"Käsite oli meille aikuisille aivan uusi" – millainen ilmiö on nuorten keskuudessa suosittu therian?

Therian-ilmiö näkyy Mannerheimin lastensuojeluliiton keskustelupalstalla noin 11–15-vuotiaiden viesteissä. Therian on ihminen, joka samaistuu eläimeen.

"Onko täällä muita therianeja?"

"Jos siis oot therian, niin vastaa pliis."

"Oon tehny kaikkeni, jotta löytäisin toisia therianeita..."

Therian-ilmiö näkyy Mannerheimin lastensuojeluliiton Nuortennetin avoimella, anonyymillä ja esimoderoidulla keskustelupalstalla noin 11–15-vuotiaiden viesteissä, kertoo digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen Nuortennetti-palvelusta.

– Nuoret hakevat vertaistensa kanssa käytyjen keskusteluiden kautta muita therianeja, eli omaa laumaansa, ja kertovat omista kokemuksistaan therianina olemisesta, Önlen kuvaa.

Mikä on therian?

Therian on ihminen, joka samaistuu eläimeen; hän voi kokea omaavansa tietyn eläimen sielun tai kuuluvansa tiettyyn eläinlajiin. Termi on lyhenne sanasta therianthropy. Eläin, johon ihminen samaistuu, on theriotype, suomeksi kutakuinkin theriotyyppi. Jos theriotyyppejä on enemmän kuin yksi, käytetään termiä polytherian.

Therian-videoita löytyy TikTokista lähes miljoona, mutta ilmiö on ollut olemassa nettimaailmassa yli 20 vuoden ajan. 

Therianien keskuudessa käytetään myös termiä otherhearted, joka tarkoittaa ihmistä, joka kokee syvää yhteyttä tiettyyn eläimeen. Hän voi esimerkiksi kokea, että kettu on hänen "toteemieläimensä".

Therian-symboliksi kutsutaan symbolia, joka yhdistää kreikan kirjaimet deltan ja thetan.

Therian-ilmiö näkyy keskustelupalstalla: "Käsite oli meillä aikuisille aivan uusi"

Therian-ilmiöön liittyvät viestit alkoivat Önlenin mukaan lisääntyä noin kaksi vuotta sitten.

– Viestejä julkaistaan Nuortennetissä vuosittain yli 10 500 ja therian-ilmiöön liittyvä viestit herättivät heti kiinnostuksemme, koska käsite oli meille aikuisille aivan uusi. Jouduimme työntekijöiden kanssa etsimään tietoa tästä, koska joudumme tarkasti pohtimaan, voimmeko julkaista vietit palstoillamme, Önlen kuvaa.

Palstalla ei julkaista nuorten henkeä tai terveyttä uhkaavaa keskustelua; viestien tulee myös olla määrättyjen eettisten linjausten mukaisia. Ilmiöstä keskusteleminen kuitenkin todettiin palstalle sopivaksi.

– Therianina voi olla monenlaisia nuoria. Ilmiö ei liity sukupuoleen, uskontoon tai perhetaustaan. Therian tarkoittaa sitä, että ihminen identifioituu johonkin oikeaan eläimeen, Önlen kuvaa.

Nuortennetin keskusteluissa esiin ovat nousseet esimerkiksi lumileopardi, kissa, susi, koiratherian tai susitherian.

– Nuortennetin keskusteluiden kautta voin sanoa, että therianina oleminen lievittää nuoren stressiä, hän saa tekemisestä monentasoisia positiivia tunnekokemuksia ja yhteenkuuluvuuden tuntemuksia. Nuori toteuttaa itseään luovasti, leikittelee, Önlen sanoo.

Mitä on quadrobics?

Quadrobics on yksinkertaisimmillaan neljällä raajalla liikkumista. Siihen liittyy esimerkiksi hyppimistä, laukkaamista tai muuta liikkumista käsien ja jalkojen varassa. 

Quadrobicsistä käytetään myös lyhennettä quads. Osa therianeista harrastaa quadrobicsiä.

"Muut nuoret, jotka eivät ymmärrä therian-ilmiötä, arvostelevat ja pilkkaavat"

Moni etsii videoita ja tietoa netistä ja jakaa myös omaa sisältöä. Puhelinten parjaamisen aikakaudella therian-ilmiö onkin Önlenin mukaan oivallinen esimerkki siitä, miten digitaalisuus mahdollistaa luovan leikittelyn, joka yhdistyy myös "reaalielämään" ja nuoruuden identiteettiytyöhön. 

Turrit eli furryt fanittavat antropomorfisia eli ihmisen kaltaisia eläinhahmoja. Harrastukseen kuuluu esimerkiksi eläimeksi pukeutuminen, aiheeseen liittyvä taide ja sarjakuvat.

Yhteisöllinen, mielekäs toiminta yksin tai muiden samanhenkisten kanssa on tärkeää.

– Esimerkiksi quardobicsien tekeminen kuuluu vahvasti tähän ilmiöön: nuori toteuttaa eläimen lajityypillistä toimintaa, esimerkiksi hyppyjä tai liikkeitä, ja kuvaa toimintaa sosiaaliseen mediaan. Jotkut threrianit tekevät myös naamioita ja muuta rekvisiittaa itse. Therian-ilmiö eroaa kuitenkin turreista, eivätkä ne välttämättä liity toisiinsa. Therianit ja turrit eivät siis ole sama asia, Önlen kuvaa.

Toisaalta Nuortennetin keskustelupalstan viestit kertovat myös negatiivisista puolista – koulu- ja muusta kiusaamisesta.

– Muut nuoret, jotka eivät ymmärrä therian-ilmiötä, arvostelevat ja pilkkaavat. Jotkut nuoret pohtivat myös, uskaltavatko kertoa omille huoltajilleen asiasta, Önlen sanoo.

Miten vanhemman tulisi suhtautua?

Aikuista Önlen kehottaisi olemaan kiinnostuneen utelias nuoren therian-innostusta kohtaan.

– Aikuinen voisi esimerkiksi kysellä nuorelta lisätietoja, ja tiedustella omalta nuoreltaan, millaista tukea juuri hän kaipaa tämän äärellä. Olisi myös tärkeää kysyä nuorelta suoraan kiusaamiskokemuksista; onko sinua kiusattu tämän takia? Oletko törmännyt somessa johonkin epämiellyttävään? Haluatko puhua siitä lisää nyt tai myöhemmin? Önlen sanoo.

Esimerkiksi quardobicsiä on tärkeää harrastaa oikein, jotta vahingoilta vältytään.

– Aikuisten on tärkeää myös olla hereillä myös siitä, ettei nuori tee mitään omaa tai muiden henkeä tai terveyttä uhkaavaa toteuttaessaan tätä elämäntapaa. Omista rajoista on hyvä keskustella nuoren kanssa yhdessä ja toisaalta antaa hänelle tärkeä oma tila toteuttaa itseään. 

Katso myös: Suomalaisen Ainon, 17, hiusvideoita on katsottu TikTokissa yli 10 miljoonaa kertaa 

Suomalaisen Ainon hiusvideoita on katsottu TikTokissa yli 10 miljoonaa kertaa – tässä tyylinäyte! 0:23
Aino ammentaa tyyliinsä inspiraatiota menneiltä vuosikymmeniltä. Erityisesti kasari sykähdyttää.

Lue myös:

    Uusimmat