Tiedätkö, miten leveäkaistatiellä tulisi ajaa?

Kysy Liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ja muut liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi

Kysymys: Miten ajetaan oikein leveäkaistatiellä? 

Vastaus: Leveäkaistatielle ei ole olemassa omaa lainsäädäntöään vaan siellä toimitaan samojen sääntöjen mukaan kuin millä tahansa maantiellä.

Ajoneuvoa on kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tällöin vastaantuleviin jää mahdollisimman paljon sivuetäisyyttä ja takaa tulevien ohittaminen helpottuu.

Myös leveäkaistatiellä on ohitustarve ja -paikka mietittävä harkiten. Normaalia leveämmän ajokaistan vuoksi edellä ajava voidaan tietyissä tilanteissa ohittaa siirtymättä vastaantulevien kaistalle. Tällöin on tärkeää, että kaikki tilanteen osapuolet toimivat oikealla tavalla. Mikäli vastaantulijaa on samaan aikaan ohittamassa joku, ei ohitukseen ole järkevää lähteä. Jos autoja on neljä rinnakkain, jäävät niiden väliset sivuetäisyydet liian pieniksi ja yhdenkin kuljettajan pieni herpaantuminen saattaa aiheuttaa onnettomuuden.

Mikäli ohitukseen on tarpeen käyttää vastaantulevien kaistaa, vertautuu tilanne ohittamiseen normaalilla tiellä. Tällöin esimerkiksi näkyvyyttä rajoittava mäki tai mutka sekä kyllin lähellä oleva vastaantuleva ajoneuvo kieltävät ohittamisen.

Jos tieosuudella on omalle ajosuunnalle tarkoitettu sulkuviiva, sitä ei saa ylittää. Ohituskieltomerkin voimassaoloalueella ohittaminen on pääsääntöisesti kielletty, vaikka se olisikin mahdollista vastaantulijoiden kaistaa käyttämättä.

Uusia leveäkaistateitä ei enää rakenneta, koska ne eivät poista kohtaamisonnettomuuden riskiä. Nykyisin rakennetaan leveäkaistateiden sijaan ohituskaistallisia tieosuuksia, joissa vastaantuleva liikenne on ohituskaistan kohdalla erotettu keskikaitein. 

Lue myös:

    Uusimmat