Kysy liikenneturvallisuudesta: Miten leveäkaistatiellä ohitetaan oikeaoppisesti?

Kysy liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ja muut liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen anna.paasonen(a)mtv.fi

Kysymys: Miten leveäkaistatiellä ohitetaan oikeaoppisesti?

Vastaus: Kuten millä tahansa tiellä, myös leveäkaistatiellä on ohitustarve ja -paikka on mietittävä harkiten.

Leveäkaistateille ei ole olemassa omaa lainsäädäntöään vaan niillä toimitaan samojen sääntöjen mukaan kuin millä tahansa maantiellä. Poikkeuksena on ajokaistan leveys normaaliin ajokaistaan nähden, jolloin edellä ajava voidaan tietyissä tilanteissa ohittaa siirtymättä vastaantulevien kaistalle. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki tilanteen osapuolet toimivat oikealla tavalla.

Leveäkaistatiellä ajoneuvoa on kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Näin toimien helpotetaan takaa tulevien ohittamista. Liian keskellä kaistaa ajavan auton ohittaminen ei enää onnistu ilman vastaantulevien kaistalle siirtymistä.

Ohitukseen lähdettäessä kytketään suuntamerkki merkiksi siitä, että autoa on tarkoitus siirtää sivusuunnassa. Ohittajan on havainnoitava tilannetta takana, sivulla ja edessä. Mikäli ohitus onnistuu turvallisesti keskiviivaa ylittämättä, voidaan ohittaa, vaikka tieosuudella olisikin vastaantulevaa liikennettä.

Mikäli vastaantulijaa on samaan aikaan ohittamassa joku, ei ohitukseen ole järkevää lähteä, koska tällöin autojen väliset sivuetäisyydet jäävät liian pieniksi. Autojen ollessa sivusuunnassa liian lähellä toisiaan, riittää yhdenkin kuljettajan hetkellinen herpaantuminen – esimerkiksi puhelimen soidessa – aiheuttamaan tuhoisan onnettomuuden.

 Ohituksen jälkeen kytketään suuntamerkki oikealle merkiksi siitä, että autoa aiotaan siirtää sivusuunnassa takaisin ajoradan oikeaan reunaan. Siirtyminen on syytä tehdä vasta sitten, kun ohitettu auto näkyy taustapeilistä (tuulilasiin kiinnitetty sisäpeili). Kuten aina autoa sivusuunnassa siirrettäessä, myös tässäkin tilanteessa, on tarpeen varmistaa peileistä ja olan yli katveeseen vilkaisemalla, että siirtyminen voi tapahtua vaarantamatta muuta liikennettä.

Mikäli ohitukseen on tarpeen käyttää vastaantulevien kaistaa, vertautuu tilanne ohittamiseen normaalilla tiellä. Tällöin esimerkiksi näkyvyyttä rajoittava mäki tai mutka sekä kyllin lähellä oleva vastaantuleva ajoneuvo kieltävät ohittamisen.

Jos tieosuudella on omalle ajosuunnalle tarkoitettu sulkuviiva, sitä ei saa ylittää. Sen lisäksi keltaisen sulkuviivan vasemmalla puolella ajaminen on kielletty. ”Ohittaminen kielletty” –liikennemerkin voimassaoloalueella on ohittaminen muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kielletty myös leveäkaistatiellä, vaikka se voisikin tapahtua vastaantulijoiden kaistaa käyttämättä.

Uusia leveäkaistateitä ei enää rakenneta, koska ne eivät poista kohtaamisonnettomuuden riskiä. Nykyisin rakennetaan leveäkaistateiden sijaan ohituskaistallisia tieosuuksia, joissa vastaantuleva liikenne on ohituskaistan kohdalla erotettu keskikaitein. 

Lue myös:

    Uusimmat