Onko sinulla kuulonalenema? Tästä tiedät

Kuurouden ja heikentyneen kuulon välillä on eriasteisia alenemia. Lievä, keskivaikea, vaikea ja erityisen vaikea. Suurin osa kuulo-ongelmista liittyy sisäkorvaan. Kaikkein yleisimmin syynä on ikääntyminen, mutta myös kova melu voi vahingoittaa kuuloa. 

Lievä kuulonalenema (26 – 40 dB)

Henkilö ei kuule hiljaisia ääniä. Puheen ymmärtäminen meluisassa ympäristössä on vaikeaa.

Keskivaikea kuulonalenema (41 – 70 dB)

Henkilö ei kuule hiljaisia tai kohtalaisen kovia ääniä. Taustahälyssä puheen ymmärtäminen on vaikeaa.

Vaikea kuulonalenema (71 – 90 db)

Keskustelu on käytävä kovalla äänellä. Ryhmässä keskustelu vaatii paljon pinnistelyä.

Erittäin vaikea kuulonalenema (+91 dB)

Henkilö kuulee joitakin erittäin kovia ääniä. Keskustelu ei ole mahdollista ilman kuulokojetta.

Konsonantit häviävät

Kun kuulo heikkenee, ensin häviävät yleensä kuulospektrin yläpään äänet.

– Ihmisen puhe koostuu vokaaleista ja konsonanteista. Niiden äänekkyys- ja taajuustasot eroavat toisistaan. Kun kuulo on heikentynyt puhealueella, P, K, F ja H-konsonantit sekä kaikki T, Sh ja S-äänteet ovat vaikeita ymmärtää. Konsonantit häviävät vokaalien sekaan. Toisen puheesta ei yksinkertaisesti saa enää mitään selvää, Juha Hakala Kuulotekniikasta kertoo.

Ikäkuulo tunnetaan huonosti

Kuuloalan asiantuntijat kysyivät 18–70-vuotiailta suomalaisilta heidän suhtautumisestaan omaan kuuloon, kuulontutkimukseen ja kuulokojeisiin. Syyskuussa teetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 1038 henkilöä.

35–55-vuotiaista vastaajista reilu 35 prosenttia ja 56–70-vuotiaista reilu 42 prosenttia kertoo kuulonsa heikentyneen. Kaikista vastaajista 60 prosenttia sanoo, ettei tunnista kuulo-ongelmia. Miehillä kuulo alkaa heiketä hitaasti jopa alle kolmekymmentävuotiaana, naisilla vaihdevuosien jälkeen. Sukupuolierot tasoittuvat ikääntyessä. Kahdeksan kymmenestä on sen kannalla, että kuulo pitää tutkia säännöllisesti.

Lähde: Kuuloalan asiantuntijat GN ReSound, Kuulopiiri, Kuulotekniikka, Oticon ja Phonak

Lue myös:

    Uusimmat