Jos Helsingin kitkarengastavoite toteutuisi, olisi sillä suorastaan radikaali vaikutus: "Vastaava saavutettaisiin puolittamalla liikennemäärä"

Kitkat vai nastat? Näin valitset oikean talvirenkaan 7:47
Nastat vai kitkat? Katso videolta!

Helsinki on tunnettu kitkarenkaiden puolestapuhuja.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kasvattaa kitkarenkaiden osuus Helsingin kaupunkiliikenteessä nykyisestä vajaasta 30 prosentista 70 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kaupungin mukaan kitkarenkaiden lisääntyminen ja vastaavasti nastarenkaiden väheneminen auttaisi hillitsemään teiden kulumista, mutta parantaisi myös ilmanlaatua.

– Katupölyn pääasiallisia aiheuttajia ovat nastarenkaat ja niiden aiheuttama katujen kuluma sekä hiekoitusmateriaalista peräisin oleva aines. Talven aikana irronnut aines nousee keväisin ilmaan katupölynä, kaupunki kertoo verkkosivuillaan.

Näin melu vähenisi, jos 70 prosenttia ajaisi kitkoilla

Teiden kunnon sekä katupölyn lisäksi kaupunki kertoo kantavansa huolta metelistä, sillä tieliikenne on Helsingissä suurin ympäristömelun lähde.

Tietä rouhivat nastarenkaat aiheuttavat ymmärrettävästi enemmän ääntä kuin kitkarenkaat. Kaupungin laskelmien mukaan kitkarenkaiden osuuden nouseminen tavoiteltuun 70 prosenttiin auttaisi vähentämään liikenteen melua 1–3 desibelillä.

Kyse on suuremmasta vaikutuksesta, mitä luvut itsessään antavat ymmärtää.

– Suunnilleen vastaava kolmen desibelin vähennys saavutettaisiin puolittamalla kaupungin liikennemäärä, kaupungin sivuilla kerrotaan.

Kantakaupungissa nopeusrajoitukset ovat suhteellisen matalat, ja suurin merkitys kitkarenkaiden käytöllä kaupungin melutasoon onkin kaduilla, joissa on viidenkympin nopeusrajoitus.

Kaupungin mukaan kitkarenkaiden osuuden kasvaessa kaduilla olisi mahdollista käyttää myös pienempirakeista ja hiljaisempaa päällystettä.

Helsinkiläiset suhtautuvat positiivisesti kitkoihin

Kaupunki teetti keväällä 2021 kyselyn, jossa helsinkiläisiltä autoilijoilta kysyttiin talvirenkaiden käytöstä ja talvirengastyypin valinnasta.

Kyselyyn vastanneista yli 30 prosenttia ilmoitti ajavansa talvella kitkoilla. Kokemus kitkoista on ollut lisäksi myönteinen, sillä lähes 90 prosenttia ilmoitti hankkivansa jatkossakin kitkat. Sen sijaan nastarenkailla ajavista vastaajista vain alle puolet aikoi hankkia seuraavaksi nastat.

Suurimmiksi kitkojen valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat muun muassa ajomukavuus, terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä renkaiden soveltuvuus kaupunkiympäristöön.


Lue myös:

    Uusimmat