Mitä autoilijan tulee huomioida lähtiessään maanantaina liikenteeseen?

Tieliikennelaki 2020: Uudet liikennemerkit ja talvirengaspakon poistuminen 8:05
Uusi tieliikennelaki näkyy tien päällä muun muassa uusina liikennemerkkeinä sekä rengasruletin muutoksina. Uutisaamussa haastattelussa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ja MTV Uutisten autotoimittaja Ville Järveläinen.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme liikenneturvallisuusaiheisiin kysymyksiin joka lauantai. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen autot@mtv.fi.

Kysymys: Mitä autoilijan tulee huomioida lähtiessään maanantaina liikenteeseen?

Vastaus: Vaikka uusi tieliikennelaki astuukin voimaan, näyttää liikenneympäristö vielä maanantaina varsin samanlaiselta kuin ennen. Uudet liikennesäännöt ovat kuitenkin voimassa heti, joten tarkkaavaisuutta tarvitaan.

Lakiuudistus tuo tullessaan uusien sääntöjen lisäksi useita kokonaan uusia liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä. Lisäksi osa aiemmin voimassa olleista merkeistä ja merkinnöistä saa uuden ulkoasun. Uudet merkit ovat pääsääntöisesti aika loogisia – vastaavasti uudistuneet merkit ovat varsin helposti tunnistettavissa entisikseen. Muutokset ovat lähinnä stilistisiä: muun muassa nuolisymbolien tyylittelyä ja ihmishahmojen muuntamista sukupuolineutraaleiksi.

Liikenneympäristöä uudistetaan siirtymäaikojen puitteissa, vähitellen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käytössä on samanaikaisesti sekä vanhan että uuden lainsäädännön mukaisia merkintöjä ja liikennemerkkejä vielä varsin pitkään.

Vaikka liikenneympäristö vaikuttaakin samalta vanhalta, ovat uudet liikennesäännöt käytössä heti maanantaista alkaen. Tämä edellyttää tarkkuutta monestakin syystä – eikä vähiten siksi, että moni tienkäyttäjä ei välttämättä vielä tunne uusia sääntöjä.

Keskeisimpiä uuden lain tuomia muutoksia

1. Tienkäyttäjä ei voi sokeasti luottaa siihen, että kaikki muut toimisivat liikennesääntöjen mukaan. On siis pyrittävä ennakoimaan muiden toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja toimittava itse sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

2. Pysäyttäminen ja pysäköinti sallitaan taajamassa, kaksisuuntaisella tiellä, myös vasempaan reunaan.

3. Yksisuuntaisilla katuosuuksilla voidaan sallia pyöräily muuta liikennettä vastaan ”Kielletty ajosuunta” -liikennemerkin alla olevalla lisäkilvellä. 

4. Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja, saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.

5. Vähimmäisnopeus -liikennemerkillä määritetään nopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä. Näin saadaan estettyä esimerkiksi hitaiden ajoneuvojen kuljettaminen tietyillä tieosuuksilla tai ajokaistoilla.

6. Uusi katutyyppi: Pyöräkatu. Siellä saa ajaa muillakin ajoneuvoilla mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi – tietenkin nopeusrajoituksen sallimissa puitteissa.

7. Ajokaistojen yhdistyminen -liikennemerkki velvoittaa vetoketjuperiaatteen käyttöön kahden ajokaistan yhdistyessä.

8. Hätävilkkuja voidaan jatkossa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa ja näin varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta, kuten liikenteen äkillisestä hidastumisesta. 

9. Aiemmin keltaiset varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan jatkossa valkoisella – myös kaksisuuntaisilla teillä. 

10. Perinteisten väistämismerkkien lisäksi väistämisvelvollisuuden autoilijalle tuo liikennemerkki ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Merkkiä tullaan käyttämään vain korotettujen pyörätien jatkeiden yhteydessä.   

11. Pyörätien jatke voidaan maalata vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä pyöräilijöitä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä tai risteyksessä on liikennevalot.

12. Pysäköinnin alkamisajan voi ilmoittaa perinteisen pysäköintikiekon sijaan muulla selvästi havaittavalla tavalla, esimerkiksi paperilla.

13. Vedettäessä henkilö- tai pakettiautolla kevytperävaunua ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 100 km/h.

14. Pakettiautojen ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus poistuu.

Olennaista on huomata, ettei uuden lainsäädännön mukaisista liikennesäännöistä tai niiden tulkinnoista ole vielä oikeuskäytäntöjä.

Lue myös:

    Uusimmat