Kiista peliautomaateista käy kuumana: Kuinka paljon rahaa tuo yksi pelikone, mitä kaupalle jää käteen ja kuka maksaa kulut? Veikkaus paljasti MTV:lle rahapelien tärkeimmät luvut  

Peliongelmaisia auttavalta täyslaidallinen Veikkauksen johdolle –"Mahdotonta liikkua missään törmäämättä Veikkauksen mainontaan" 9:56
Säilyykö Veikkauksen monopoli kohuista huolimatta? Katso videolta keskustelu aiheesta Huomenta Suomesa.

Veikkauksen monopoliasemasta ja peliautomaattien sijoittelusta on käyty viime päivinä vilkasta keskustelua julkisuudessa. MTV Uutiset pyysi Veikkausta avaamaan numeroita peliautomaattien takana.

MTV Uutiset tavoitti Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorven avaamaan Veikkauksen ja raha-automaatteja yhtiöltä hankkivien myyntipaikkojen välisen toiminnan lukuja sekä käytäntöjä.

Kuinka paljon Suomessa on raha-automaatteja ja paljonko ne tuottavat rahaa vuodessa?

– Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 21 500 peliautomaattia ja niistä asiamiesten myyntipisteissä sijaitsee noin 18 500.

– Kaikkien automaattien yhteenlaskettu tuotto oli viime vuonna noin 700 miljoonaa euroa, joista asiamiesten myyntipaikkojen osuus 569 miljoonaa euroa, Peltokorpi avaa.

Asiamiesten myyntipisteissä sijaitsevilla automaateilla Peltokorpi tarkoittaa muita kuin Veikkauksen omissa tiloissa olevia peliautomaatteja. Näitä ovat siis esimerkiksi kauppojen ja kioskien automaatit.

Kuinka paljon yksi automaatti tuottaa keskimäärin vuodessa?

– Yksi automaatti tuottaa keskimäärin noin 30 000 euroa vuodessa.

Kuinka paljon korvausta kauppa saa rahallisesti automaattien pitämisestä?

– Myyntipalkkio on 17 prosenttia peliautomaattien nettotuotoista arpajaisveron jälkeen. Koko maksettava myyntipalkkio vuonna 2018 asiamiehille peliautomaattien osalta oli 85 miljoonaa euroa. Siitä kaupan kumppaneiden osuus on tietysti valtaosa.

– Kaupalle maksetaan myyntipaikkaa kohden keskimäärin noin 13 500 euroa vuodessa. Tässähän on isoa vaihtelua, koska on isoja myyntipaikkoja, joissa voi olla yli kymmenen automaattia. Suurin joukko on sellaisia paikkoja joissa on 1–3 automaattia, joten vaihteluväli on todella iso ja sen takia keskiarvo on aika viitteellinen.

Paljonko yhdestä automaatista jää kaupalle palkkiota?

– Jos yksi automaatti tuottaa keskimäärin 30 000 euroa vuodessa, siitä 17 prosenttia miinus arpajaisvero on noin 14,9 prosenttia, mikä on yhden peliautomaatin keskimääräinen palkkio asiamiehelle, Peltokorpi sanoo.

Yhden automaatin palkkio vuodessa on siis keskimäärin noin 4 500 euroa.

Mitkä kulut automaatista kuuluvat myyntipaikalle ja mitkä Veikkaukselle?

– Luonnollisesti tähän sitoutuu jonkin verran henkilöstökuluja myyntipaikassa liittyen rahankäsittelyyn ja valvontatehtävien suorittamiseen. Käytännössä kaikki muut kustannukset kuuluvat Veikkaukselle automaattitoiminnan ylläpitämiseen liittyen.

Automaatteja sijoiteltu sairaaloiden yhteyteen

Kuinka prosessi etenee, jos kauppa haluaa Veikkaukselta tiloihinsa peliautomaatin?

– Lähes aina asiamieheksi haluava yritys ottaa yhteyttä Veikkaukseen ja kertoo toiveestaan. Veikkauksella on olemassa hyvin tarkat myyntipaikkakriteerit, joiden perusteella aluemyyntiorganisaatiomme tekee ratkaisun yrityksen ja liiketilan soveltuvuudesta sijoituspaikaksi.

Millaisin perustein pelikoneita myönnetään myyntipaikoille?

– Riittävien asiakasvirtojen lisäksi tilojen pitää olla sellaiset, että automaattien valvonta voidaan järjestää tehokkaasti. Sen takia ne sijaitsevat yleensä kauppojen ja ravintoloiden yhteydessä. Sijoituspäätökset tehdään samoilla kriteereillä kaikkialla Suomessa, ne ovat samoja kaikille kumppaneille tai kumppaneiksi haluaville.

– Yhtenä tekijänä on myyntipaikan asiakasrakenne, eli katsomme, että sellaisiin paikkoihin, joissa pääasiassa asiakkaat ovat alaikäisiä, ei automaatteja sijoiteta.

Eilen on uutisoitu, että Veikkaus on poistanut lukuisia automaatteja epäsopivista paikoista, kuten sairaaloiden kahviloista. Miksi niitä on päätynyt tuollaisiin paikkoihin?

– Aikaisemmin kirjatun, alaikäisiä koskevan kohdan on nyt tulkittu ulottuvan myös kohteisiin, joissa pääasiallinen asiakaskunta koostuu sairaasta tai ikääntyneistä. Sinänsä tämä on johdonmukaista kehitystä, sillä vimeisten vuosien aikana Veikkaus on vähitellen poistanut automaatteja tämänkaltaisista paikoista, Peltokorpi vastaa.

Onko tämä tullut mieleen vasta nyt?

– Se on kirjattu nyt myyntipaikkakriteereihin. Politiikkaa ollaan tältä osin tarkistettu ja muutamaa paikkaa lukuunottamatta automaatit oli suurilta osin jo poistettu.

Miten toimitaan, jos kauppa haluaa poistaa automaatin käytöstä?

– Peliautomaattien lisääminen ja poistaminen on meille normaalia, jatkuvaa toimintaa. Käytännössä automaattien poistamiseen on valmius nopeastikin. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa asiamiessopimus siinä määritellyin ehdoin.

Pohjoismaisittain Suomessa on automaatteja paljon

Millainen on Suomessa peliautomaattien määrä suhteessa väestöön, jos verrataan muihin Pohjoismaihin?

– Suomessa on yksi automaatti reilua 200 täysi-ikäistä henkilöä kohden. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on muita Pohjoismaita enemmän peliautomaatteja.

Millaisissa paikoissa automaatit tuottavat parhaiten?

– On tietenkin selvää, että tuotot korreloivat suoraan asiakasvirtojen kanssa. Kuten muissakin tuoteryhmissä, myynnit ovat tyypillisesti suurimpia siellä, missä asiakkaat asioivat päivittäin. Kauppakeskukset ja isot marketit ovat luonaisesti sellaisia, missä pelataan eniten.

Onko olemassa enimmäismäärää siitä, kuinka paljon automaatteja voidaan sijoittaa yhteen paikkaan?

– Meillä on olemassa enimmäismäärät, jotka vaihtelevat myyntipaikkatyypin mukaan. Eri tyypeille on määritelty ehdoton automaattien enimmäismäärä. Tästä kertoo parhaiten se, että hypermarketeissa voi olla enintään 15 automaattia. Kuitenkin suuri joukko on pieniä myyntipaikkoja. Keskimäärin meillä on 2,9 automaattia sijoiteltuna jokaista paikkaa kohden. Enimmäismäärät ovat toki isompia, mutta todellisuudessa sijoitettujen automaattien määrä on selvästi niitä alempi, sanoo Peltokorpi.

Nyt on käyty keskustelua siitä, voiko peliautomaatteja olla kauppojen auloissa vai ei. Voiko pieni kauppa pärjätä ilman automaattia, jos niitä on muuallakin?

– Tähän vastausta on parasta hakea kaupan alan toimijoilta. Veikkauksessa kuitenkin näemme, että pelit ovat monille kumppaneillemme tärkeä tuoteryhmä, jolla on merkitystä myyntipaikkojen asiakasvirtoihin. Asiakkaat haluavat ostaa pelit helposti muiden ostosten yhteydessä, joten kyse on toivotusta lisäpalvelusta. Totta kai myyntipalkkioilla on vaikutusta kumppanien ansaintaan ja työllisyysmahdollisuuksiinkin.

Jos automaatti poistetaan, voiko se näkyä esimerkiksi kaupan tuotteiden hinnoissa?

– En halua lähteä arvioimaan tätä.

Juttua muokattu klo. 19.00: Korjattu kirjoitusvirheitä. 

Lue myös:

    Uusimmat