Luulitko mindfulnessin olevan vain hyväksi? Tutkimus vetää maton jalkojen alta

Mitä tarkoittaa stressi? Terveystalon työterveyspsykologi Antti Aro vastaa. 5:21
Tiedätkö, mitä stressi oikeasti tarkoittaa? Katso videolta työterveyspsykologin haastattelu.

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan mindfulness-harjoitukset voivat tehdä länsimaisesta ihmisestä entistä itsekkäämmän.

Mindfulness- eli tietoisuusharjoituksista on tarjottu apua masennuksesta painonhallintaan. Hyvinvointia edistävät vaikutukset on todettu useissa tutkimuksissa, mutta nyt matto uhataan vetää trendiharrastuksesta innostuneiden ja innostuksella rahaa tekevien yritysten jalkojen alta.

Buffalon yliopiston tutkijat nimittäin esittävät, että mindfulness lisää ihmisten itsekkyyttä. Vaikutuksen juurisyy on länsimaisessa yksilöä korostavassa kulttuurissa.

Mindfulness-harjoitukset ovat lähtöisin itäisestä Aasiasta, joissa yhteisö nähdään usein yksilöä tärkeämpänä. Mindfulnessin levittyä yksilökeskeisyyttä korostaviin länsimaihin tämä viitekehys on poistunut.

Tutkimuksessa mindfulness lisäsi prososiaalista käyttäytymistä ihmisillä, jotka kokevat olevansa riippuvaisia muista. Prososiaalisuudella viitataan käyttäytymiseen, joka parantaa toisten psyykkistä tai fyysistä hyvinvointia. Sen sijaan itsenäisempinä itsensä näkevillä ihmisillä mindfulness vähensi prososiaalista käyttäytymistä.

Mindfulness vähensi auttamishaluja

Testatakseen tietoisuusharjoitusten vaikutusta länsimaisten ihmisten käyttäytymiseen amerikkalaiset tutkijat värväsivät 366 osallistujaa. 

Tutkijat arvioivat, kuinka minä- tai me-keskeisiä osallistujat olivat. Tämän jälkeen osaa henkilöistä ohjeistettiin harjoittamaan mindfulnessia. Kontrolliryhmässä osallistujat saivat antaa mielensä vaeltaa. Vielä ennen koehenkilöiden poistumista laboratoriosta tutkijat kertoivat heille mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistyöhön.

Koe paljasti, että mindfulness vähensi prososiaalista käyttäytymistä minäkeskeisillä henkilöillä.

Tutkimuksen seuraavassa osiossa 325 osallistujaa tekivät lyhyen harjoituksen, jonka tarkoituksena oli saada heidät pitämään itseään joko itsenäisinä tai yhteisöllisinä. Ensimmäisen kokeen tapaan osallistujat tekivät joko mindfulness-harjoituksen tai antoivat mielensä vaeltaa. Jälkikäteen heiltä kysyttiin, haluaisivatko he auttaa keräämään rahaa hyväntekeväisyysjärjestölle.

Mindfulnessia harjoittaneet minäkeskeiset ihmiset ilmoittautuivat 33 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka olivat antaneet mielensä vaeltaa. Sen sijaan niiden me-keskeisten ihmisten keskuudessa mindfulness lisäsi vapaaehtoistyöhön osallistumisen todennäköisyyttä 40 prosentilla.

Tulokset julkaistaan tulevassa Psychological Science -tiedelehdessä.

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla merkitystä

Pelkkä maantiede ja kulttuuri eivät toki selitä sitä, kokeeko ihminen olevansa ensisijaisesti yksilö vai osa yhteisöä. Myös henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä.

Mindfulness-harjoituksia edeltävä pohdinta ihmisten yhteisöllisyydestä voi tutkijoiden mukaan olla hyväksi etenkin minäkeskeisille ihmisille.

Lue myös:

    Uusimmat