Uuteen tieliikennelakiin on kirjattu velvollisuus, joka koskee ihan jokaista tienkäyttäjää – ja kohta se tulee

Auton saa pian pysäköidä kaksisuuntaisen tien vasempaan reunaan 2:46
Uusi tieliikennelaki sallii erikoisen pysäköintitavan, jossa piilee monta vaaranpaikkaa.

Uudessa tieliikennelaissa määritelty ennakointivelvollisuus koskee kaikkia tienkäyttäjiä. Uuden liikennesäännön soveltamisesta ei vielä ole oikeuskäytäntöä.

Uusi tieliikennelaki otetaan käyttöön 1. kesäkuuta 2020. Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. 

Tieliikennelain ennakointivelvoite on määritelty uuden lain 4 §:ssä:

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

"Selkeä sävyero"

Traficomin johtava asiantuntija ja entinen poliisi Jussi Pohjonen nostaa Traficomin tiedotteessa esimerkiksi uuden tieliikennelain ennakointivelvollisuudesta tilanteen, jossa autoilija lähestyy suojatietä.

Vielä tällä hetkellä voimassa olevassa laissa asia on ilmaistu siten, että kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

– Uudessa laissa asia on kirjattu siten, että esteetön kulku on annettava jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Tässä on selkeä sävyero ja tämä vaatii autoilijoilta ennakointia, hän huomauttaa.

Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa tilanteissa

Pohjonen muistuttaa, että autoa on aina ajettava sellaisella nopeudella, että ajoneuvon saa tarvittaessa pysäytettyä ennen suojatietä.

Liikenteessä tulee myös käyttäytyä vastuullisesti eli liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.

– Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa sitä, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa, Pohjonen kertoo.

Lähde: Traficom

Lue myös:

    Uusimmat