Tukes testasi neljä autonostinta, joista kaikki osoittautuivat hengenvaarallisiksi – lopeta näiden käyttö välittömästi!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes etsii tuotteista virheitä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testautti tänä keväänä neljä autonostinta, joita markkinointiin soveltuviksi kuluttajien käyttöön. Kaikki neljä nostinta osoittautuivat hengenvaarallisiksi.

Tukes halusi selvittää kuluttajille markkinoitavien autonostimien turvallisuutta, sillä Suomessakin on tapahtunut viime vuosina muutamia onnettomuuksia, joissa autonostimen käyttäjä on kuollut. Vakavia puutteita havaittiin myös 2014 tehdyssä yhteiseurooppalaisessa projektissa.

Tukes tiedotti pari viikkoa sitten Bilteman laitteesta löytyneistä turvallisuuspuutteista, mutta lopulta sen teettämissä testeissä kaikissa neljässä autonostimessa oli rakenteellisia puutteita, jotka pahimmassa tapauksessa voivat aiheuttaa käyttäjälleen hengenvaaran. Tukes pyytää kuluttajia lopettamaan testauttamiensa autonostimien käytön ja palauttamaan tuotteet ostopaikkaan. Maahantuojilta Tukes toivoo erityistä tarkkuutta tuotteiden asiakirjojen läpikäynnissä.

Kiwa Inspecta Oy testasi autonostimet Tukesin toimeksiannosta. Testeissä testattiin autonostimen rakenteellista kestävyyttä ja käyttöturvallisuutta.

Tukesin vaarallisiksi toteamat autonostimet

Tukes pyytää kuluttajia lopettamaan autonostimien käytön välittömästi ja olemaan yhteydessä myyjään.

Testatut nostimet voivat romahtaa

Autonostimet on suunniteltava ja rakennettava niin, että nostettavan kuorman tahaton liike on varmistettu automaattisesti sekä noston että laskun aikana.

Testattujen autonostimien osalta tämän tahattoman liikkeen eston toteutuksessa oli puutteita. Käytetyt ratkaisut eivät varmistaneet automaattisesti autonostimen nostovarsien liikettä esimerkiksi kuormaa alaspäin liikutettaessa.

Tukesin ylitarkastaja Kimmo Hakala kertoo viraston tiedotteessa, että autonostimen tahaton liike tulee olla estetty esiohjatun vastaventtiilin avulla kaikissa liikesuunnissa – siis myös laskussa.

– Jos autonostimen hydrauliikkajärjestelmään tulee vikaa ja kuormaa on laskettu alaspäin täydestä nostokorkeudesta uuden työskentelykorkeuden saavuttamiseksi, kuorma on vain hydrauliikan varassa. Silloin hydrauliikkajärjestelmän vian sattuessa auto putoaa hallitsemattomasti lattialle, Hakala kuvailee.

Selvitä nämä asiat, jos olet ostamassa autonostinta

Tukes muistuttaa, että autonostimen on oltava CE-merkitty. Merkinnän löytymisen voi varmistaa myyjältä.

Nostinta ostaessa on hyvä selvittää myös se, miten kuorma pysyy käyttäjän hallinnassa sekä noston että laskun ajan ja kuinka kuorman tahaton liike on estetty.

Autonostimet on varustettava automaattisesti toimivalla laitteella, joka estää kuormaa pitävien osien tahattomat liikkeet ja on toimintavalmiudessa, kun kuorma nousee yli puoli metriä. Hyväksyttävä ratkaisu tähän on esiohjattu vastaventtiili.

Kuten kaikkien teknisten laitteiden kohdalla, on nostimenkin asennus- ja käyttöohjeisiin tutustuttava huolellisesti ennen käyttöä.

Tukes kehottaa myös panostamaan laatuun. Sen omien testausten sekä aiemman eurooppalaisen yhteisvalvontaprojektin perusteella alimman hintakategorian tuotteissa on havaittu eniten puutteita.

Nostimen materiaaleihin ja hitsaustyön jälkeen on myös hyvä tutustua ennen ostopäätöstä. Vaikuttaako rakenne luottamusta herättävältä? Vaikuttavatko nostimen välykset liiallisilta, onko klappia? Ovatko nostolaitteen varsien pituussäädöt lukittuvia?

Maahantuojilta Tukes peräänkuuluttaa erityistä tarkkuutta tuotteiden asiakirjojen läpikäynnissä. Tukes on havainnut, että osassa autonostimista vaadittava tyyppitarkastus on tehty vähän toisenlaiselle tuotteelle kuin minkä suomalainen maahantuoja on lopulta itselleen saanut. Tukes on ohjeistanut autonostimien maahantuojia ja järjestää heille koulutusta.

Lähde: Tukes

Lue myös:

    Uusimmat