin retkeilykohteisiin on yleensä hankala päästä julkisilla liikennevälineillä, mistä johtuen metsäreiteille lähdetään usein omalla autolla, jolla polun alkupää on huomattavasti näppärämmin saavutettavissa.

Ulkoilualueiden suosion kasvettua ulkoilijoiden autoille varatut pysäköintialueet eivät kuitenkaan ole riittäneet kaikille. Moni onkin päätynyt pysäköimään autonsa säännöistä välittämättä sinne, mihin sen vain on saanut mahtumaan. Se, että parkkipaikkaa ei löydy, ei ole peruste uhmata lakia.

– Väärinpysäköidyt autot vaarantavat turvallisuutta ja vaikeuttavat muiden tienkäyttäjien liikkumista. Esimerkiksi maatalouskoneet ovat välillä todella leveitä ja niiden on mahduttava liikkumaan niin suoralla tieosuudella kuin käännöksissäkin. Myös pelastusajoneuvojen on päästävä kulkemaan vapaasti, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa tiedotteessa.

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityistiellä

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa taajaman ulkopuolella pysäköidä liikennemerkein etuajo-oikeutetuksi merkityllä tiellä ajoradalle.

Lisäksi on muistettava muut pysäköintisäännöt, kuten pysäköintikielto mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa tai niiden läheisyydessä.

Mikäli päätyy pysäköimään sulkuviivan kohdalle, on ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jäätävä vähintään kolme metriä, ellei ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.

– Olennaista on huomata, että uuden tieliikennelain mahdollistama vasempaan reunaan pysäköinti kaksisuuntaisilla teillä on sallittua vain taajamassa, Vesalainen muistuttaa.

Tieliikennelaki pysäköintisääntöineen on voimassa myös yksityisteillä. Vaikka yksityisteiden erottaminen maanomistajien omista teistä onkin hankalaa, ei selitys välttämättä pelasta pysäköintivirhemaksulta.

Maastossa määrää maastoliikennelaki

Moni saattaa pysäköintipaikkaa etsiessään päätyä auton kanssa maastoon. Se ei kuitenkaan ole sallittua ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

Moni ei tästä tiedä, sillä taajaman ulkopuolella moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttämiseen ja pysäköimiseen tien välittömään läheisyyteen ei tarvita lupaa, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä pysäköinnistä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.

– Haitan aiheuttamisen arviointi on aika häilyvä käsite. Ennen kansallispuistoreissua kannattaakin selvittää, mistä kaikkialta löytyy viralliset pysäköintialueet. Jos ensimmäinen pysäköintialue on täynnä, on hyvä olla varasuunnitelma valmiina, Vesalainen painottaa.

Lähde: Autoliitto

Lue myös:

    Uusimmat