Kaksi liikuntamuotoa, joista voi olla hyötyä astmaatikolle

Astman oireet voi hämätä iän karttuessa: Milloin hengityksestä pitää huolestua? 10:19
KATSO MYÖS: Iho-, allergia- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs kertoo, millaisia astmatyyppejä tunnetaan. Tapaamme Marianne Leinosen, jonka astma löytyi kuntotestin ansiosta.

Astmaatikon ei kannata välttää liikuntaa, sillä se on tärkeä osa keuhkosairauden omahoitoa oikeanlaisen lääkityksen lisäksi. Tuore tutkimus selvitti, että erityisesti tietyt kaksi liikuntamuotoa parantavat keuhkojen toimintakykyä.

Tuore Annals of Medicine -alustalla julkaistu tutkimus selvitti, miten erityyppiset liikuntalajit vaikuttavat astmaa sairastavien aikuisten keuhkojen toimintaan, kertoo New York Post.

Meta-analyysissa verrattiin viiden eri liikuntalajin vaikutuksia yli 2 100 aikuisen astmaatikon vointiin.

Lajit olivat hengitysharjoitukset, aerobinen liikunta, rentoutusharjoitukset, jooga sekä aerobiseen liikuntaan yhdistetyt hengitysharjoitukset.

Jokaisen lajin vaikutuksia astmaatikkojen keuhkojen toimintaan arvioitiin astmaparametrien perusteella. 

Yksi käytetyistä parametreista oli pakotettu uloshengitystilavuus eli FEV1, joka tarkoittaa ilmamäärää, jonka ihminen kykenee uloshengittämään väkisin sekunnissa. Se on astmatutkimuksissa tehtävän spirometriakokeen yksi merkittävimpiä arvoja.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kaikki testattavat liikuntalajit paransivat keuhkojen toimintaa jonkin verran, mutta etenkin kaksi lajeista oli ehdottoman tehokkaita.

Hengitysharjoitukset yhdistettynä aerobiseen liikuntaan sekä jooga vaikuttavat olevan erityisen edullisia ja tarjoavat potentiaalisia mahdollisuuksia tehokkaisiin astmanhoitomenetelmiin, kertoo tutkimuksen johtava kirjoittaja ja apulaisprofessori Shuangtao Xing tutkimustiedotteessa.

Hengitysharjoittelua voi toteuttaa eritavoin, mutta esimerkiksi ylävatsahengitys eli palleahengitys on tekniikka, joka keskittyy hengitystä ohjaavaan lihakseen palleaan.

Tehokkaampaa astman hoitoa

Tutkijat toivovat, että tutkimuksen tulokset auttavat astmaatikkoja ja lääkäreitä suunnittelemaan hoidon niin, että se huomioi, minkä tyyppisestä astmasta on kysymys. Tutkijoiden mukaan eri astmaoireisiin voi saada helpotusta eri liikuntamuodoista.

On välttämätöntä huomioida yksilölliset tekijät, kuten perhehistoria, oireiden kesto ja ympäristötekijät, kun suunnitellaan astman hoitoa, Xing sanoo.

Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi on huomioitava potilaan yksilölliset fyysiset ja psyykkiset olosuhteet. Myös liikunnan intensiteetti, harjoituskertojen määrä ja harjoituksen kesto tulee räätälöidä potilaalle sopivaksi.

Lue myös:

    Uusimmat