Energiajuomista paljastui uusi sivuvaikutus – varo erityisesti tätä yhdistelmää

Tuoreen tutkimuksen mukaan energiajuomat vaikuttavat sydämen toimintaan terveilläkin ihmisillä.

Kofeiinipitoiset energiajuomat muuttavat sydämen toimintaa terveilläkin ihmisillä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan sydämen vasemman kammion supistuminen lisääntyy aikuisilla noin tunti juoman nauttimisen jälkeen. Saksalaistutkijat selvittivät runsaasti kofeiinia ja tauriinia sisältävien energiajuomien vaikutusta terveisiin aikuisiin, jotka olivat keski-iältään 27,5 vuotta.

Testihenkilöt joivat energiajuomaa, joka sisälsi tauriinia 400 mg/100 ml ja kofeiinia 32 mg/100 ml. Tämän jälkeen heille tehtiin magneettikuvaus. Sydämen toiminnassa havaittiin selkeitä muutoksia: happipitoista verta keuhkoista vastaanottava ja aortaan pumppaava vasen kammio supistui huomattavasti nopeammin.

– Tähän asti ei ole tiedetty tarkkaan, millaisia vaikutuksia näillä energiajuomilla on sydämen toimintaan. Energiajuomat voivat sisältää jopa kolminkertaisen määrän kofeiinia esimerkiksi kahviin tai kolajuomiin verrattuna. Kofeiinilla tiedetään olevan monenlaisia sivuvaikutuksia, kuten sydämentykytystä ja verenpaineen kohoamista, saksalaisen Bonnin yliopiston tohtori Jonas Dörner totesi.

– Emme kuitenkaan vielä tiedä tarkkaan, miten sydämen kiihtynyt supistuminen vaikuttaa ihmisen päivittäiseen toimintaan tai urheilulliseen suorituskykyyn. Tarvitsemme lisätutkimuksia, tohtori lisäsi.

Alkoholi pahentaa vaikutuksia?

Vaikka energiajuomien aiheuttamia pitkän aikavälin riskejä sydämelle ei vielä tunnetakaan tarkkaan, suosittelee tohtori Dörner riskiryhmään kuuluvia välttämään juomien nauttimista. Erityisesti lasten ja rytmihäiriöistä kärsivien kannattaisi Dörnerin mukaan vältellä energiajuomia. Juomat voivat tohtorin mukaan olla vielä haitallisempia, jos niiden joukkoon lisätään alkoholia. Tätä mieltä ovat myös monet muut terveysasiantuntijat.

Tilastolliset tutkimukset ovat osoittaneet energiajuomia alkoholiin yhdistävien juovan todennäköisesti enemmän, muuttuvan juodessa aggressiivisemmiksi, loukkaantuvan helpommin sekä ajamaan todennäköisemmin autoa päihtyneenä. Ruotsissa energiajuomien ja alkoholin runsas yhteiskäyttö on yhdistetty jopa neljän nuoren kuolemaan. Virallista syy-seuraus -suhdetta ei kuitenkaan ole tutkimuksissa pystytty osoittamaan.

Lähde: Daily Mail

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat