Mika Salminen: Rokottamattoman riski joutua sairaalaan on 15–20-kertainen rokotettuun verrattuna – merkkejä koronarokotteen tehon laajasta hiipumisesta ei ole

0:53
THL:n Mika Salminen: "Jos et ole rokotettu, tulet sairastumaan tähän tautiin – ihan varmasti"

MTV Uutiset seurasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronakatsausta tässä artikkelissa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitivät tilannekatsauksen, jossa käytiin läpi sekä Suomen tauti- että rokotustilannetta.

Lisäksi tilaisuudessa otettiin katsaus rokotustilanteeseen maailmanlaajuisesti. 

Tilannekatsauksessa puhuivat STM:n johtaja Pasi Pohjola, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sekä johtaja Mika Salminen

Lisäksi kysymyksiin oli tarvittaessa vastaamassa STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen

MTV Uutiset seuraa koronakatsausta tässä artikkelissa myös tekstin muodossa: 

11.05: MTV Uutisten Saara Rantanen kysyy, missä vaiheessa 5–11-vuotiaiden koronarokotukset alkavat. Kontion mukaan asiaa tutkitaan ja arvioidaan.  Toistaiseksi ei ole myyntiluvallista rokotetta alle 12-vuotiaille lapsille.

Kun myyntilupa tulee, Suomessa arvioidaan, otetaanko koronarokote käyttöön pienten lasten osalta. 

Prosessin tarkemmasta aikataulusta ei ole tietoa. 

0:52
Joko on aika 5–11-vuotiaiden koronarokotuksille? Johtava asiantuntija Mia Kontio vastaa

11.02: Toimittaja kysyy, miksi Suomen sairalaahoidon kuormitus on niin eri tasolla verrattuna muihin maihin. Pohjola huomauttaa, että eri maat tilastoivat koronapotilaita eri tavalla. Myös maiden tauti- ja rokotetilanne sekä väestönrakenne on erilainen. 

STM:n Pohjolan mukaan tehohoidossa voi olla 50 koronapotilasta ilman että muuta hoitoa joudutaan rajoittamaan, jos potilaat ovat jakaantuneet tasaisesti koko maahan. Eilen teholla oli 36.

10.57: Toimittaja kysyy kolmansien koronarokotteiden laajemmasta jakelusta. KRAR kokoontui eilen ja keskusteli koronarokotusten kolmansista annoksista, THL:n Kontion mukaan asiassa ei tarvitse edetä kiireellisesti. Hänen mukaan nyt keskitytään 1. ja 2. rokoteannoksiin. 

Kontion mukaan kolmansista annoksista tiedotetaan tarkemmin ensi tiistaina. 

Salminen jatkaa Kontion puheenvuoron jälkeen. Hän haluaa huojentaa huolissaan olevia kansalaisia rokotetehosta, josta on viime aikoina uutisoitu.

Salmisen mukaan seurantatietojen mukaan mitään hälyttäviä merkkejä siitä, että rokotteen teho olisi laajasti hiipumassa, ei ole. 

10.54: Salminen muistuttaa, että influenssakausi ja -rokote ei ole este koronarokotteen ottamiselle, molempien rokotteiden ottaminen on turvallista. 

10.53: Toimittajien kysymykset alkavat. 

10.50: Pohjola muistuttaa hyvästä käsihygieniasta ja kasvomaskeista sekä muista toimenpiteistä, joilla suomalainen voi suojautua koronavirukselta.

Pohjola muistuttaa myös palauttamaan mieleen ne opit, joita yli 1,5 vuotta kestänyt koronapandemia on opettanut. 

– Tietysti alueellisesti on mietittävä, että mikäli epidemiatilanne niin kuin se tuntuu joillain alueilla tuntuu jo haastavan sairaalahoidon toteuttamista, onko tarpeen ottaa takaisin joitain rajoituksia, joita on jo tässä vaiheessa purettu, Pohjola muistuttaa. 

10.44: Pohjolan mukaan rokotekattavuutta pyritään nostamaan erilaisin keinoin, muun muassa viemässä rokotukset lähemmäs ihmisiä liikkuvien palveluiden muodossa. 

– Näitä on tietysti hyvä miettiä alueellisesti sekä kunnan, sairaanhoitopiirin tasolla, millä tavalla tätä rokotekattavuutta voidaan entisestään parantaa, Pohjola sanoo.

10.41: Sairaala- ja tehhoidon tarve näkyy viiveellä, huomauttaa Pohjola. Viimeisten viikkojen aikana sairaalahoidon tarve on kasvanut paljon. Erikoissairaanhoidon vuodeosastolla on Pohjolan mukaan tällä hetkellä 95 potilasta. 

Tehohoidon osalta on ollut Pohjolan mukaan paljon heiluntaa. Tämän päivän tehohoitopotilaiden lukumäärää ei vielä tiedetä. Tehohoidon kuormitusta seurataan tarkasti. 

Tällä hetkellä sairaalakuormitus on samoissa luvuissa kuin maaliskuussa 2021, vaikka rokotekattavuus on selkeämpi korkeampi kuin tuolloin. 

10.38: Seuraavana puheenvuorossa johtaja Pasi Pohjola. Uusi testausstrategia alkaa Pohjolan mukaan löytää uomansa. Testipositiivisuus on asettunut samalle tasalle. Pohjolan mukaan merkittäviä muutoksia kokonaiskuvassa ei ole tapahtunut, vaikkakin alueellisia eroja positiivisten testitulosten määrässä on paljon. 

Testausstrategian toimivuutta seurataan edelleen. 

Ilmaantuvuus on ollut Pohjolan mukaan nousussa. Alueellista vaihtelua on paljon ja tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. Tämä on Pohjolan mukaan näkynyt alueellisesti myös sairaalahoidon kuormituksena. 

Pohjolan mukaan alueellisia eroja selittää osaltaan yksittäiset tilaisuudet ja tapahtumat, joissa virus on päässyt leviämään, esimerkiksi työpaikoilla tai juhlissa. 

10.35: Salminen toteaa, että koronavirus tulee pysymään vielä pitkään, ei Suomesta eikä muuallakaan. Hänen mukaansa nykykeinoilla tautia ei saada kokonaan pois. 

– Jokainen meistä, jokaikinen suomalainen tulee ennemmin tai myöhemmin kohtaamaan viruksen jossain, Salminen sanoo.

Salminen muistuttaa, että virus leviää helpommin ja aaltoja tulee ja menee. Salminen edelleen muistuttaa, että rokotetut ovat rokottamattomia paremmin suojassa. 

10.31: Salminen ketrtoo, että laskennallisesti rokottamattoman riski joutua sairaalaan koronaviruksen vuoksi on 15–20-kertainen rokotettuun verrattuna. Hänen mukaansa koronarokotteen antama suoja on "erinomaisen hyvä".

– Mitä iäkkäämpi on, sitä suurempi riski on joutua sairaalaan. Se lähtee jo 22–29-vuotiaista nousemaan. Se on vähän arpapeliä, Salminen toteaa. 

10.26: Salmisen mukaan koronaviruksen leviämistä seurataan uudella tavalla, josta on aiemminkin tiedotettu. Kyseessä on jätevesiseuranta, joka mahdollistaa alueellisen seurannan aiempaa tarkemmin. 

– Koronavirusta erittyy jäteveteen. Se ei sieltä helposti muualle tartu, sitä ei tarvitse pelätä, Salminen vakuuttaa. 

Salmisen mukaan jätevesitutkimuksen avulla on havaittu, että koronatilanne on helpottanut edellisviikkoon verrattuna. 

– On pieni toivo siitä, että tilanne olisi rauhoittumassa, Salminen sanoo. 

10.24: Tautitapausten määrä on pysynyt suurin piirtein samana kuin aiemmin. Viikolla 39 nähty rajumpi nousu on Salmisen mukaan tasaantunut. Salmisen mukaan toistaiseksi ei voida ennustaa, mihin suuntaan tautitilanne kehittyy lähitulevaisuudessa.

Sairaalakuormitus on kuitenkin Salmisen mukaan lisääntynyt. 

10.22: Pohjoismaiden erot korona- ja rokotetilanteen osalta eivät ole suuria, mutta Salminen toivoo, että Suomi onnistuu kirimään muiden Pohjoismaiden etumatkaa etenkin rokotekattavuuden osalta. 

10.19: Seuraavaksi puheenvuoron saa johtaja Mika Salminen. Romaniassa, Bulgariassa, Latvviassa, Liettuassa ja Virossa koronatilanne on heikentynyt. Taustalla on rokotekattavuus, joka on edellä mainituissa maissa heikompaa kuin muualla Euroopassa, Salminen toteaa. 

Hänen mukaansa virus leviää yhä kaikkialla maailmassa – myös Autraliassa, jossa ollaan ylläpidetty äärimmäisen tiukkoja rajoituksia. 

10:18: Kontion mukaan Ahvenanmaalla yli 80 prosentin krokotekattavuus on jo saavutettu. Suomessa alueiden rokotekattavuus vaihtelee Kontion mukaan 69–83 prosentiin. Monilla alueilla on parannettavaa, Kontio sanoo. 

10.12: Kontion mukaan 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista rokottamattomia on noin 756 000 ja vain ensimmäisen annoksen saaneita noin puoli miljoonaa. Jotta Suomessa päästään rokotetavoitteeseen, eli 80 prosentin kattavuuteen, rokotettavia on noin 200 000. 

Vaikka rokotustahti onkin hidastunut, Kontio uskoo, että kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus myös toiseen koronarokoteannokseen loka-marraskuun vaihteessa. 

Se, saavutetaanko lokakuun loppuun mennessä, riippuu siitä, hakeutuvatko ihmiset rokotuksiin.

Suomessa koronarajoituksista ja -suosituksista luovutaan, kun 80 prosentin kattavuus on saavutettu tai kun kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta. 

10.07: Suurin osa rokotteista on Kontion mukaan annettu nuoremmille ikäryhmille. Kuitenkin kaikissa ikäryhmissä on tapahtunut pienenpientä nousua myös 1. rokoteannosten osalta. 

Kontio valittelee sitä, että rokotusinto on Suomessa hiipunut. Kaksi rokoteannosta on Kontion mukaan saanut noin 74 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. 16–19-vuotiaissa rokotteita on Kontion mukaan otettu hyvin.

Suurin notkahdus on edelleen nuorissa aikuisissa. Kontio kuitenkin painottaa, että myös vanhemmissa ikäryhmissä on paljon rokottamattomia.

10.05: Siirrytään Euroopan tilanteeseen. Suomi on hieman keskitason yläpuolella. Kontio toteaa, että rokotustahti on Euroopan tasolla hidastunut, etenkin Itä-Euroopassa. 

Suomessakin on hidastumista tapahtunut. Kontion mukaan aiemmin Suomessa ensimmäisiä koronarokoteannoksia annettiin viikkotasolla yli 20 000. Nyt luku on hiipunut alle 20 000. Aikaisempina viikkoina toisia rokoteannoksia annettiin noin 120 000, nyt luku on "vain" noin 100 00 viikkotasolla. 

10.03: Johtava asiantuntija Mia Kontio aloittaa kertomalla rokotustilanteesta maailmanlaajuisesti. Hän toteaa, että rokotetilanne on globaalilla tasolla hyvin vaihteleva ja epätasainen. Kartalla etenkin Afrikka helottaa punaisena. Hän toinoo, että rokotelahjoitukset tasaisivat köyhien maiden tilannetta. 

10.00: Koronaktsaus alkaa ajallaan. Paikalla STM:n johtaja Pasi Pohjola ja osastopäällikkö Taneli Puumalainen sekä THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio ja johtaja Mika Salminen.

9.58: Odotamme koronakatsauksen alkua. Tervetuloa seuraamaan koronaktsausta MTV Uutisten kautta! 

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja