Jopa kymmeniä puheluita useista eri numeroista – helsinkiläisen kauneushoitolan toiminta ihmetyttää

Helsingissä toimivan kauneusklinikka Ainolan toiminta on herättänyt huomiota puhelinmarkkinoinnillaan. 

Helsinkiläinen Katri kertoo, että kaunesklinikka on soitellut hänelle toistuvasti eivätkä puhelut ole loppuneet suoramarkkinointikiellosta huolimatta.

Hän kertoo olleensa myös yhteydessä suoraan yritykseen, mikä ei myöskään ole auttanut tilanteessa.

Puhelut tulevat Katrin mukaan useista eri numeroista ja niitä on ehtinyt tulla hänen arvionsa mukaan vuoden 2023 lokakuun jälkeen noin 30. Hän kertoo myös estäneensä numerot, mutta näkyviin jää, milloin hänelle on yritetty soittaa.

Näissä tiedoissa ilmenee, että soittoja on yritetty tehdä lukuisia kertoja toukokuun lopun ja kesäkuun aikana.

Katri haluaa esiintyä jutussa nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Ainola kommentoi

Kauneusklinikka Ainolan toimitusjohtaja Sven Piparilla ei ole tiedossa yhtään sellaista tapausta, jossa voimassa ollutta markkinointikieltoa olisi rikottu.

– Tietoomme on tullut tapauksia, joissa soiton jälkeen henkilö on asettanut markkinointikiellon, mutta voimassa olevan markkinointikiellon aikana ei ole soitettu. On voinut tapahtua niin, että markkinointikielto on päättynyt, mutta asiakas on olettanut soittokiellon olevan vielä voimassa.

– Ei ole lainkaan epätavanomaista, että samalle henkilölle soitetaan eri palveluntarjoajien toimesta useastikin. Tämä on tyypillistä puhelinmarkkinoinnissa – riippumatta markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta. Mikäli henkilöllä on markkinointikielto, soittoja ei tehdä, Pipar taustoittaa sähköpostitse.

Hänen mukaansa yhteystiedot saadaan avoimista lähteistä ja alan yhteistyökumppaneilta. Toimitusjohtajan mukaan yritys on ulkoistanut soittopalvelunsa.

Palveluntarjoajana on Caller OÜ niminen yhtiö, jolla on oma operatiivinen organisaatio.

– Pyrimme aina tuottamaan laadukasta ja ystävällistä palvelua. Olemme aina erittäin pahoillamme mahdollisesta negatiivista palautteista. Mahdollisten ongelmatilanteiden osalta toivoisimme, että henkilöt olisivat suoraan meihin yhteydessä asian selvittämiseksi.

Klinikalta kerrotaan, että he ovat reagoineet aiempien vuosien palautteisiin.

– Olemme käyneet markkinointitapaamme aiempina vuosina tarkasti läpi muun muassa KKV:n kanssa ja muokanneet puhelinmarkkinoinnin sisältöä entistä selvemmäksi. KKV piti tuolloin tehtyjä täsmennyksiä hyvinä ja riittävinä.

– Volyymimme ovat kuitenkin huomattavia ja esimerkiksi yksittäisiä puhelinsoittoja tehdään tällä hetkellä noin 240 000 kappaletta vuodessa. 

Valitukset kantautuvat KKV:lle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan, KKV:n johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan KKV on saanut kuluvan vuoden aikana noin parikymmentä yhteydenottoa kuluttajanneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle Ainolasta.

Vuonna 2023 yhteydenottoja tuli puolestaan vajaa 40 ja vuonna 2022 noin 30.

– Tämän vuoden osalta näyttäisi jakautuvan niin, että suurempi osa, eli yli kymmenen ilmoituksista on sellaisia, joissa on ilmoitettu häiritsevästä puhelinmyynnistä.

– Eli yritys soittaa kuluttajalle ja joissain tapauksissa asiakkaalla on ollut salattu puhelinnumero ja osa on yrittänyt kieltää markkinointia, mutta soittoja on silti tullut.

Lopuissa yhteydenotoissa on Marttalan mukaan kyse tapauksista, joissa asiakas on suostunut puhelussa tarjottuun ilmaiseen kasvohoitoon ja tehnyt paikan päällä sopimuksen.

Ilmoitusten mukaan kyseessä on ollut hintava sopimus, jonka hinta on vaihdellut Marttalan mukaan ilmoitusten perusteella 1200–2000 euron välillä.

– Esimerkiksi yhdessä tapauksessa asiakas kertoo, että itse kasvohoito kesti hyvin vähän aikaan ja paljon pidempi aika käytettiin tuotteiden markkinointiin, Marttala taustoittaa.

Toisessa Marttalan kuvailemassa tapauksessa ilmoittaja oli kieltäytynyt sopimuksesta, mutta kasvohoidon aikana häneen oli pyritty vetoamaan esimerkiksi kommentoimalla negatiiviseen sävyyn asiakkaan ihoa.

Asiakas koki toimintatavan epämiellyttäväksi ja epäasialliseksi.

Marttala huomauttaa, että tiedossa ei ole, kuinka moni on kokenut samaa, sillä KKV:lla on tiedossa vain tapaukset, joissa kuluttaja on ottanut yhteyttä KKV:oon.

Tilanne jatkunut jo pidempään

Ainola-klinikan toimintaa on kritisoitu myös aiemmin. Vuoden 2020 syyskuussa MTV Uutiset kirjoitti helsinkiläisestä Maaritista, joka oli suostunut klinikan puhelimessa tarjoamaan ilmaiseen kasvohoitoon.

– Kyseessä olikin äärimmäisen aggressiivinen myyntitilanne, jossa varsinainen kasvohoito tuntui olevan vain sivujuonne, hän kertoi tuolloin.

Tuolloin MTV Uutiset kertoi, että KKV oli saanut noin 50 yhteydenottoa kuluneen vuoden aikana Ainolaan liittyen.

Vuonna 2017 kuluttaja-asiamies totesi Ainola-klinikan toimineen kuluttajansuojalain vastaisesti tarjottuaan asiakkaille ilmaisia kasvohoitoja harhaanjohtavalla tavalla. Tällöin yritys velvoitettiin selkeyttämään markkinointiaan.

Aiemmat tapaukset otetaankin Marttalan mukaan huomioon.

– Jos yritys jatkaa epäasiallista markkinointia tai aloittaa sen uudestaan niin se voi vaikuttaa myös sen arvioimiseen, onko asiaan tarpeellista puuttua uudelleen.

"Teemme 25 000 kasvohoitoa vuodessa"

Puhelinmarkkinoinnin kautta henkilöitä kutsutaan kauneushoitolaan tutustumiskäynnille. Tutustumiskäyntiin kuuluu yhtenä osana ilmainen kasvohoito.

Kauneusklinikan mukaan yhteydenotossa tehdään asiakkaalle selväksi, että noin tunnin mittainen tutustumiskäynti sisältää kasvohoidon lisäksi noin 30 minuutin konsultaation, jossa kauneuskonsultti kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa ihon kunnon ja ihonhoitotottumukset.

Käynnillä asiakkaalle esitellään klinikan konsepti ja hänelle suositellaan jatkohoitotoimenpiteitä. 

– Teemme 25 000 kasvohoitoa vuodessa ja on mahdotonta, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Saattaa olla, että joku asiakas on pahoittanut mielensä ihoanalyysiä tehdessä. Ihon kunto kartoitetaan myös siitä syystä, että konsultaatiokäynnin hoito on mahdollisimman tuloksellinen, toimitusjohtaja Pipar sanoo.

Kauneusklinikka Ainolan eli Helsingin Ainola Oy:n liikevaihto oli vuoden 2023 lopussa noin 2,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 188 000 euroa.

Näin voit rajoittaa suoramarkkinointia ja puhelinmyyntiä:

  1. Ilmoita kiellosta markkinoijalle tai myyjälle, jolloin kielto koskee kyseistä yritystä.
  2. Kiellä yhteystietojen luovutus viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä. 
  3. Ilmoittaudu suoramarkkinoinnin rajoituspalveluun.
  4. Voit hyödyntää markkinoilla toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat maksullisia rajoituspalveluita.

Lähde ja tarkemmat ohjeet: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lue myös:

    Uusimmat