Kuolleen naisen kotoa löytyi hyytäviä ääninauhoja ja ruumisarkku Lohjalla – hämärää kulttia johtanut perheenisä kidutti psyykkisesti

Syvästi uskovainen yrittäjänainen eli vuosikausia uskonnollisen perhekultin painostuksen alaisena. Syöpäsairaan naisen piina paljastui omaisille täydessä laajuudessaan vasta hänen kuolemansa jälkeen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on antanut tuomionsa tapauksessa, jossa kuusikymppisenä kuolleen syöpäsairaan lohjalaisen yrittäjänaisen 1,4 miljoonan euron jäämistö oli testamentattu 57-vuotiaalle miehelle ja hänen lähipiirilleen.

Oikeusasiakirjojen perusteella mies pyrki luomaan uskonnollista kulttia ja puhutteli naista “Jumalan” tai “Jeesuksen” äänellä ja antoi psyykkisesti ja fyysisesti heikkokuntoiselle naiselle erilaisia käskyjä ja määräyksiä.

Nainen oli allekirjoittanut testamentin kaksi päivää ennen kuolemaansa marraskuussa 2018.

Sittemmin naisen kotoa löytyi runsaasti kysymyksiä herättävää materiaalia, kuten paatoksellisia ääninauhoitteita, ruumisarkku ja vetyperoksidia sisältäneen juoman ohje.

Jäljet johtivat naisen elämässä tiiviisti mukana olleen Paraisilla asuneen perheen luokse. 

Käräjäoikeuden tuomio on salattu naisen terveyttä ja yksityiselämää koskevien arkaluontoisten tietojen osalta. Artikkeli perustuu tuomion julkisiin osuuksiin ja sen liitteenä oleviin lukuisiin todistajakertomuksiin.

Oikeus julisti testamentin pätemättömäksi, mutta ennen sitä ehti tapahtua lukuisia asioita. 

Ruusu Raahappi

Yrittäjänaisen omaiset nostivat testamenttiasiassa kanteen, koska katsoivat naisen olleen pitkäaikaisesti pakotettu, painostettu ja taivuteltu testamentin allekirjoittamiseen, vaikka hänen terveydentilansa, tahdonvoimansa ja ymmärryksensä olivat sairauden myötä heikenneet. 

– Testamentissa on selkeä ja voimakas vieras tahto, joka on saastuttanut sen, kanteessa todettiin. 

Testamentissa oli määrätty omaisuuden pääperijäksi "yleishyödyllinen säätiö", ja sen perustajaksi puolestaan paraislaisen perheen isä ja tämän lähipiiriläinen.

Naisen kotoa löytyi useita tunteja kestäviä äänitallenteita, joista ainakin osa oli peräisin jo 2000-luvun puolivälistä. Nauhoitteilla jumalhahmoina esiintyvä perheenisä puhutteli naista muun muassa nimillä Ruusu ja Ruusu Raahappi, lateli käskyjä naisen omaisuuden käytöstä, omaisuuden testamenttaamisesta ja jopa naisen liikkumisvapaudesta ja ajankäytöstä. 

Kanteen mukaan jumalana esiintynyt mies kertoi kuinka poika eli Jeesus on "persaukinen" ja tarvitsee naiselta heti rahaa suunnitelmiaan varten – ja nainen sitä hänelle antaisi. 

Mies puhui nauhoitteilla "Jumalan rahastosta", jonne hän ohjaisi naisen varat.

Omaisten mukaan mies perheineen oli hyväksikäyttänyt naisen pelkoa ja yksinäisyydentunnetta, jotta hänet saatiin alistumaan miehen määräyksiin aivopesunkaltaisin menetelmin.

Tallenteilta ilmeni myös uhkauksia, joita "linnan" eli kultin jättämisestä, epäilemisestä tai hylkäämisestä seuraisi. Ohjeistuksen mukaan kultti tuli pitää salassa ulkopuolisilta, ja niin nainen tekikin.

Naisen siskon mukaan tämä oli viimeisinä aikoinaan muuttunut ahdistuneeksi, hiljaiseksi ja jäykäksi. Vastaavaa kertoivat lukuisat muut naisen kanssa tekemisissä olleet ihmiset. 

Avautui päiväkirjassaan

Käräjäoikeus kuuli tapauksessa laajan todistajajoukon ja kävi läpi naisen elämänvaiheita aina 2000-luvulta alusta hänen kuolemaansa saakka.

Nainen oli oikeusasiakirjan mukaan ilmaissut useille tutuilleen, että tahtoisi irtaantua perheen otteesta ja vaikutusvallasta. Hän pelkäsi, että mies piilottaisi hänen unilääkkeensä, jotta hänen vastustuskykynsä nujerrettaisiin ja hän joutuisi psykoosiin. 

Peloistaan nainen avautui myös päiväkirjamerkinnöissään. Sivut täyttyivät pahan olon ja ahdingon kuvauksista. Lääkäreille hän oli kertonut olleensa pakotettuna mukana miehen teknologia-alan firman hallituksessa, vaikkei kyennyt enää hoitamaan edes oman firmansa asioita.

Miehen firma on yrityspalvelutietojen mukaan edelleen pystyssä ja aktiivinen.

– Minua yritetään koeponnistaa, kiusata tuntikaupalla, että voiko sinut jättää yksin, nainen oli kirjoittanut päiväkirjaansa. 

– Pelko täysin käsittämättömistä ja milloin vain tulevista laskuista, jotka ovat tosi-isoja. On vain kyselemättä pakko maksaa. Lainataan rahaa ja rahoja ei makseta takaisin. 

Nainen oli ennen kuolemaan kertonut työkavereilleen, että häntä oli valvotettu. Muutamaa päivää myöhemmin hän oli allekirjoittanut testamentin, jossa hänen koko omaisuutensa siirtyi kulttiperheen hallintaan. Allekirjoitustilaisuudessa oli mukana perheenisä. 

Tunkeutui yritystoimintaan

Kulttiaan pyörittänyt mies ja yrittäjänainen olivat tunteneet toisensa noin 80-luvun puolivälistä saakka. Todistajakertomusten perusteella heidän välinsä olivat lähentyneet 2000-luvun alussa, jolloin naisella oli käynnissä riitaisa avioero.

Tuona aikana nainen oli entistä tiiviimmin kulttiperheen kanssa tekemisissä. Perhe vieraili myös naisen sukulaisten luona. 

Naisen ex-mies oli jo ennen eroa esittänyt näkemyksiään kultti- tai lahkotoiminnasta, jolla hänen vaimoonsa oli yritetty vaikuttaa. Lähipiiri kuvaili naista vahvasti uskonnolliseksi ja herkkäuskoiseksi. Hän oli ollut tekemisissä useiden seurakuntien kanssa, kun asui aikanaan Helsingissä.

Naisen yritys oli perustettu vuonna 1997 Lohjalle. Todistajina kuultiin monia firman entisiä työntekijöitä.

Kertomusten perusteella firman asiat muuttuivat 2010-luvun taitteessa radikaalisti. Todistajana kuullun ex-työntekijän mukaan firmaan oli tullut "nopeasti uusia ihmisiä töihin", muun muassa kirjanpidollisiin ja palkanmaksua koskeviin tehtäviin. 

Uudet työntekijät koostuivat kulttiperheen isästä ja hänen läheisistään.

Työntekijän mukaan paikan työilmapiiri muuttui merkittävästi ja ahdistavaksi. Useita työntekijöitä lähti pois ja puheet lahkomaisesta toiminnasta virisivät myös työntekijöiden keskuudessa. Todistajan mukaan hänet oli myöhemmin painostettu irtisanoutumaan, ja tässä prosessissa oli ollut mukana perheenisä. 

Yksi entisistä työntekijöistä kertoi, että lopulta yrittäjänaisen käytös työntekijöitään kohtaan oli ollut "sekopäistä". Nainen oli hänen mukaansa huutanut, raivonnut ja heitellyt tavaroitaan.

Myös muut työntekijät kertoivat kokeneensa naisen käytöksen ailahtelevaiseksi. Naisen käytös muuttui, jos perheenisä tai tämän vaimo olivat paikalla.

Erikoisia tilanteita

Erään todistajan mukaan työpaikalla syntyi sittemmin myös muita erikoisia tilanteita niin henkilöstön kuin firman varojen käytön suhteen. Jos joku oli firmassa toimivan kulttimiehen kanssa eri mieltä, perustettiin "tuomioistuin", jossa mies ikään kuin esitteli asian ja toimi sitten tuomarina.

Jos töissään halusi jatkaa, oli perheenisää todistajan mukaan parasta myötäillä. 

– Hän tunki tilaan ja otti itselleen päättäjän roolin. Hän esimerkiksi päätti, milloin työntekijälle annetaan varoitus, todistaja kertoi havainnoistaan.

Hänen mukaansa yrittäjänaisen ja perhekultin keskuudessa vallitsi voimakas "demonisointi ei-toivottuja ihmisiä kohtaan". 

Niin ikään todistajana kuullun henkilön mukaan viikonloppuisin nainen lähti usein Paraisille miehen ja hänen perheensä luokse. Nainen kertoi harmitelleensa lähtemisiä, mutta paikalla järjestettävien "kokousten" vuoksi hänen oli mentävä.

Palatessaan nainen oli hermostunut ja ahdistunut, ja se vaikutti myös työntekijöihin. Todisteluettelossa olevan maininnan mukaan mies oli muun muassa vuokrannut mökin naisen eristämistä varten ja laatinut kultistaan ohjeen eli "Linna-oppien teesit".

Lähipiirin mukaan nainen ei käyttänyt pankkikorttia vaan piti laukussa mukanaan käteistä rahaa eikä hänen kotonaan ollut modernia elektroniikkaa. Hän kulki vanhalla autolla ja vanhoissa vaatteissa. 

Nainen kertoi vuonna 2016 tutulleen, että perhe on kyltymättömän ahne. Hän toivoi pääsevänsä kultin otteesta vaikkapa tietyn summan maksamalla. Nainen oli kertonut maksaneensa perheen äidin vaatteita ja perheen pojan hääkuluja.

Tuskailuistaan huolimatta hän kuitenkin palasi aina uudelleen perheen luokse. 

Asiantuntija: Psyykkistä kidutusta

Oikeudessa kuullun psykiatrisen asiantuntijan mukaan perhekulttimiehen äänitteillä ei ollut havaittavissa Jumalana esiintymisen ohella muutoin kristinuskon sanomaa.

Asiantuntija-arvion mukaan mies oli yrittänyt luoda laajempaa kulttiyhteisöä, jossa kuitenkin oli ollut ulkopuolisena mukana ainoastaan yrittäjänainen. Miehen keinovalikoimassa olivat valvottaminen, psyykkinen kidutus ja manipulointi.

Analyysin perusteella mies oli hakenut erikoisilla ja vanhahtavilla sanavalinnoilla höystettyihin saarnoihinsa "pontta raamatusta". Asiantuntijan mukaan mies vaikutti olleen tietoinen siitä, että nainen oli aiemminkin etsinyt henkistä kohtiaan erilaisista uskonyhteisöistä. 

Asiantuntija piti mahdollisena, että nainen oli kärsinyt niin sanotusta Tukholman syndroomasta, jossa panttivanki asettuu kidnappaajansa puolelle ja alistuu. Ahdistavan elämäntilanteen ja muiden huoliensa vuoksi nainen oli otollinen uhri manipulatiiviselle toiminnalle.

Nainen oli myös kertonut lähipiirilleen, että mies oli makuuttanut häntä naisen kotiin tuodussa ruumisarkussa ja opettanut siten "maallisesta luopumista", eli ettei rahoja saisi mukaansa kuolon koittaessa.

Kulttimies: Kyse oli taiteesta

Mies kiisti kanteen väitteet ja koko kultin olemassaolon. Mies piti vastauksensa mukaan perättömänä jo pelkkää väitettä siitä, että nainen olisi testamentannut koko omaisuutensa perheen hallintaan.

Vastapuoli vetosi testamentissa mainittuun yleishyödylliseen säätiöön, jonka perustajiksi nainen oli heidät tahtonut. 

Testamentissa miehelle oli määrätty 140 000 euroa käteistä rahaa. Perukirjassa koko jäämistön arvoksi oli laskettu 1,4 miljoonaa euroa. Vastaajat vetosivat saavansa tästä omaisuudesta vain noin kymmenisen prosenttia ja loppu olisi mennyt säätiön alaisuuteen, ei heidän hyväkseen.

Naisen kotoa löytyneiden saarnatallenteiden mies väitti olleen performanssiesityksiä, joilla ei ollut mitään tekemistä naisen testamentin kanssa. Ruumisarkussa makuuttaminen puolestaan liittyi miehen mukaan vuonna 2006 naisen yrityksen tiloissa pidettyyn valokuvanäyttelyyn.

Käräjäoikeus toteaa tuomiolauselmassaan, ettei oikeudelle pääsääntöisesti syntynyt epäilystä todistajakertomuksien uskottavuudesta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi miehen vaikuttaneen naisen testamenttaustahtoon, vähintäänkin taivutelleen häntä tiettyyn päätökseen ja pyrkineen hyötymään naisen varallisuudesta. 

Oikeus katsoi, että nainen oli kustantanut perheen elämään ja uskonut miehen profetiaan. Testamentti liitteineen julistettiin pätemättömäksi. 

Vastapuoli eli mies läheisineen joutuu korvaamaan lähes 40 000 euroa naisen omaisten asianajokuluja.

Päätöksestä voi vielä valittaa Turun hovioikeuteen. 

Videot

Uusimmat

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja