Klapikoneiden turvallisuudessa pahoja puutteita: Tukes muistuttaa oikeaoppisesta käytöstä – varomattomuus voi johtaa käsivammoihin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa tiedotteessaan klapikoneiden eli halkaisukoneiden varomattoman käytön riskeistä. Tukesin testaamista kuudesta koneesta neljä poistettiin markkinoilta.

Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että klapikoneita käytettäessä tapahtuu vuosittain useita vakavia onnettomuuksia. Pahimmissa onnettomuksissa sormi tai käsi leikkautuu irti. 

Monissa tapauksissa onnettomuudet johtuvat siitä, että koneita on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti jopa niin, että käyttäjänä tai apurina on ollut lapsi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaakin, että klapikonetta saisi käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Lapsia ei saisi päästää koneen lähelle sitä käytettäessä.

Onnettomuuksia on voinut käydä eritoten myös silloin, kun koneita on käytetty ilman halkaisualueen suojuksia tai hallintalaitteita on käytetty yhdellä kädellä – vastoin ohjeita.

– Kaksinkäsinhallinta on tärkeä turvamekanismi, joka estää sen, että koneen käyttäjän kädet eivät joudu halkaisualueelle, sanoo ylitarkastaja Kimmo Hakala Tukesista tiedotteessa.

Millaiset syyt johtavat onnettomuuksiin?

Tukes on listannut joitain onnettomuuksiin johtaneita syitä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi seuraavat:

–  Apulainen lataa konetta koneen käyttäjän operoidessa käyttövipuja. Tyypllistä lasten onnettomuuksissa. 
–  Puu jää koneeseen jumiin, ja käyttäjä yrittää irrottaa puuta. Puu sinkoutuukin käsille, tai käsi jää puun ja kiilan väliin.
–  Käyttäjä ohittaa koneen turvamekanismit, erityisesti kaksinkäsinhallinnan.

Käytä klapikonetta turvallisesti

Käyttöohjeet tulee lukea ja niitä pitää noudattaa. Konetta saa käyttää kerrallaan vain yksi henkilö, eikä lähistöllä saa olla muita. Lapset tulee pitää kaukana laitteesta. Turvamekanisemja ei saa ohittaa eikä niiden toimintaa saa muuttaa. Kun työskentely lopetetaan, tulee kone kytkeä irti verkkovirrasta.

Klapikoneiden turvallisuutta selvitettiin, eivätkä tulokset olleet hyviä

Viime vuonna Tukes osallistui EU-projektiin, jossa selvitettiin klapikoneiden turvallisuutta. 131 koneesta 71 oli vaatimustenvastaisia.

Erityisesti puutteita havaittiin halvemmissa, kuluttajille suunnatuissa koneissa. 15 konetta sai myyntikiellon, 18 määrättiin poistettavaksi markkinoilta ja 68 koneelle määrättiin korjaavia toimenpiteitä.

Tukes testasi projektin aikana kuusi konetta testauslaboratoriossa. Näistä neljä poistettiin markkinoilta tulosten perusteella. Hakala kertoo, että isoimmat puutteet olivat niin sanottujen pikahalkaisukoneiden halkaisualueen suojauksessa ja koneiden toiminnassa ylipäätään.

– Konetyyppi on puoliautomaattinen kone, jolle on omat vaatimuksensa halkaisualueen suojauksen osalta. Tätä eivät useimmat valmistajat olleet huomioineet, vaan suojaustyypiksi oli valittu vääriä, tuotteeseen sopimattomia ratkaisuja, jotka eivät kaiken lisäksi toimineet standardin vaatimalla tavalla, Hakala kertoo.

Koneiden puutteet saattavat löytyä vasta testausvaiheessa

Hakalan mukaan perusongelmana on, että valmistajista kaikki eivät noudata standardia, vaikka niin väittäisivätkin tuotedokumenteissaan.

Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että klapikoneiden tulee täyttää koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) vaatimukset. Lisäksi klapikoneita koskee yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi SFS-EN 609-1:2017. Siinä on kuvattu, miten halkaisukoneiden valmistajat voivat täyttää konelainsäädännön vaatimukset. Standardi uusittiin vuonna 2017. EU-projektissa selvitettiin koneiden turvallisuuden lisäksi sitä, kuinka päivitetty standardia on noudatettu.

– Maahantuoja tekee ostopäätöksen osin dokumenttien perusteella ja uskoo tilaavansa standardin mukaisen koneen. Koneiden puutteet voivat olla sellaisia, että ne löytyvät vasta testausvaiheessa. Toisaalta joitain koneiden ominaisuuksia ja niiden oikeaa toimintaa maahantuoja voi arvioida myös itse, kuten kaksinkäsinhallintaa ja sen pakkotoimisuutta. Tällöin on etua, jos maahantuoja tuntee myös standardin sisällön ja sen soveltamisen lainalaisuudet koneen rakenteessa, Hakala sanoo ja jatkaa:

– Hydrauliikkaletkujen suojauspuute letkun kiinnityksessä altistaa klapikoneen käyttäjän piiskaniskun vaaraan, jos letkun liitos pettää, tai suojaamattoman letkun vaurioituessa korkeapaineinen hydraulineste voi tunkeutua käyttäjän kehoon aiheuttaen vakavan vaaran.

Hydrauliikkaletkujen sijoitteluun, kiinnitykseen ja suojaamiseen suojasukalla tulisi aina kiinnittää huomiota koneen valmistusvaiheessa, Hakala muistuttaa.

Tukesilta muistutetaan, etteivät viranomaiset tarkasta koneita ennakkoon, vaan turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Tukesin valvonta on riskiperusteista ja sitä toteutetaan esimerkiksi projekteina.

Katso myös: Kemikaalivaaroja ja tukehtumisriski – tällaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet

Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – näin tuotteiden turvallisuutta valvotaan 3:29
Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – näin tuotteiden turvallisuutta valvotaan.

Lähde: Tukes

Lue myös:

    Uusimmat