Mainos

Apua nivelvaivoihin – lue lääkärin vastaukset lukijoiden kysymyksiin!

Studio55.fin lukijat saivat lähettää kysymyksiä nivelvaivoista tekonivelsairaala Coxan ylilääkäri Jorma Pajamäelle. Lue asiantuntijan vastaukset!

Mistä apua nivelvaivoihin?


Voiko polvien nivelten kulumaa ehkäistä millään lääkkeellä? Onko luontaiskaupan tuotteista tai Omega 3-valmisteista apua?

Nivelrikon syntyä ei voida ehkäistä lääkehoidon avulla. Vaurioitunut nivelrusto ei uusiudu entiselleen. Nivelrikkoon ei ole myöskään parantavaa tai sen etenemistä hidastavaa lääkehoitoa. Nivelrikon jo oirehtiessa lääkehoidon tarkoituksena on helpottaa kipua ja ylläpitää toimintakykyä. Tämä tarkoittaa joidenkin potilaiden kohdalla päivittäistä kipulääkkeiden käyttöä. 

Onko glukosamiinista apua?

Ns. rustosuoja-aineiden teho on parhaimmillaankin ohimenevä eikä niistä ole kiistatonta tieteellisestä näyttöä artroosin hoidossa. Pitkäaikainen lääkehoito lisää erilaisten sivuvaikutusten todennäköisyyttä, joka usein puoltaa ennen pitkää leikkauksellista hoitoa.

Miten vaivoja voi parhaiten hoitaa, ja onko liikuntarajoitteita? Vaikuttaako ruokavalio nivelsairauksiin?
 
Nivelrikko eli kuluma on ilmaantuessaan peruuntumaton sairaus, kyse on vain siitä, miten nopeasti se etenee.  Kuluma voi olla seurausta ulkoisesta syystä kuten esim. ruston vaurioitumisesta tai synnynnäisestä viasta, mutta useimmiten sen syy on tuntematon.  Tyypillistä varsinkin alkuvaiheessa on oireilun vaihtelu ja rasitukseen sidonnaisuus.  Alaraajan nivelten oireiluun voi vaikuttaa itse esimerkiksi ylipainon ja poikkeavan rajun liikunta harrastuksen välttämisellä.

Liikuntaharrastusta ei missään nimessä pidä lopettaa, vaan harrastaa niin sanotusti nivelen ehdoilla ja niveltä suojaavin keinoin.  Esimerkkinä ovat kuntokävelyn lisäksi erilaiset vedessä tapahtuvat liikuntamuodot, pyöräily ja hiihto. 

Mikään erityisruokavalio tai lääkeaineet eivät nivelrikkoa paranna. 

Mikä on oikea lääkitys akuuttiin nivelrikko kipuun?

Kipulääkitys kuuluu olennaisesti nivelrikon hoitoon.  Kipulääkkeiden vaikutus on yksilöllistä ja usein parhaiten sopiva ja tehoava  lääke löytyy vasta kokeilemalla.  Yksittäiset puudutteella laimennetut kortisoni pistokset parantavat kulumaan liittyvää tulehdusta ja voivat merkittävästi helpottaa kulumasta johtuvaa kipua. 


Nilkan nivelrikko on hyvin invalidisoiva. Mitä on tehtävissä? Miten hoidetaan selkänivelten nivelrikkoa?
 
Nivelrikko eli kuluma voi koskea mitä niveltä tahansa ja hoitotavoite niiden suhteen on samanlainen: poistaa kipua ja kankeutta, ylläpitää tai jopa parantaa liikerataa ja estää virheasennot. Potilaan toteuttama itsehoito on tässä luonnollisesti ensisijaista, jota kipulääkitys ja erilaiset fysioterapian keinot ja yksittäiset kortisonipistokset tukevat.

Tekonivelleikkaus on nivelrikon ainoa parantava hoito, mutta valitettavasti se voidaan tehdä ainoastaan joihinkin niveliin.  Muina kirurgisina hoitovaihtoehtoinen tulee kyseeseen nivelen asennon korjaus tai jäykistäminen.  Yksilöllinen hoidon suunnittelu vaatii lääkärin asiaan perehtymistä. 

Ns. Rustosolusiirrot soveltuvat vain hyvin rajoittuneiden rustovaurioiden hoitoon.


Nivelrikon oireet


Miten tutkitaan ja todetaan, että kyseessä on lonkan kuluma? Oireenani on kova kipu usein jo 50 metrin kävelystä, joka helpottaa, kun pysähtyy ja lepää.  Toivoin oireitten loppuvan, kun tehtiin kaularangan avartamisleikkaus kuukausi sitten, mutta ei auttanut.
 
Nivelrikolle on tyypillistä kivun lisäksi nivelen liikeradan vähittäinen rajoittuminen ja virheasennot (esim. polvien “länkisäärisyys”).  Nivelrikkoisessa nivelessä on usein myös turvotusta ja lukkiutumistuntemusta.  Kipu on yleensä paikallista, mutta esimerkiksi lonkkanivelen osalta tuntuu nivusessa nivelen syvän sijainnin johdosta.  Lääkärin tekemään tutkimukseen kuuluu aina myös muiden kuin nivelperäisten kipujen poissulku, vaikka kipua sattuisi sijaitsemaan nivelen läheisyydessä.

Molemmat olkapääni kipeytyvät silloin tällöin (eri aikoihin, ei traumaa, ei mitään näkyvää syytä) ja ovat niin kipeät, ettei vaatteiden päälle pukeminen onnistu. Missä vika?

Nivelrikko ei aina ole nivelen seudun kipujen syy. Esimerkiksi olkanivelen kuluma on harvinaista, mutta olkakalvosimen alueen pehmytkudoskivut sitäkin tavallisimpia.  Kipu saattaa myös säteillä nivelen seutuun muualta, ja esimerkiksi selkäperäistä syytä ei ole aina helppo erottaa lonkkakivusta.  Toisaalta lonkkakipu saattaa tuntua polven seudun kipuna!


Nivelrikko sormissa


Onkohan kyse nivelrikosta, kun sormien pikkurillin nivelet ovat kipeät ja nuo pikkurillit ovat ikään kuin mutkalla?

Miten sormissa olevaa nivelrikkoa hoidetaan? 

Käden alueella nivelrikon tyyppipaikka on sormien kärkinivelissä ja peukalon kämmennivelessä, mutta se voi esiintyä myös muissa käden alueen nivelissä. Alkuvaiheen oireita ovat yleensä kipu ja turvotus. Nivelrikon edetessä voi sormiin kehittyä liikerajoitusta, virheasentoja ja kyhmyjä.


Tulehdukselliset nivelsairaudet kuten nivelreuma voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin nivelrikko ja toisaalta ne voivat joskus johtaa edetessään ns. sekundaariseen nivelrikkoon. Näitä sairauksia pyritään erottamaan toisistaan lääkärin tekemän tutkimuksen, oirekuvan, laboratoriotutkimusten ja seurannan avulla.
Hankalaoireisen artroosi käden pikkunivelen kirurginen jäykistäminen hyvää asentoon poistaa kivun ja virheasennon.


Perinnöllistä?


Kuinka perinnöllisiä nivelsairaudet ovat, ja voiko niiden tulon estää?

Perimä on yksi tekijä, joka vaikuttaa aina yhdessä muiden vaaratekijöiden kanssa nivelrikon syntyyn. Perimä voi vaikuttaa nivelen ominaisuuksiin niin, että se vaurioituu herkemmin muiden tärkeiden vaaratekijöiden kuten ylipainon, nivelvammojen tai työperäisen kuormituksen vaikutuksesta. Nivelrikon riskiin voi vaikuttaa välttämällä ylipainoa ja niveltapaturmia sekä harrastamalla säännöllistä, niveltä sopivalla tavalla kuormittavaa liikuntaa. Tärkein nivelrikon vaaratekijä on kuitenkin ikä.  Nivelrikko ei varsinaisesti leviä nivelestä toiseen, vaan taipumus sen esiintymiseen useissa nivelissä on tavallista.


Nivelleikkauksen riskit


Minulle on tehty lonkkaleikkaus yli puoli vuotta sitten. Kävely ilman sauvoja on silti vaikeaa ja jalkaa särkee usein. Onko jotain vialla? Olen 72-vuotias ja ei ole ylipainoa.

Mikään kirurginen toimenpide ei ole riskitöntä ja sen takia myös tekonivelleikkausta suunnitellessa pitää aina arvioida siitä koituvat hyödyt potilaan yksilöllisiin riskeihin nähden. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että yhdeksällä potilaalle kymmenestä menee hyvin tekonivelen kanssa kymmenen tai jopa viisitoista vuotta. Aina on kuitenkin olemassa mahdollisuus, että tekonivelen kanssa tulee ongelmia ja se joudutaan jopa uusimaan.  Uusintaleikkaus on kuitenkin mahdollista samoin kuin esim. hampaan uusintapaikkaus hammaslääkärin toimesta paikan irrotessa. Tekonivelleikkauksen jälkeisten ongelmien selvittely kuuluun asiaan perehtyneen tekonivel ortopedin tehtäviin.


Liikunta leikkauksen jälkeen


Voiko polvien tekonivelleikkauksen jälkeen kävellä ja juosta normaalisti kivuitta? Entä hiihtää perinteisellä tyylillä? Onko laskettelu täysin mahdotonta?

Tekonivelleikkauksen jälkeen nivel parhaimmillaan vastaa tervettä hyvin toimivaa niveltä sallien useimpiin ammatteihin ja harrastuksiin palaamisen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että poikkeavan kova käyttö saattaa kyllä vaikuttaa tekonivelen käyttöikään.


Milloin leikkaukseen?


Olen 54-vuotias nivelrikon kanssa taisteleva. Olenko liian nuori tekonivelleikkaukseen? Missä vaiheessa tekonivelen laitto on paras tehdä?
 
Nivelrikon ilmaantuminen lisääntyy iän mukaan.  Koska tekonivelen käyttöikä on rajallinen, niin tekonivelleikkausta pyritään siirtämään mahdollisimman myöhäiseen ikään aiheuttamatta kuitenkaan potilaalle tarpeetonta kärsimystä.  Potilaan iästä riippumatta tekonivelleikkaus voidaan siis tehdä, kun konservatiivisin keinoin kipu ja toimintakyvyn lasku aiheuttavat huomattavaa tai jopa kohtuutonta haittaa.  Leikkauspäätöstä ei siis tehdä pelkästään röntgen kuvien perusteella. 

Tulisiko leikkaukseen mennä jo siinä vaiheessa, kun kuluma aiheuttaa kipuja mutta toimintakyky on vielä varsin hyvä, vai vasta sitten, kun se alkaa rajoittaa toimintakykyä merkittävästi?


Tekonivelleikkaus voidaan tehdä, kun konservatiivisin keinoin (kipulääke, apuvälineet, fysioterapia) kipu ja toimintakyvyn lasku aiheuttavat huomattavaa haittaa.  Röntgenkuvat ovat leikkauspäätöksen tukena.  On hyvä, että ennen leikkausta potilas todella kokee, että “ jotain on tehtävä, näinkään ei voi jatkaa” eli silloin hän myös valmis hyväksymään leikkaukseen liittyvät mahdolliset komplikaatiot, vaikka niiden riski olisikin vähäinen.

Minulla on nivelrikko todettu vasemmassa polvessa ja lonkassa. Missä järjestyksessä tulisi aikanaan tehtäväksi tekonivelleikkaukset polveen ja lonkkaan?

Yleensä leikataan ensin lonkkanivel, jos sekä lonkka että polvi ovat kuluneet.  Sekä lonkan että polven kulumalle on tyypillistä, että se tulee oireiseksi usein vasta, kun tilanne on edennyt pitkälle, ja leikkaus saattaa olla ainoa hoitovaihtoehto. Se voi siten tulla potilaalle täytenä yllätyksenä!


Nivelrikko ja ylipaino


Olen ollut toista vuotta tekonivelleikkausjonossa. Syyksi on kerrottu liika paino, jota en ole pystynyt pudottamaan. Olen kuullut, että lihaviakin on leikattu. Ikää on 63 vuotta enkä pysty liikkumaan.

Olen 54-vuotias nainen, jonka oikean jalan polvi on ollut erittäin kipeä viimeisen vuoden ajan. Olen ylipainoinen ja dignoosi on alkava kuluma polvessa. Ihmettelen miten "alkava" kuluma voi olla näin kipeä, en siis usko tuohon diagnoosiin. Kivuistani olen saanut tarpeekseni ja toivon saavani niihin oikeaa apua.


Ylipainoa on selvästi vaikea hallita, jos kulunut nivel estää liikkumista. Toisaalta on näyttöä, että erityisesti alkavan kuluman oireilu helpottaa ja kuluman eteneminen hidastuu, jos painonlaskussa onnistuu edes muutaman kilon.  Painonlasku myös vähentää leikkaukseen liittyviä riskejä ja tekee myös kirurgille leikkauksen helpommaksi.  On itsestään selvyys, että mitä kevyempi kuorma asennetulla tekonivelellä on (eli mitä hoikempi potilas on) sitä pidempään sillä on mahdollisuus kestää.


Nivelrikon aiheuttama virheasento

 

Minulla on jalkaholvin laskeuma, tukipohjallisia olen pitänyt jo monta vuotta, juuri uusin ne, koska oikean jalan holvi on laskeutunut ihan kokonaan. En voi kunnolla kävellä ja nilkka kipeytyy. Jos lopun elämäni pitää näin vaikeasti kävellä, minusta tulee sohvaperuna.

Minulta leikattiin vasen polvi 2009. Kuntohoitaja sanoi, että minusta on tehty pihtipolvi. Polvi ei ole kunnossa, vaan oireilee edelleen ja särkee. Mikä on mennyt pieleen?


Olen 51-vuotias sairaanhoitaja, jolla oikeassa polvessa keskivaikea nivelrikko. Polvi myös virheasennossa ja minulla on yliliikkuvat nivelet. Sain polvituen, jota pidän töissä ja liikkuessa. Tuki mahdollistanut suhteellisen kivuttoman liikkumisen, paitsi pitempi kävely on kivuliainta. Nyt polvi taas lukkoilee päivittäin useita kertoja, etenkin istuessa. Tarvitseeko lukko-oireilulle tehdä mitään?


Nivelrikkoon liittyy olennaisesti myös virheasento.  Leikkauksettomaan konservatiiviseen hoitoon kuuluu siitä aiheutuvien vaivojen hoito erilaisia tukia tai apuvälineitä käyttäen.  Esimerkiksi rappeumaperäisessä jalkaholvin madaltumassa jalkapohjan tuki on useimmiten pysyvä hoitomenetelmä. Polven alkavan kulumaan on myös tarjolla kuormitusta muuttavia tukia.  Niiden teho on kuitenkin epävarma ja usein pitkäaikaiskäyttö hankalaa.  Tekonivel leikkaushoidon yhteydessä myös itse virheasento kuuluu korjata eli leikkaus on epäonnistunut, jos esim. polven tekonivelleikkauksen jälkeen polven virheasentoa ei ole korjattu


Tekonivelleikkauksen riskitekijät


Kun pitkäaikaisverensokeri on 22, niin kuinka suuri riski se on polven tekonivelleikkaukselle?

Molemmissa polvissa on nivelrikkoa ja kenties muutakin. Ortopedi vastustaa tekoniveliä polviin, koska ei ole varmaa, onko siitäkään apua. Olen 60-vuotias nainen ja ylipainoakin on kertynyt. Onko enää mitään tehtävissä?

Tekonivelleikkausta edeltävästi potilaan riskitekijät pyritään aina minimoidaan korjaamalla ylipainoa, perussairauksia ja mahdolliset tulehduspesäkkeet.  Esimerkiksi huonossa tasapainossa oleva sokeritauti aiheuttaa selvän leikkausesteen, samoin kuin hampaiden tulehduspesäkkeet, ihon vaurio jne.

Tekonivelen valinta

Olen 59-vuotias Minulla on todettu lonkka-nivelessä nivel-rikko. Olen leikkausjonossa mutta leikkaus arveluttaa. Kuinka monta ongelmia on tullut metallisen nivelen vaihdosta, kun siitä liukenee veren-kiertoon aineita?

Olen alle nelikymppinen, paljon liikuntaa harrastava mies ja olen ymmärtänyt, että ns. pinnoitemallinen keinonivel mahdollistaisi liikunnan harrastamisen myös tulevaisuudessa.

Tekonivelen valinta tehdään aina yksilöllisesti potilaan ikä, luunlaatu ja odotettavissa oleva käyttö huomioiden.  Tekonivelen kestoon vaikuttaa suuresti potilaan ikä, käyttötapa ja paino.  Pisimmät ja parhaat kokemukset ovat lonkan ja polven tekonivelleikkauksista. 

Tekonivelkirurgiaa on tehty noin 50 vuoden ajan.  Sekä materiaalit että leikkaustekniikat ovat edelleen voimakkaan kehityksen alaisina. Valitettavasti tässä joskus opitaan myös virheistä, kuten lonkan pinnoite- ja kokotekonivelten kohdalla on opittu metallisista liukupinnoista.

Voiko olkapäähän saada tekonivelen?

Tekoniveliä asennetaan vähäisemmässä määrin ja pääosin reumasta johtuen myös olkapäähän, kyynärniveleen, ranteeseen, nilkkaan ja käden niveliin. 

Jalat eri pituiset?

Toinen polvi on korjattu onnistuneesti Oxford leikkauksella. Toinen polvi on huono myös. Mistä johtuu,että aloin "keinua" kävellessäni leikkauksen jälkeen?

Ystävättäreni sai uuden lonkkanivelen kevättalvella. Nyt hänen toinen jalkansa on pari senttiä lyhyempi kuin toinen. Hänelle sanottiin siihen "se on täysin normaalia". Onko oikeasti?

Tekonivelleikkauksen jälkeinen alaraajojen pituuseron tunne on tavanomainen oire. Varsinkin lonkan tekonivel leikkaukseen liittyy satunnaisesti vähäistä (alle 10mm) pidennystä. Useimmiten kyseessä on kuitenkin potilaan tuntemus, joka johtuu leikkausta edeltävästä lantion ja lonkkanivelen virheasennosta.  Lähes poikkeuksetta vähäinen pituusero tuntemus häviää, kun kävely normaalistuu ja varaaminen tapahtuu tasapainoisesti molemmilla alaraajoilla.

Nykytekniikoin lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen ei pitäisi syntyä pysyvää yli 10mm pidentymää ellei sitä nimenomaan suunnitella tai muuten hyväksytä potilaan kanssa leikkausta edeltävästi.

Polven tekonivelleikkaukseen liittyy erittäin harvoin leikkauksen jälkeistä pituuserotuntemusta.

Voiko lonkan uusintaleikkauksella korjata jalkojen eri pituutta, joka syntyi ensimmäisessä leikkauksessa?

Lonkan uusintaleikkaus syntyneen alaraajojen pituuseron vuoksi on harvinaista. 

Tähystysleikkauksesta apua?

Voiko polven tähystysleikkauksella korjata artroosia?

Viimeaikaiset selvitykset ovat varmistaneet, että nivelrikkoisen polven tähystystoimenpiteillä ei polven tilannetta voida parantaa eikä nivelrikkoista polvea siten kannata tähystää.

 

Miten kulumaa voi seurata?

Mitä kuvia nivelrikkoisesta nivelestä tarvitaan?

Tavanomainen röntgenkuva on useimmiten riittävä kuvaus nivelrikon diagnostisoimiseksi ja hoidon tarpeen arvioimiseksi. Magneettikuvaus huomattavasti kalliimpana tutkimuksena ei ole tarpeen kuin poikkeustapauksissa.

Jos röntgenkuvassa todetaan alkavaa atroosia, miten sitä seurataan? Lääkärini ei suostunut uuteen röntgeniin, vaikka kivut ovat lisääntyneet huomattavasti.

Nivelrikon etenemisnopeus ja sen aiheuttama kipu vaihtelevat.   Yleensä kuluma kuitenkin etenee hitaasti.  Oireet voivat olla hankalat vähäisestä röntgen löydöksestä huolimatta.  Jos ei-leikkauksellisista hoidoista huolimatta tilanne pahentuu nopeasti niin uusinta kuvaus voi olla tarpeen jo muutaman kuukauden sisällä, koska joskus ruston tuhoutuminen voi edetä poikkeavan nopeasti.

Lue myös:

    Uusimmat