Juoko perheesi yläkoululainen energiajuomia? Suomalaistutkimus paljastaa terveyshaitat – "Huoltajan voi olla vaikeaa arvioida juomien vaikutusta"

Energiajuomien käyttö yleistyy nuorten keskuudessa 3:05
KATSO MYÖS: Tutkija kertoo, miten energiajuomien käytön yleistymiseen voitaisiin puuttua.

Energiajuomia viikoittain käyttävät yläkoululaiset tupakoivat, käyttävät alkoholia, nuuskaavat ja käyttävät kannabista moninkertaisesti yleisemmin kuin nuoret, jotka eivät käytä energiajuomia, kertoo tuore Jyväskylän yliopiston tutkimus.

Tuoreessa Jyväskylän yliopiston tekemässä tutkimuksessa selvisi, että energiajuomia käyttävien ja käyttämättömien elintavoissa on merkittäviä eroja. Tutkimukseen osallistui 2429 iältään 13- ja 15-vuotiasta nuorta. Tutkimus on osa WHO-Koululaistutkimusta.

Energiajuomia viikoittain juovat nuoret raportoivat enemmän heikkoa koettua terveyttä ja oireilua, kuten päänsärkyä, vatsa- ja selkäkipuja, alakuloisuutta, ärtyneisyyttä tai pahantuulisuutta, hermostuneisuutta, huimausta ja nukahtamisvaikeutta, kuin ne nuoret, jotka eivät käyttäneet energiajuomia tai käyttivät niitä harvemmin kuin viikoittain, Jyväskylän yliopisto kertoo tiedotteessaan.

Tutkimusaineiston perusteella ei voitu selvittää syy-seuraussuhteita energiajuoman käytön ja terveystottumusten välillä, mutta sen perusteella energiajuomien käyttö kuitenkin kytkeytyy useisiin epäsuotuisiin terveystekijöihin jo 13-vuotiailla.

Energiajuomien käyttö voi olla merkki päihteiden käytöstä

Energiajuomia säännöllisesti käyttävät yläkoululaiset tupakoivat, käyttivät alkoholia, nuuskasivat ja käyttivät kannabista moninkertaisesti yleisemmin kuin yläkoululaiset, jotka eivät käyttäneet energiajuomia. Lisäksi viikoittaiskäyttäjillä oli korkeampi riski tupakoida ja käyttää alkoholia verrattuna energiajuomia epäsäännöllisesti käyttäviin.

– Tutkimuksessamme energiajuomia viikoittain käyttävät nuoret joivat humalahakuisesti yleisemmin kuin nuoret, jotka eivät käytä energiajuomia, kertoo väitöskirjatutkija Maija Puupponen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Yhteydessä huonoihin ruokailu- ja unitottumuksiin

Viikoittain energiajuomia käyttävät jättivät aamupalan syömättä yleisemmin kuin nuoret, jotka eivät käyttäneet energiajuomia.

Lisäksi energiajuomia käyttävät nuoret nukkuivat vähemmän ja viikoittaiskäyttäjillä riski nukkua vähän oli yli kaksinkertainen verrattuna ei-käyttäviin nuoriin.

Energiajuomia viikoittain käyttävät myös kokivat unen useammin riittämättömäksi kuin nuoret, jotka eivät käyttäneet energiajuomia.

– Tutkimuksemme perusteella ei voida sanoa, aiheuttavatko energiajuomat häiriötä uneen vai juovatko unihäiriöistä ennestään kärsivät nuoret energiajuomia. Todennäköisesti kyse on molemmista, mutta voidaan todeta, että energiajuomat tuskin ainakaan myönteisesti vaikuttavat nuoren nukkumistottumuksiin, sanoo Puupponen.

– Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta energiajuomat ovat mutkikas osa terveyskäyttäytymistä muun muassa siitä syystä, että niiden sisältämä kofeiini vaikuttaa elimistössä useita tunteja. Nuoren itsensä tai huoltajan voi olla vaikeaa arvioida juomien vaikutusta ja vaikutusten laajuutta nuorten arkeen.

Vaikutus keskushermostoon ei ole ainut energiajuomien mahdollinen haittaa aiheuttava ominaisuus.

– Vaikka markkinoilla on sokerittomia juomia, energiajuomien happamuus on haitallista hampaille ja suun terveydelle. Lisäksi on huolestuttavaa, että viikoittain energiajuomia käyttävät nuoret ylsivät juomia käyttämättömiä nuoria harvemmin hampaiden harjaussuositukseen.

Nuoret liittävät energiajuomat parempaan suorituskykyyn

Energiajuomien käyttö liitetään mainonnassa parempaan suorituskykyyn urheilussa, hyvinvointiin, aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan, keskittymiseen ja päivittäiseen arkirutiiniin.

– Osalla nuorista energiajuomien satunnainen käyttö voi liittyä esimerkiksi liikunta- tai urheilusuoritukseen. Ilmiötä voi selittää ainakin osin energiajuomien markkinointi, sanoo Puupponen.

Energiajuomien valmistajat hyödyntävät markkinoinnissaan myös sosiaalista mediaa, jossa nuorten seuraamat vaikuttajat ja esikuvat mainostavat heidän tuotteitaan.

Lapset ja nuoret altistuvat näille mielikuville, vaikka WHO on suosittanut, ettei energiajuomia tulisi markkinoida alaikäisille.

– Energiajuomien jatkuvan käytön pitkittäisvaikutuksia ei tiedetä. Kun halutaan vaikuttaa energiajuomien kulutustottumuksiin, tarvitaan lisää tietoa käytön taustalla olevista syistä, kuten esimerkiksi mahdollisista nuorisokulttuurisista tekijöistä, Puupponen sanoo.

Lue myös:

    Uusimmat