HUS alkaa ohjata lapsipotilaita Tanskaan sydänleikkausjonojen purkamiseksi jo ensi viikolla: "Olen tilanteesta hyvin pahoillani"

HUS uskoo, että lapsipotilaiden ohjaaminen Tanskaan sydänleikkaukseen helpottaa jonotilannetta. Ensimmäiset kirjeet lapsipotilaille ja heidän perheilleen lähetetään ensi viikolla.

HUS-yhtymä alkaa ohjata sydänleikkausta odottavia lapsipotilaita Tanskaan leikkausjonojen purkamiseksi.

Ensimmäisiä kirjeitä lapsipotilaille ja heidän perheilleen lähetetään ensi viikolla, kertoo HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.

– Tiedustelemme halukkuutta tarttua tähän vaihtoehtoon. Kyse ei ole kovin suuresta potilasjoukosta, lähetämme ehkä noin 20-30 kirjettä.

Mahdollisuutta lähteä Tanskaan leikattavaksi tarjotaan lapsipotilaille, joilla on leikkaushoitoa vaativa, mutta ei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai -sairaus. Esimerkkinä Petäjä mainitsee sydämen eteisväliseinäaukon leikkausta odottavat lapsipotilaat. 

Syynä tilanteeseen on pula lasten tehohoitajista.

HUSin lasten tehohoidon tilanne on ollut kriittinen viime syksystä lähtien, eikä laittoman pitkiksi venyneitä jonoja ole saatu riittävästi purettua.

Petäjä on pahoillaan siitä, että Suomessa joudutaan turvautumaan muiden maiden apuun lasten sydänleikkausjonojen purkamiseksi.

– Olen tilanteesta hyvin pahoillani. En voi oikeastaan muuta sanoa. Oikeastaan ainoa syy on pula lasten tehohoitajista.

HUS tarvitsisi välittömästi 20 uutta lasten tehohoitajaa, mutta heitä ei ole saatu rekrytoitua.  Samalla HUS on menettänyt hoitajia heidän vaihtaessaan työpaikkaan.

Petäjän mukaan yksittäistä syyllistä tilanteeseen ei ole.

– Tehohoitajien pula on kansainvälinen ilmiö. Toisaalta he ovat HUSin työntekijöitä, joten totta kai täytyy katsoa peiliin ja miettiä myös, mitä HUS voisi tehdä paremmin, jotta hoitajat haluaisivat tätä työtä tehdä.

Potilaille ei koidu lisäkustannuksia

Tanskaan lähteville potilaille hoito on käytännössä maksutonta. EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon mukaisesti Kela korvaa hoito- ja matkakustannukset niin, että potilaille jää maksettavaa kutakuinkin saman verran kuin mitä leikkaus HUSissa maksaisi. 

Myöskään HUS ei joudu ostamaan palvelua Tanskan terveydenhuollolta. 

– Kysymys on siitä, että ohjaamme potilaita hakeutumaan Tanskaan heidän niin halutessaan, ja tuotamme lausunnot ja selvitykset siitä, että potilaat täyttävät kaikki korvattavuuden kriteerit. 

Petäjä uskoo, että ainakin osa potilaista ja heidän perheistään tarttuvat tilaisuuteen.

– Uskoisin näin. Odottaminen on tuskastuttavaa, emmekä näe erityisen suurta dramatiikkaa tai riskejä siinä, että erinomaiset pohjoismaiset kumppanisairaalamme potilaitamme hoitaisivat.

Tanskassa leikkauksesta vastaa Kööpenhaminan yliopistollisen keskussairaalan sydänkirurginen yksikkö. Siellä suomalaispotilaat pääsevät hoitoon käytännössä heti.

– Asioiden järjestämisessä menee varmaankin 2-3 viikkoa, mutta hyvin nopeasti. Missäänhän ei ole ylikapasiteettia, mutta tiedämme, että yksittäiselle potilalle toiminta voidaan käynnistää heti, kun potilas tai perhe on päättänyt tähän ryhtyä.

Petäjä uskoo, että HUSin jonotilanne helpottuu yhteistyöllä kööpenhamilaisen sairaalan kanssa.

– Sen vuoksi tähän lähdimme tähän. Kun saamme sydänleikkausjonon pienenemään, niin meillä on enemmän joustovaraa tehohoidon kysyntäpiikkien aikana. Mutta ennen kaikkea tämä helpottaa näiden yksittäisten potilaiden asemaa.

Kiuru: Tilanne on vaikea

Perhe- peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kuvailee HUSin lasten tehohoidon tilannetta vaikeaksi.

Kiuru väläytteli tammikuussa lisärahoitusta HUSin lasten tehohoitoon. Hallitus myönsi tammikuun lisäbudjetissaan hyvinvointialueille ja HUSille 500 miljoonan lisärahoituksen, mutta lasten tehohoitoon ei voitu myöntää korvamerkittyä rahaa, koska kyse on lakisääteisestä tehtävästä.

Nyt valtio on tukemassa HUSia miljoonan euron valtionavustuksella. 

– Hallitus on tukenut hyvinvointialueita ja HUS-yhtymää erillisellä lisärahoituksella, jota HUS:n olisi mahdollista kohdentaa tilanteen korjaamiseen.  Koska näin ei ole tapahtumassa, on sosiaali- ja terveysministeriö päätynyt tukemaan HUSia erityisen vaikeassa tilanteessa poikkeuksellisella järjestelyllä, Kiuru kommentoi sähköpostitse.

Lisäksi STM on esittänyt tuleville vuosille lisää yleiskatteellista rahoitusta muun muassa lasten tehohoidon kohonneiden kustannusten vuoksi. HUSin mukaan pitkällä aikavälillä lasten tehohoidon lisärahoituksen tarve on noin 5 miljoonaa euroa vuosittain.

Juttua muokattua kello 14.12: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) korjattu HUS-yhtymäksi. Sote-uudistuksen myötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toiminta lakkasi ja HUS-yhtymä aloitti toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.

Lue myös:

    Uusimmat