Hämeenlinnassa täysin uudenlainen vankilakokeilu: "Kurssilla etsimme motiiveja ja syitä siihen, miksi ihminen on päätynyt vankilaan"

Hämeenlinnan vankilan pilottiryhmä on ollut mukana uudenlaisessa itsetuntemuskuntoutumisessa. Amerikassa enneagrammi-kokeilun tulokset ovat enneagrammiohjaaja Laura Valtosen mukaan olleet huikeita.

– Ei tässä tarvitse puhua rikollisuudesta. Olemme kaikki samassa veneessä, tämä pätee ihan jokaiseen ihmiseen: meillä on tietyt, opitut tavat reagoimiseen. Se on selviytymiskeino, joka myös palvelee meitä. Mutta jos opitut tavat jäävät tiedostamattomiksi, silloin itsellä ei välttämättä ole kamalasti valtaa omaan toimintaan, Laura Valtonen, projektityöntekijä ja enneagrammiohjaaja, kertoo.

Hämeenlinnan vankilan pilottiryhmä on ollut mukana uudenlaisessa enneagrammi-itsetuntemuskuntoutumisessa, josta on aiemmin saatu erinomaisia tuloksia USA:ssa. 

– Käytämme enneagrammi-nimistä itsetuntemusvälinettä, joka on hyvin vanha ja hyvin erilaisissa konteksteissa käytetty itsetuntemusmalli, persoonallisuusmalli, Valtonen kertoo.

Persoonallisuusenneagrammi-tyypit

1. Tarkka Laadunvalvoja

2. Avulias Huoltaja

3. Tehokas Suorittaja

4. Luova Individualisti

5. Tutkiva Asiantuntija

6. Uskollinen Kyseenalaistaja

7. Innostuva Suunnittelija

8. Vahva Vaikuttaja

9. Sopeutuva Rauhanrakentaja

Lähde: Namaste.fi

Projekti toimii Suomessa HelsinkiMission alla. Valtonen on amerikkalaisen Enneagram Prison Projectin edustaja Suomessa.

Enneagrammi-menetelmässä ihmiset on jaettu yhdeksään tyyppiin. Ideana on löytää oma persoonatyyppinsä, sillä moni tekee jopa tiedostamattaan asioita tietyllä tavalla – siis alitajuisesti, syytä tiedostamatta. Enneagrammin ideana on lisätä ymmärrystä siitä, miksi itse toimii tietyllä tavalla, ja miksi muut toimivat kuten toimivat.

– Olemme naisten kanssa opiskelleet mallia. He ovat löytäneet oman persoonallisuustyylinsä, ja sitä kautta olemme etsineet omia motiiveja ja syitä siihen, miksi ihminen on päätynyt siihen tilanteeseen, missä nyt on. Eli tässä tapauksessa vankilaan.

Kurssilla on käytössä narratiivinen menetelmä, jossa tärkeässä osassa ovat ihmisten omat kokemukset ja tarinat.

– Kurssilla oli hyvin intiimi ryhmä, se oli hyvin keskustelullista. Tietysti minä ja kouluttajakumppanini Liisa Lehtosalo-Iskanius opetimme teoriaa, mutta hyvin pitkälle se on sitä, että reflektoidaan niitä omia juttuja enneagrammi-väline apuna. Sanoisin, että tämä kurssi on aika keskusteleva.

Suuressa osassa on myös tietoisen läsnäolon harjoittaminen. Tekniikoilla on monia nimiä: voidaan puhua mindfulnessista, läsnäoloharjoituksista tai hengitysharjoituksista.

– Puhumme sisäisestä havainnoitsijasta, joka on välineemme huomata omia, automaattisia tapojamme. Erilaisilla keskittymisharjoituksilla harjoitamme omaa sisäistä havainnoitsijaamme. Naisilta tuli aika hyvää palautetta siitä, miten moni oli arkielämässäkin huomannut, että muisti hengittää ja toimi vähän eri tavalla kuin ennen olisi toiminut.

Peruskurssi, jota Amerikassakin on testattu, kestää kahdeksan kertaa. Hämeenlinnassa kurssitettiin kahdeksan viikkoa kerran viikossa, kolme tuntia kerrallaan.

"Katsomme maailmaa yksisilmäisesti omasta vinkkelistämme"

Persoonallisuustyyppejä on enneagrammissa yhdeksän erilaista. Kaikki ovat yhtä hyviä: tulokseksi ei siis voi saada "olet huono ihminen ja siksi tässä tilanteessa".

– Kaikissa persoonatyypeissä on omat vahvuudet ja heikkoudet. Usein heikkoudet tulevat siitä, että hieman automaattisesti yliviljelemme sitä omaa tyyppiämme liikaa. Eli hieman yksisilmäisesti katsomme maailmaa omasta vinkkelistämme, emmekä näe muita, Valtonen sanoo.

Hän itse on tyyppiä numero neljä – individualisti.

– Tyypeillä on monia nimiä, ne ovat joskus leimaavia. Minun persoonatyypilläni huomio kiinnittyy luontaisesti sellaisiin asioihin, mitä minulta puuttuu ja mitä kaipaan. Se saattaa vaikuttaa siihen, etten aina näe sitä, mikä on tässä ja nyt. Niitä asioita, mitkä ovat hyvin.

Tyyppi numero seitsemän huomioi automaattisesti erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Hän voi kokea pelkoa siitä, että jää paitsi. Parhaimmillaan seiskatyyppi on ihanan innovatiivinen, luova, nopea ja seikkailullinen. Pahimmillaan hän ei pysty sitoutumaan mihinkään, koska vaihtoehtoja on niin paljon.

– Kaikissa tyypeissä on se hyvä ja vahva puoli, mutta jos se menee ikään kuin överiksi, se kääntyy meitä itseämme vastaan.

Ihminen ymmärrä, miksi hän tekee kuten tekee

Amerikassa enneagrammi-kokeilun tulokset ovat Valtosen mukaan olleet huikeita. Kaliforniassa metodia on toistaiseksi käytetty kolmessa eri vankilassa.

– Yhden vankilan osalta kurssin käyneet uusivat rikoksia paljon vähemmän kuin muut. Esimerkiksi puolentoista vuoden seuranta-ajalla rikoksen uusimisprosentti oli tippunut johonkin alle kymmeneen, mikä on aika ihmeellinen asia. Osavaltiotasolla uusimisprosentti on kuitenkin 60–70, Valtonen sanoo.

Oman persoonatyypin löytäminen ja siihen tutustuminen auttaa olemaan toistamatta totuttuja tapoja. Usein ongelmana on, ettei ihminen ymmärrä, miksi hän tekee, kuten tekee.

– Kun tiedostamme ja opiskelemme huomaamaan nopeammin ja tarkemmin tilanteita, joissa taas toteutamme tätä automatiikkaa, saamme vapautta itse valita. Onko tämä se tapa, jolla haluan tässä reagoida? Tekeekö tämä minulle hyvää, toimia näin?

Kurssi sopii kaikille, mutta osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.

– Siitä ei tule mitään, jos ei ole yhtään halukas katsomaan itseään. Täytyy olla motivaatiota, todella haluta ymmärtää uutta itsestään. Se ei ole kamalan helppoa, eikä välttämättä aina kivaakaan, vaikka meillä oli myös todella hauskaa kurssilla.

Vankilassa käytössä on useita kuntoutusmenetelmiä, kuten suuttumuksenhallintaa, päihdekuntoutusta ja erilaista väkivaltatyötä.

– Erilaisia ohjelmia on, ja ne ovat varmasti hyviä, mutta tässä on ehkä hieman erilainen näkökulma. Puhutaan sisäisestä motivaatiosta enemmän kuin käytöksestä. Olen kuullut Amerikasta entisiltä vangeilta, ja näiltä naisilta, että tässä on erona se, että eri tavalla puhutaan oikeasti niistä motiiveista ja syistä.

Toiveena olisi seurata kurssille osaa ottaneen naisryhmän elämää jatkossakin. Toistaiseksi on epäselvää, miten seuranta lainsäädännön puitteissa onnistuisi.

– Toiveena olisi myös päästä jatkamaan, niin, että osa ihmisistä voisi tulla uudestaan kurssille. Hauskaa tässä on se, että tämä kurssi ei koskaan lopu tai tyhjene, tämän voi käydä moneen kertaan. Minulla on yksi ystävä Amerikassa, joka oli vankilassa kaksikymmentä vuotta, ja hän kävi tämän kurssin kuusi kertaa. Sekin on mahdollista. 

Lue myös:

    Uusimmat