Liki joka kymmenennestä lapsesta tehtiin vuoden aikana lastensuojeluilmoitus: "Heilurin äärilaita"

THL:n kehittämispäällikkö: "Miten perheet voivat? Meillä on Venäjän hyökkäysota käynnissä ja inflaatio tuo taloudellista painetta perheisiin" 3:22
Katso video: Näin THL:n kehittämispäällikkö kertoo lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun syistä.

Yhä useammasta lapsesta tehdään Suomessa lastensuojeluilmoitus. Vuonna 2022 ilmoitus tehtiin 98 634 lapsesta eli 9,1 prosentista lapsia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Määrä kasvoi 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

THL:n mukaan Lastensuojeluilmoituksen kohteena olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti jo vuosia, samalla kun muut lastensuojelua kuvaavat keskeiset indikaattorit ovat pysyneet vakaina.

Eniten lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 13–15-vuotiaiden ikäryhmässä. Teini-ikäisistä 14 prosentista tehtiin vuoden aikana lastensuojeluilmoitus.

– Taustalla on ahdistuneisuutta, käytöshäiriöitä, päihteidenkäyttöä ja mielenterveysongelmia, THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka sanoo MTV Uutisille.

– Aina on hyvä katsoa, mitä näiden taustalla on. Miten perheet voivat? Meillä on Venäjän hyökkäysota käynnissä ja inflaatio tuo taloudellista painetta perheisiin, Yliruka jatkaa.

Myös ilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut. Kaikkiaan lastensuojeluilmoituksia tehtiin THL:n mukaan lähes 185 000. Yhdestä lapsesta on voitu tehdä useampi ilmoitus saman vuoden aikana.

– Tämä kertoo osin siitä, että lastensuojelu on tullut tutuksi ja ammattilaiset tuntevat velvollisuutensa tehdä lastensuojeluilmoituksia, Yliruka sanoo tiedotteessa.

– Toisaalta ollaan kenties jo vähän heilurin äärilaidassa ja voisi kysyä jälleen enemmän, mitä esimerkiksi koulussa voidaan tehdä itse lapsen ja vanhempien tueksi. Lastensuojeluilmoituksen ei pitäisi olla koskaan automaatio, hän jatkaa.

Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret toivovat välittämistä ja kuulluksi tulemista 5:45
Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret toivovat välittämistä ja kuulluksi tulemista. Juttu on maaliskuulta.

Lastensuojeluilmoitus on "järeä" työkalu

THL:n kehityspäällikkö Yliruka muistuttaa, että vaikka ilmoitukset ovat tärkeitä, on lastensuojeluilmoitus "järeä" ilmoitus.

– Peruspalvelut ovat ensisijainen ratkaisujen etsintäpaikka. Jos esimerkiksi koulu ei pysty järjestämään tukea, voi olla yhteydessä lastensuojeluun. Meillä on sellainen käyttämätön ilmoitusmuotokin sosiaalihuollon yhteydenotto, sitäkin voisi käyttää, Yliruka sanoo Huomenta Suomessa.

Yliruka myöntää, että lastensuojeluilmoituksiin vastaamisessa on isoja alueellisia eroja. Jopa palveluntarpeen arvioimiseen jonotetaan.

– Sitten tehdään uusia ilmoituksia, mikä saattaa osaltaan lisätä lukua, hän sanoo.

Nuorisoväkivalta huolettaa – MTV kysyi lastensuojelun asiantuntijalta, miten tilanne voitaisiin korjata 10:36
Nuorisoväkivalta huolettaa – MTV kysyi lastensuojelun asiantuntijalta, miten tilanne voitaisiin korjata.

Lastensuojelun asiakasmäärissä ei muutosta

Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos sosiaalityöntekijä toteaa erityisen lastensuojelun tarpeen. Lastensuojelun asiakasmäärä on viime vuosina vähentynyt tai pysynyt ennallaan samalla kun ilmoitusten määrä on kasvanut.

– Lastensuojelun tarvetta arvioidaan sosiaalihuollon lapsiperhepalveluissa. Monia lasta ja perhettä tukeavia palveluja voidaan kuitenkin tarjota jo peruspalveluissa ilman, että aloitetaan nimenomaisasti lastensuojelun asiakkuus, Laura Yliruka kertoo.

– On turhauttavaa, ettei meillä Suomessa ole juurikaan tietoa siitä, moniko lastensuojeluilmoituksen kohteena oleva lapsi saa tukea jo perussosiaalityössä, sanoo erityisasiantuntija Martta Forsell.

MTV tapasi laitoskierteeseen joutuneen nuoren, joka kertoo, mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä 2:14
MTV tapasi laitoskierteeseen joutuneen nuoren, joka kertoo, mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä.

Uudistukset näkyvät asiakasmäärissä

Lapsi tai nuori saa oikeuden lastensuojelun jälkihuoltoon, jos hänet on huostaanotettu tai sijoitettu yli puoleksi vuodeksi, THL:n kertoo. 

Vuonna 2020 jälkihuollon ikärajaa nostettiin 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen, mikä on mahdollistanut tuen jatkamisen aiempaa pidempään. 

Tilastojen mukaan jälkihuollossa olevien nuorten määrä on kasvanut, kun moni nuori onkin jatkanut jälkihuollon asiakkuutta ja saanut tarvitsemaansa aikuistumisen tukea.

– Kunnissa jälkihuolto on järjestetty vaihtelevasti organisoiden osana lastensuojelua tai osana aikuissosiaalityötä. Useat hyvinvointialueet ovat yhtenäistämässä jälkihuollon käytäntöjä ja organisoimassa toimintaa omiksi yksiköikseen, kertoo jälkihuoltoa kehittävän Yhdessä aikuisuuteen  Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeen projektipäällikkö Tanja Hirschovits-Gerz tiedotteessa

– Näin jälkihuollon osaamista ja resursointia voidaan kehittää aiempaa selkeämmin, hän jatkaa.

Sijoitettuja lapsia tasan yhtä monta kuin viime vuonna

Kodin ulkopuolelle oli vuoden 2022 aikana sijoitettuna 17 885 alle 18-vuotiasta. Sattumalta luku on täsmälleen sama kuin 2021. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna vuoden aikana 1,6 prosenttia lapsista.

Sijoitusvuorokausia lapsilla oli vuoden aikana yhteensä 4,6 miljoonaa. Perhehoidon osuus kaikista lasten sijoitusvuorokausista oli 50 prosenttia ja laitossijoitusten 40 prosenttia. 

Ammatillinen perhekotihoito ja muut sijoitusmuodot muodostivat loput 10 prosenttia sijoituksista. Osuudet ovat pysyneet ennallaan.

Lue myös:

    Uusimmat