Ajathan liikenneympyrässä oikein?

Kysy liikenneturvallisuudesta -sarjassamme lukijoiden kysymyksiin vastaavat liikenneturvallisuuden asiantuntijat joka perjantai. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen autot(a)mtv.fi.

Vastaajana Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kysymys: Miten liikenneympyrässä ajetaan oikein?

Vastaus: Aloitetaan terminologiasta. Usein kuulee tietynlaisista liikenneympyröistä puhuttavan kiertoliittyminä. Itse käytän kuitenkin liikenneympyrä-nimitystä, koska lainsäädäntökin niin tekee. Emme kuitenkaan saivartele termeillä, vaan keskitymme olennaiseen eli turvalliseen liikkumiseen liikenneympyrässä.

Ajolinja

Liikenneympyröitä on yksi- tai useampikaistaisia. Yksikaistaiseen liikenneympyrään ajaminen ja siellä kiertäminen on käytännössä suoraan ajamista. Ohje suoraan ajamiseen löytyy suoraan Tieliikennelaista: ”Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista.” Näin ollen yksikaistaiseen ympyrään ajetaan oikeaa reunaa ja sitä kierretään ulkoreunaa.

Kun yksikaistaisesta liikenneympyrästä poistutaan, on kysymyksessä aina oikealle kääntyminen. Tähänkin löytyy selkeä ohje Tieliikennelaista: ”Oikealle kääntyvän on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reunaan.” Ulkoreunaa siis jatketaan.

Useampikaistaisissa liikenneympyröissä on omaan ajosuuntaan menevä kaista valittava hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa. Tämä edellyttää kuljettajalta huolellista ajolinjaa ohjaavien merkkien havainnointia, jota on syytä jatkaa myös ympyrässä ajettaessa.

Ajokaista tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan valitsemaan niin, ettei liikenneympyrässä tarvitse lähteä kaistaa vaihtamaan. Kaistan vaihtaminen ympyrässä on hankalaa ja vaarallista. Pidä valitsemasi ajokaista huolellisesti ympyrässä ja sieltä poistuessasi.

Tässä pitää myös todeta, että välillä näkee todella huonosti suunniteltuja useampikaistaisia liikenneympyröitä, joissa ajolinjamerkinnät on tehty puutteellisesti tai sekavasti – ja valitettavan usein vain tiemerkinnöin. Tällaisessa ympyrässä oikean ja turvallisen ajolinjan löytäminen on varsin haasteellista – erityisesti talvella, jolloin lumi peittää tiemerkinnät. Monesti tuleekin mieleen, että huomattavasti toimivampi ja turvallisempi ratkaisu olisi ollut rakentaa kyseiseen risteykseen tavallinen yksikaistainen liikenneympyrä.

Ajovuoro

Ajovuorojen osalta ei ole juurikaan merkitystä, onko kyseessä yksi- vai useampikaistainen liikenneympyrä. Mikäli kaistaa on pakko vaihtaa, on kaistanvaihtaja luonnollisesti väistämisvelvollinen. 

Liikenneympyrää lähestyttäessä on väistämismerkki. On tärkeää huomata, että mikäli väistämismerkki on ennen suojatiehen maalattua pyörätien jatketta, kuten usein on, tuo se väistämisvelvollisuuden myös pyöräilijöitä ja mopoilijoita kohtaan. Autoilija keskittyy helposti ympyrään ajaessaan havainnoimaan vain vasemmalle ja unohtaa, että oikealtakin voi lähestyä kevyttä liikennettä. 

Vaikkei väistämismerkkiä olisikaan ennen suojatietä, on muistettava, että jalankulkijoita on väistettävä aina. Esimerkiksi rullaluistimilla lähestyvä jalankulkija yllättää helposti nopeudellaan.

Liikenneympyrässä kierrettäessä väistettäviä ei pitäisi olla – mahdollisia hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta – koska oikealta lähestyvillä on väistämismerkit. Sen sijaan ympyrästä poistuttaessa on taas muistettava väistää.

Kuten jo edellä tuli todettua, on ympyrästä poistuminen aina oikealle kääntymistä. Tieliikennelain mukaan ”risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa.” Näin toimitaan siis myös liikenneympyrästä poistuttaessa. Ympyrästä poistuvan kuljettajan tulisikin sovittaa nopeutensa sellaiseksi, että hän voi turvallisesti pysäyttää ajoneuvonsa ennen suojatietä tarpeen niin vaatiessa.

On paljon tapauksia, joissa viime hetkellä tehty hätäinen jarrutus on johtanut peräänajoon ympyrässä. Toki usein taustalla on ollut myös perään ajaneen auton väärä tilannenopeus ja lyhyt turvaväli, joita ei pidä unohtaa liikenneympyrässäkään.

Suuntamerkin käyttö

Koska liikenneympyrään ajo katsotaan suoraan ajamiseksi, se tapahtuu ilman suuntamerkkiä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että liikenneympyrästä aiotaan poistua heti ensimmäisestä liittymästä, on suuntamerkki syytä kytkeä oikealle jo hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa.

Ympyrässä kierretään ilman suuntamerkkiä. Kun poistumista edeltävä liittymä on ohitettu, kytketään suuntamerkki oikealle. Suuntamerkki pidetään päällä, kunnes poistuminen on tapahtunut eli liikenneympyrästä ollaan kokonaan ulkona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vilkku otetaan pois vasta suojatien jälkeen, mikäli sellainen ympyrän yhteydessä on.

Vasemmalle liikenneympyrässä vilkutetaan vain, jos useampikaistaisessa liikenneympyrässä joudutaan tekemään kaistanvaihto vasemman puoleiselle kaistalle. Periaatteessa hyvin ennakoineelle ja oikeat kaistat ajoissa valinneelle tällaista tarvetta ei pitäisi syntyä. Yksikaistaisessa liikenneympyrässä ei suuntamerkkiä vasemmalle ole tarpeen näyttää milloinkaan.

Turvallinen risteystyyppi

Liikenneympyrät ovat kaiken kaikkiaan turvallisia ja toimivia risteyksiä. Ne pakottavat kaikki hiljentämään ajonopeutta, jolloin aikaa havainnointiin, arviointiin ja ajatteluun jää enemmän. 

Liikenneympyrä myös sujuvoittaa liikennettä, koska se mahdollistaa kaikista suunnista lähestyvien liittymisen ilman suurempia viivytyksiä. 

Mahdolliset onnettomuudet liikenneympyröissä ovat pääsääntöisesti kiilaamistyyppisiä ja tapahtuvat melko pienillä nopeuksilla. Näin selvitään usein peltivaurioilla vakavien henkilövahinkojen sijaan.

Ei siis ulosmitata tämän erinomaisen risteystyypin turvallisuusvaikutuksia ajamalla liian kovaa, käyttämällä liian lyhyttä turvaväliä tai havainnoimalla huolimattomasti.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja