Isästä ei tullut "korona-arjen projektipäällikköä", paljastaa selvitys – arki kaatuu yleensä äitien harteille

Korona-arki toi monien elämään pysyvän etätyön, mutta myös hämärsi työ- ja perhe-elämän välistä rajaa. Arki kaatui usein äitien harteille.

Monien ihmisten kyky hallita työn ja perhe-elämän välistä rajaa hämärtyi korona-aikana. Äideille kuitenkin kasaantui tämän selvityksen mukaan kuormaa isiä enemmän.

Erityisesti työ- ja vapaa-aika sekoittuivat perheissä, joissa vain äiti siirtyi etätöihin eivätkä vanhemmat neuvotelleet keskenään työ- ja hoivavastuiden jakamisesta, paljastaa Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa käynnissä oleva tutkimushanke.

Näissä tilanteissa äidit päätyivät usein kantamaan lisääntyneen kuormituksen yrittämällä yhdistää omaa työtään lasten- ja kodinhoitoon.

– Koti muuttui niin sanotuksi monitoimitilaksi eli työpaikaksi, päiväkodiksi ja kouluksi. Lisäksi äidit kamppailivat usean samanaikaisen työvuoron kanssa: yhtä aikaa piti selviytyä töistä, lastenhoidosta, etäkoululaisten tukemisesta, ruoanlaitosta, pyykeistä sekä siivouksesta, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Milla Salin.

– Joissakin perheissä äideistä tulikin eräänlaisia "korona-arjen projektipäälliköitä", joiden harteille kasautui päävastuu perheen arjen sujumisesta.

Osa päätyi töihin autotalliin tai saunaan

Jos molemmat vanhemmat siirtyivät etätöihin, perheessä saatettiin vääntää siitä, miten kodin tilat riittävät sekä työntekoon ja lasten etäkoulunkäyntiin. Osa päätyi töihin jopa autotalliin tai saunaan.

Mikäli molemmille vanhemmille ei ollut mahdollista järjestää rauhallista työtilaa, äitien kuvauksissa korostui heidän oma joustamisensa tilan suhteen. Äideille tyypillinen työskentelypaikka sijaitsi usein keittiössä tai muussa perheen yhteisessä tilassa. Näissä tiloissa lapset helposti kokivat äidin olevan myös heidän käytettävissään, vaikka äidin olisi täytynyt työskennellä.

Korona-arki toikin näkyväksi arjen sukupuolittuneet rakenteet.

– Osa äideistä kertoi, että lastenhoitoa koskeva vastuunjako oli ollut epätasa-arvoista jo ennen pandemiaa, mutta he eivät olleet kokeneet sitä suureksi ongelmaksi. Saattaakin olla niin, että normaalissa arjessa äidin suurempi hoivavastuu jää näkymättömäksi eikä nouse samalla tavoin työ- ja perhe-elämän rajojen hallinnan haasteeksi.

Katso myös: Lapsi keskeytti äitinsä – taapersi suoraan tv-lähetykseen! Juttu jatkuu videon alla.

Lapsi keskeytti äitinsä – taapersi suoraan tv-lähetykseen 0:32
ABC7-kanavan meteorologi Leslie Lopez oli ennustamassa säätä, kun hänet keskeytettiin suloisella tavalla.

"Aamupäivällä toinen teki töitä ja toinen hoiti lapsia, ja iltapäivällä päinvastoin"

Osassa perheitä onnistuttiin jakamaan lisääntynyttä vastuuta vanhempien kesken tasaisemmin ja takaamaan molemmille vanhemmille tasa-arvoinen mahdollisuus työhön.

– Puolisoiden päivittäisistä tai viikoittaisista "työvuoroista" sopimiseksi jotkut vanhemmat tekivät etukäteen lukujärjestyksiä, joihin merkittiin niin vanhempien kuin lastenkin pakolliset työ- ja koulutehtävät, Salin kertoo.

– Jos molemmat vanhemmat olivat etätöissä, päivittäiset ”työ- ja lastenhoitovuorot" jaettiin esimerkiksi vanhempien pakollisten työtehtävien, kuten palaverien mukaan, tai siten, että aamupäivällä toinen teki töitä ja toinen hoiti lapsia, ja iltapäivällä päinvastoin.

Katso myös: Ex-suorittajat kertovat työuupumuksestaan – Laura muistelee: "Yksi sunnuntai-ilta soitin äidille normaalisti kuulumisia, mutta huomasin itkeväni puhelimeen..."

Työuupuneen painajainen - Ex-suorittajat kertovat 11:17

Tulokset perustuvat Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa käynnissä olevan tutkimushankkeen Korona-arki lapsiperheissä (KOLA) kahteen vertaisarvioituun julkaisuun, joissa tarkasteltiin suomalaisten kokemuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta korona-arjessa keväällä 2020.

Lähde: Turun yliopisto

Lue myös:

    Uusimmat