Kumoaako liikenteen uusi ennakointivelvollisuus tutun luottamusperiaatteen? Vain toinen niistä on kirjattu lakiin

2:46
Uusi tieliikennelaki sallii erikoisen pysäköintitavan, jossa piilee monta vaaranpaikkaa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Tarkoittaako uudessa tieliikennelaissa oleva ennakointivelvoite käytännössä, että jalankulkija on aina syyllinen, jos auto törmää häneen suojatiellä?

Vastaus: 1. kesäkuuta 2020 voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa määritelty tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus koskee kaikkia tienkäyttäjiä – ei siis pelkästään jalankulkijoita. Kyseessä on uusi liikennesääntö, jonka soveltamisesta ei vielä ole oikeuskäytäntöä.

Tieliikennelain ennakointivelvoite on määritelty uuden lain 4 §:ssä:

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Käytännössä ennakointivelvoitteen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi vallitsevien olosuhteiden ja mahdollisen erityistietämyksen huomioonottamista. Erityistietämyksellä tarkoitetaan esimerkiksi paikallistuntemusta tai kuljetettavan ajoneuvon ominaispiirteiden tuntemusta. Erityistietämyksen saatetaan katsoa velvoittavan tienkäyttäjää ennakoimaan keskimääräistä enemmän.

Ennakointivelvollisuus – luottamusperiaate

Hallituksen esityksessä tieliikennelaiksi olevien perustelujen mukaan ennakointivelvollisuus ei sulje pois niin sanottua luottamusperiaatetta.

Käytännössä luottamusperiaate tarkoittaa, että liikennesääntöjä noudattavalla tienkäyttäjällä on oikeus luottaa, että myös toinen tienkäyttäjä noudattaa liikennesääntöjä. Näin ei kuitenkaan ole, jos toisen tienkäyttäjän toiminnasta tai ominaisuuksista on selvästi havaittavissa, ettei hän tule noudattamaan liikennesääntöjä, tai että hänen kykynsä liikennesääntöjen noudattamiseen on alentunut. Juuri tällaisissa tilanteissa tultaneen edellyttämään ennakointivelvollisuuden noudattamista.

Luottamusperiaatetta ei kuitenkaan ole sisällytetty lakiin – ennakointivelvollisuus sen sijaan on. Lainsäädännön toimiessa liikenneturvallisuuden perustana ei tienkäyttäjä voi jatkossa kaikissa tilanteissa sokeasti luottaa siihen, että muut noudattaisivat liikennesääntöjä.

Jalankulkijan asema

Jalankulkijan näkökulmasta lainsäädäntö ei muutu kovinkaan olennaisesti. Olennaisimpina muutoksina sanoisin, että ajorataa ylitettäessä uuden tieliikennelain mukaan jalankulkijan on ylitettävä ajorata suojatietä kulkien tai ali- tai ylikulkua käyttäen, jos jokin niistä on lähellä. Tuo maininta ali- ja ylikulun käyttämisestä on lisäys nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna.

Vastaavasti piha- ja kävelykadulla jalankulkija ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvo- eikä raitiovaunuliikennettä. Muutoksena nykyiseen lakiin on tuo lisäys raitiovaunuliikenteen estämisestä.

Niin uudessa kuin nykyisessäkin laissa suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät sekä ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä. Vastaavasti ajoneuvon kuljettajan on selvästi osoitettava väistämisaikeensa hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai pysäyttämällä – siis myös suojatietä lähestyessään.

Se, miten uudessa laissa mainittua ennakointivelvoitetta näissä tilanteissa sovelletaan, jää nähtäväksi. Varmaa kuitenkin on, ettei jalankulkija aina ole syyllinen, kuten esitetyssä kysymyksessä pelättiin.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja