Katuvat eri asioita – näin eri tavalla miehet ja naiset suhtautuvat yhden illan juttuihin

Tuore tutkimus paljastaa, että naiset usein katuvat yhden illan juttujaan, kun taas miehet katuvat ennemminkin tilaisuuksien hyödyntämättä jättämistä.

Tutkimuksen mukaan yhden illan juttua seuraavana aamuna tuntemukset vaihtelevat sukupuolittain. Naiset katuvat yhden illan juttuaan todennäköisemmin, kun taas miehet ovat yleensä tyytyväisempiä seksihurjasteluunsa.

Tutkimuksessa havaittiin suuria eroja myös siinä, kuinka ihmiset kokivat seksitilaisuuden käyttämättä jättämisen. Hyvin harva nainen katui kieltäytymistään, kun taas miehistä kolmasosa toivoi jälkeenpäin, että olisi lähtenyt leikkiin sittenkin mukaan.

– Naiset katuvat suostumistaan yhden yön juttuihin useammin kuin miehet. Miehet katuvat mahdollisuuden hyödyntämättä jättämistä useammin kuin naiset, kiteyttää norjalaisyliopiston professori Leif Edward Ottesen Kennair Telegraph-sivuston mukaan.

Tutkimustulokset julkaistiin Evolutionary Psychology -lehdessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 263 Norjassa asuvan 19–37-vuotiaan miehen ja naisen kokemuksia edellisestä yhden illan jutustaan. Vaikka tutkimus keskittyi Norjaan, sen tulokset ovat todella samankaltaiset kuin aiemmin Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen. Tuoreemman tutkimuksen tekijöiden alkuperäinen tavoite olikin selvittää, onko maiden välillä suurta eroa. Ilmeisesti ei.

80 prosenttia naisista oli tyytyväisiä kieltäydyttyään seksistä

Norjalaistutkimuksessa 35 prosenttia naisista kertoi katuvansa seksiä juuri tapaamansa henkilön kanssa, miehistä vain 20 prosenttia. 30 prosenttia naisista kertoi olevansa iloinen viimeisimmästä yhden illan jutustaan, miehistä jopa puolet.

Kysyttäessä edellisestä kerrasta, jolloin tutkittavat olivat kieltäytyneet yhden illan jutusta, 80 prosenttia naisista ja 43 prosenttia miehistä oli tyytyväisiä kieltäydyttyään seksistä. Vain noin 4 prosenttia naisista katui ei-sanan lausumista, miehistä liki 30 prosenttia.

Tutkijat sekä Norjasta että Yhdysvaltojen Texasista halusivatkin selvittää, miksi naisilla on tapana katua petileikkejään miehiä useammin. Heille selvisi, että naisilla oli enemmän huolenaiheita. He esimerkiksi huolehtivat mahdollisesta raskaudesta, sukupuolitaudeista sekä maineestaan. Naiset tuntuivatkin huolehtivan kaiken kaikkiaan enemmän, kun taas miehet tuntuivat olevan impulsiivisempia ja halukkaampia ottamaan riskejä.

Tutkittavilta kysyttiin myös irtosuhteen tuomasta nautinnosta. Ei liene yllättävää, että miehet saivat orgasmin yhden illan juttujensa aikana huomattavasti useammin kuin naiset. Toisaalta naiset eivät myöskään pitäneet orgasmia yhtä tärkeänä kuin miehet.

Tutkijat pohtivat, voisiko naisten katumus juontaa juurensa evolutionäärisiin eroihin miesten ja naisten välillä. Miehet on biologisesti ohjelmoitu tuottamaan niin monta jälkeläistä kuin mahdollista, mutta naiset eivät voi samalla tavalla tuottaa lukemattomia määrää lapsia. Siksi heille kumppanin laatu on määrää tärkeämpi. Vaikka nykyaikana näillä biologisilla eroilla ei ole niin väliä, vaikuttaisi siltä, että jos seksuaalisesti vapaamielisemmässä Norjassa tutkimustulokset ovat samanlaisia kuin Yhdysvalloissa, evolutionääriselläkin puolella on vaikutusta, tutkijat kirjoittavat.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että moni nainen ei katunut yhden illan juttujaan, ja toisaalta moni mies katui. Tärkeintä onkin vain se, millainen olo itselle seksistä tulee.

Lähteet: Health, Telegraph

***

Lue myös:

    Uusimmat