Jyrähdys romaneja syrjineelle poliisille: Kaikkien poliisien sisäistettävä, että etninen profilointi on kielletty

Poliisin olisi valtuutetun mukaan myös hyvä panostaa kaikilla tasoilla laajempaan antirasistiseen työhön. Poliisin operaation katsottiin vuosia sitten syrjineen romaneita.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee Poliisihallitusta kehittämään toimintaansa sen varmistamiseksi, että etnisen profiloinnin kielto on sisäistetty kaikissa poliisilaitoksissa. Lisäksi valtuutettu suosittelee Poliisihallitusta toteuttamaan tiedonkeruuta siitä, esiintyykö poliisitoiminnassa etnistä profilointia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi Helsingin poliisilaitokselle suosituksen jatkotoimenpiteitä varten romaneita syrjineen Kuri1-operaation osalta.

Vuoropuhelun ja luottamuksen lisäämiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee myös, että poliisilaitokset keskustelevat säännöllisesti romanien kanssa poliisitoiminnan kohdentumisesta heihin. Valtuutetun mukaan avoimella tiedonvaihdolla voidaan hälventää romaniväestön poliisitoimintaan liittyvää epäluottamusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee poliisia kaikilla tasoilla panostamaan laajempaan antirasistiseen työhön.

– Kuri1-operaatiossa oli kyse syvälle rakenteisiin menevästä romaneihin kohdistuvasta rasismista, jonka tunnistaminen ja tunnustaminen on edellytys syrjimättömälle poliisitoiminnalle ja luottamuksen parantamiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että johtopäätökset Kuri1-operaation syrjivästä luonteesta ja syrjivistä menettelyistä käydään läpi kaikissa poliisilaitoksissa kaikilla tasoilla. Poliisijohdon sitoutumisella ja esimerkillä on tässä suuri merkitys, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman sanoo tiedotteessa.

Syrjivä operaatio päättyi vuonna 2015

Suositukset laadittiin yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämän pyöreän pöydän keskustelun pohjalta. Keskusteluun Helsingin poliisilaitoksen romaneihin kohdistamasta Kuri1-operaatiosta osallistui viime marraskuussa muun muassa edustajia sisäministeriön poliisiosastolta, Helsingin poliisilaitoksesta, Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta sekä romanijärjestöistä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan uusi keskustelu järjestetään keväällä 2025 ja siinä tullaan käsittelemään muun muassa sitä, kuinka suosituksia on toimeenpantu ja millaisia kehitysaskelia poliisin ja romaniväestön välisen luottamuksen parantamiseksi on otettu.

Helsingin poliisin romaneihin kohdistaman operaation kohteeksi joutui Poliisihallituksen selvityksen mukaan yli 1 500 ihmistä. Helsingin poliisi aloitti ennaltaestämis- ja tiedonkeruuprojektiksi kutsutun operaation vuonna 2013. Operaatio päättyi vuonna 2015.

Helsingin poliisin mukaan projektin tarkoituksena oli estää romanien välisiä ampumisia ja selvittää jo tutkinnassa olleita juttuja. Sen mukaan tarkkailua ja valvontaa kohdennettiin niihin ajoneuvoihin ja ihmisiin, joiden voitiin olettaa liittyvän levottomuuksiin ja ampumistapauksiin.

Katso video siitä, kuinka romaneihin kohdistuva syrjintä on arkipäivää yhä vuonna 2024.

Kioski lukitsi ovensa Pinjan nenän edestä – ”En ole koskaan kokenut näin näkyvää rasismia” 0:54
Kioski lukitsi ovensa Pinjan nenän edestä – ”En ole koskaan kokenut näin näkyvää rasismia”

Lue myös:

    Uusimmat