Lakiesitys: Alle 30 neliön rakennuksen saisi rakentaa ilman lupaa – esitys saa jo sapiskaa

1:55
Uutisoimme heinäkuussa 2021, että rakennustarvikkeiden saatavuusongelmat hidastavat rakentamista ja remontointia.

Ympäristöministeriön esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy joulukuun 7. päivä. Lakiesitys mahdollistaisi pienen varaston tai saunan rakentamisen ilman lupaa, mutta esimerkiksi Rakennusteollisuus löytää esityksestä moitittavaa.

Uutta kaavoitus- ja rakentamislakia on valmisteltu parlamentaarisessa ohjauksessa jo useita vuosia, kahden eduskunnan aikana.

Lausuntokierroksen alkaminen oudoksuttaa esimerkiksi Rakennusteollisuutta, koska hallituspuolueilla on ollut erimielisyyksiä lain sisällöstä.

– On poikkeuksellista, että näin merkityksellinen lakiuudistus tulee lausuttavaksi vaikutuksiltaan epäselvänä ja ilman poliittista yhteisymmärrystä edes hallituspuolueiden kesken. Maankäytön ja rakentamisen kannalta keskeiset sidosryhmät ovat jo valmistelun aikana laajasti lausuneet, että lakiesitys ei tällaisenaan vastaa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Esimerkiksi kaavoitus monimutkaistuisi Rakennusteollisuuden mielestä.

– Laissa oli tarkoitus vähentää kaavatasoja, mutta suurille kaupunkiseuduille on tulossa entisten lisäksi uudenlainen pakollinen taso, kaupunkiseutusuunnitelma. Se laadittaisiin kuten kaava, mikä sitoisi vastaavalla tavalla resursseja ja aikaa, Aleksi Randell sanoo.

Rakennusteollisuus kehuu sitä, että ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen olisi jatkossa huomioitava kaikessa kaavoituksessa, rakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.

– Ehdotettu vähähiilisyyden sääntely ei kuitenkaan ole riittävän valmista lakiin sisällytettäväksi. Muutamien muiden osa-alueiden tavoin se vaatii jatkovalmistelua sekä vaikutusarviointia, Randell toteaa.

Noin neljänsadan lakipykälän ja kahdeksansadan sivun laajuisen kaavoitus- ja rakentamislain lausuntokierros kestää kymmenen viikkoa. Hallitus pyrkii saamaan lain vahvistettua tämän vaalikauden aikana, mutta sen arvioidaan tulevaan voimaan vasta vuonna 2024.

Alle 30 neliötä ilman lupaa

Lakiuudistuksen yhtenä elementtinä on myös se, että alle 30 neliön rakennuksen saisi rakentaa ilman lupaa. Tästä muutoksesta uutisoi tänään ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Muutos helpottaisi esimerkiksi varastojen ja pienten saunarakennusten rakentamista.

– Tilastokeskuksen vuosia 2016 – 2020 koskevien lupatilastojen mukaan uudiskohteiden rakennuslupien vuosikeskiarvo oli koko maassa noin 28 700 kappaletta, joista alle 30 neliömetrin suuruisia kohteita oli noin 10 400. Keskimääräinen lupamaksu alle 30 neliön kohteissa on 200 euroa, jolloin lupamaksuja perittäisiin vuosittain koko maassa 2 miljoonaa euroa vähemmän, lakiesityksessä kirjoitetaan.

Myös katokset, jotka jäisivät alle 50 neliömetrin, jäisivät luvituksen ulkopuolelle.

– Kunnilla olisi myös nykyiseen tapaan mahdollisuus rakennusjärjestyksessä sulkea luvituksen ulkopuolelle vähäisinä pidettäviä rakennushankkeita, jolloin niiden luvanvaraisuutta ei tarvitsisi yksittäistapauksittain arvioida. Asuinrakennukset edellyttäisivät aina niiden suuruudesta riippumatta rakentamislupaa eikä niitä voisi luvanvaraisuudesta rakennusjärjestyksellä vapauttaa, lakitekstissä hahmotellaan.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja