Isyysvapailla yllättävä vaikutus perheisiin – lapsitoiveissa selkeä muutos

Tuoreessa espanjalaistutkimuksessa havaittiin, että isyysvapaalla olleiden miesten halut saada lisää lapsia vähenivät.

Vuonna 2007 Espanjassa esiteltiin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä laki, joka mahdollisti miehille kahden viikon isyysvapaan käytön. Ensimmäisenä vuonna isyysvapaan käyttö innosti miehiä, ja 55 prosenttia uusista isistä otti palkallista lomaa ollakseen vauvansa kanssa. Isyysvapaaseen varattujen viikkojen määrä on sittemmin kasvanut viiteen viikkoon.

Journal of Public Economics -julkaisussa esitelty tutkimus tarkasteli, miten alkuperäinen vuonna 2007 voimaan tullut poliittinen linjaus vaikutti lapsiperheisiin Espanjassa.

Vaikuttaa siltä, että isyysvapaan käyttö nopeuttaa äitien paluuta työelämään, jakaa vastuuta lasten hoitamisesta ja vaikuttaa haluun saada lisää lapsia.

Yllättävä havainto lapsitoiveista 

Tutkijoiden mukaan ensimmäisessä aallossa isyysvapaita käyttäneet isät pysyivät työelämässä yhtä todennäköisesti kuin isyysvapaata käyttämättömät miehet.

Lapsen kanssa kotona olleet isät olivat vanhempainvapaata käyttämättömiä sitoutuneempia lasten hoitoon töihin palaamisen jälkeen. Isyysvapaita hyödyntäneissä perheissä äidit palasivat yksin lastaan hoitaneita äitejä todennäköisemmin työelämään puoli vuotta lapsen syntymisen jälkeen.

Mielenkiintoinen tutkimuksessa tehty havainto on, että isyysvapaata käyttäneet miehet halusivat epätodennäköisemmin lisää lapsia kuin isät, jotka eivät hyödyntäneet vanhempainvapaata.

Tutkijat arvioivat, että isyysvapaalla olleiden miesten todennäköisyys saada toinen lapsi seuraavina kahtena vuonna väheni 7–15 prosentilla verrattuna vanhempiin, jotka eivät olleet tarttuneet isyysvapaan mahdollisuuteen.

Vaikutus näkyi vielä kuusi vuotta isyysvapaan hyödyntämisen jälkeen.

Muutama mahdollinen selittävä tekijä 

Tutkijat arvioivat, että vanhempainvapaan käyttö saattaa lisätä miesten tietoisuutta lasten kasvattamisen kustannuksista.

Lapsien kanssa vietetty aika saattaa myös muuttaa isien halua panostaa ”määrän sijasta laatuun”.

Kidspot-sivusto huomauttaa, että syy voi olla isien lisäksi myös äideissä. Nopeasti lapsen syntymän jälkeen työelämään palanneilla äideillä ei välttämättä ole kiire ottaa vapaata työelämästä uudelleen.

Videolla kerrotaan, miten äitiyden ja uran yhdistäminen onnistuu!

Uran ja äitiyden yhdistäminen – näin se onnistuu 6:07

Lue myös:

    Uusimmat