KKV: Kohun aiheuttanut sähköautotarjous oli lainvastainen

Toimi näin, jos käytetty auto ei vastaa sovittua –"Se, mitä myyjä sanoo, ei aina ole ainoa totuus" 1:25
Katso myös: Jos käytetyssä autossa on vikaa, milloin kuluttajalla on oikeus vaatia kaupan purkamista?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan tarjouksessa ollutta sähköautoa ei ollut lainkaan tarjolla enää tarjouskampanjan käynnistyessä, koska autot oli myyty ennakkoon. Tarjouskampanja rikkoi kuluttajansuojalakia.

Stockmannin ja Peugeotia maahantuovan Auto-Bonin sähköautotarjouksesta on syntynyt kovasti porua. Kevään 2022 Hulluilla päivillä tarjouksena ollutta Peugeot e-2008 -sähköautoa ei riittänyt kaikille halukkaille, ja tarjoukseen tarttuneetkin asiakkaat olivat vähällä jäädä ilman.

Kaikki autot oli varattu ennakkoon jo ennen tarjouskampanjan alkamista, eikä viikkoa aiemmin avautuneesta ennakkovarausmahdollisuudesta kerrottu kuin Peugeotin verkkosivujen markkinointimateriaaleissa. Mahdollisen ennakkovarauksen käynnistymisestä on KKV:n mukaan ker­rot­ta­va sel­keäs­ti, eikä se saa tul­la yl­lä­tyk­se­nä ku­lut­ta­jil­le.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan tarjousmarkkinointi oli kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta, eikä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää.

– En­nak­ko­va­raus­mah­dol­li­suus tar­jous­mark­ki­noin­nis­sa ei ole si­nän­sä kiel­let­tyä. Kes­keis­tä on, että ku­lut­ta­jil­le an­ne­taan mark­ki­noin­nis­sa sel­ke­ää tie­toa en­nak­ko­va­raus­me­net­te­lys­tä eli sii­tä, mis­tä ajan­koh­das­ta al­kaen en­nak­ko­va­raus on teh­tä­vis­sä, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa KKV:n tiedotteessa.

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin, että kyseessä on rajoitettu erä, mutta tuotteiden kappalemäärää ei kerrottu. Auto-Bonin sosiaalisen median julkaisuista puuttui kokonaan maininta siitä, että autoja on saatavilla rajoitetusti. Kuluttaja-asiamies totesi, että yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot, mutta niistä on kerrottava selkeästi.

Yritykset lupasivat parantaa tapansa

Stockmann toimi tapauksessa markkinoinnin suorittajana ja Auto-Bon markkinoijana. Kuluttajansuojalain säännökset velvoittavat molempia, joten kuluttaja-asiamies käsitteli asiaa kummankin yrityksen kanssa.

KKV muistuttaa tiedotteessaan, että markkinoinnissa on kiellettyä kehottaa kuluttajia ostamaan hyödykettä, jos yrityksellä on perusteltu syy uskoa, ettei markkinoitua tuotetta pystytä toimittamaan kuluttajille tarjottuun hintaan kohtuullisessa ajassa.

Stockmann ja Auto-Bon sitoutuivat menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla tulevissa tarjousmarkkinoinneissaan.

Auto-Bonilta saadun tiedon mukaan kaikki autot saadaan toimitettua asiakkaille vuoden loppuun mennessä. Tarjousautoja toimitettiin elokuussa tilaajille niin paljon, että sähköautot ohittivat Suomessa ensimmäistä kertaa bensiiniautot ensirekisteröinneissä.

Lue myös:

    Uusimmat