Kehon rasvaprosentti ja motoriset taidot vaikuttavat lapsen päättelykykyyn

Tuore tutkimus paljastaa, että lapsen päättelykykyä on mahdollista parantaa yksinkertaisin keinoin.

Terveellinen ruokavalio ja hyvät motoriset taidot ovat yhteydessä parempaan päättelykykyyn 6-8-vuotiailla lapsilla.

Tulokset ovat Itä-Suomen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yli 400 kuopiolaisen lapsen ruokavalion laadun, motoristen taitojen, kestävyyskunnon ja kehon rasvaprosentin yhteyksiä päättelykykyyn. 

Lasten ruokavalio arvioitiin sitä terveellisemmäksi, mitä tarkemmin se noudatti niin sanottua Itämeren ruokavaliota, joka sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoa, kalaa, täysjyväviljoja, rasvatonta maitoa ja pehmeitä rasvoja sekä niukasti punaista lihaa.

Terveellinen ruokavalio oli yhteydessä parempaan päättelykykyyn, kun useat sekoittavat tekijät otettiin huomioon analyyseissä. 

Ruokavalion osatekijöistä runsas kasvisten, hedelmien, marjojen ja kalan sekä vähäinen punaisen lihan käyttö oli yhteydessä parempiin tuloksiin päättelykykytestissä. 

Myös motoriset taidot olivat yhteydessä päättelykykyyn. Lapset, joilla heikot motoriset taidot yhdistyivät korkeaan tai matalaan kehon rasvaprosenttiin, menestyivät huonommin päättelykykytestissä kuin muut lapset. Yhteydet olivat erityisen voimakkaita pojilla.  

Tutkijoiden mukaan monipuolinen ja terveellinen ravitsemus sekä motorisia taitoja kehittävä liikunta ovat tärkeitä alakouluikäisten lasten päättelytaitojen kehityksen kannalta.

Lue myös:

    Uusimmat