Osaatko oikeasti ajaa liikenneympyrässä?

Kuljettaja ajoi väärään suuntaan Herttoniemen liikenneympyrässä 0:28
KATSO MYÖS: Ei näin. Poliisin kameraan tallentui, kuinka kuljettaja ajoi Helsingin Herttoniemessä liikenneympyrää väärään suuntaan

Oikean ajolinjan valinta, riittävän alhainen nopeus, huolellinen havainnointi, riittävä etäisyys edellä ajavaan ja oikea-aikaiset merkinannot ovat turvallisuuden peruspilarit myös liikenneympyrässä. 

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miten liikenneympyrässä tulisi ajaa?

Vastaus: Usein kuulee liikenneympyröistä puhuttavan kiertoliittyminä. Koska tieliikennelaissa käytetään kuitenkin liikenneympyrä-termiä, toimin itse samoin. 

Ajolinjat erilaisissa ympyröissä

Liikenneympyröitä on yksi- tai useampikaistaisia. Yksikaistaiseen ympyrään ajetaan oikeaa reunaa ja myös poistuminen tehdään oikeasta reunasta. 

Useampikaistaisissa liikenneympyröissä on omaan ajosuuntaan menevä kaista järkevää valita hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa, mikäli tämä vain on mahdollista. Kuljettajan pitääkin havainnoida ajolinjaa ohjaavia merkkejä hyvissä ajoin ja huolellisesti – sekä ympyrää lähestyttäessä että siellä ajettaessa. Kaistan vaihtaminen ympyrässä on hankalaa ja vaarallista. Osassa ympyröitä on kuitenkin tilanteita, joissa siltä ei voi välttyä. 

Välillä näkee todella huonosti suunniteltuja useampikaistaisia liikenneympyröitä, joissa ajolinjamerkinnät on tehty puutteellisesti tai sekavasti – ja valitettavan usein vain tiemerkinnöin. Tällaisessa ympyrässä oikean ja turvallisen ajolinjan löytäminen on varsin haasteellista – erityisesti talvella, jolloin lumi peittää tiemerkinnät. Monesti tuleekin mieleen, että huomattavasti toimivampi ja turvallisempi ratkaisu olisi ollut rakentaa kyseiseen risteykseen tavallinen yksikaistainen liikenneympyrä.

Väistettäviä pääsääntöisesti ympyrään tultaessa ja sieltä poistuttaessa

Ajovuorojen osalta ei ole juurikaan merkitystä, onko kyseessä yksi- vai useampikaistainen liikenneympyrä. Liikenneympyrää lähestyttäessä on väistämismerkki eli liikenneympyrään tulevan on väistettävä siellä jo ajavaa. On tärkeää huomata, että mikäli väistämismerkki on ennen tien pintaan maalattua pyörätien jatketta, kuten usein on, tuo se väistämisvelvollisuuden myös molemmilta sivuilta lähestyviä pyöräilijöitä ja mopoilijoita kohtaan. Jos autoilija ympyrään ajaessaan havainnoi ainoastaan vasemmalle ja unohtaa, että oikealtakin voi lähestyä kevyttä liikennettä, alkavat onnettomuuden ainekset olla käsissä. Lisäksi on muistettava, että suojatiellä olevaa tai sinne pyrkivää jalankulkijaa on väistettävä aina. Esimerkiksi rullaluistimilla lähestyvä jalankulkija yllättää helposti nopeudellaan.

Olennaista on myös huomata, että liikenneympyrän sisäkaistalla ajava saattaa olla juuri vaihtamassa ulkokaistalle poistuakseen ympyrästä seuraavassa liittymässä. Liikenneympyrään saapuvalle asetettu väistämismerkki tuo väistämisvelvollisuuden myös ympyrässä olevaa kaistanvaihtajaa kohtaan. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa tilanteeseen, jossa kaksi autoa kiertävät ympyrässä eri kaistoja ajaen – silloin kaistanvaihtaja on sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen. 

Liikenneympyrässä kierrettäessä väistettäviä ei pitäisi olla mahdollisia hälytysajoneuvoja lukuunottamatta, koska oikealta lähestyvillä on väistämismerkit. Sen sijaan ympyrästä poistuttaessa on väistettävä kevyttä liikennettä. Ajonopeus ympyrässä tulisi pitää sellaisena, että kuljettaja pystyy tarvittaessa turvallisesti pysäyttämään ajoneuvonsa ennen suojatietä tai pyörätienjatketta. On paljon tapauksia, joissa viime hetkellä tehty hätäinen jarrutus on johtanut peräänajoon ympyrässä. Toki usein taustalla on ollut myös perään ajaneen auton väärä tilannenopeus ja turvavälin puute, joiden merkitystä ei pidä unohtaa liikenneympyrässäkään.

Poistumisaikomus ilmaistaan suuntamerkillä

Koska liikenneympyrään ajo katsotaan suoraan ajamiseksi, se tapahtuu ilman suuntamerkkiä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että liikenneympyrästä aiotaan poistua heti ensimmäisestä liittymästä, on suuntamerkki syytä kytkeä oikealle jo hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa.

Ympyrässä kierretään ilman suuntamerkkiä. Kun poistumista edeltävä liittymä on ohitettu, kytketään suuntamerkki oikealle. Suuntamerkki pidetään päällä, kunnes poistuminen on tapahtunut eli liikenneympyrästä ollaan kokonaan ulkona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vilkku otetaan pois vasta suojatien tai pyörätienjatkeen jälkeen, mikäli jompikumpi ympyrän yhteydessä on.

Vasemmalle liikenneympyrässä vilkutetaan vain, jos useampikaistaisessa liikenneympyrässä joudutaan tekemään kaistanvaihto vasemmalla puolella olevalle kaistalle. Periaatteessa hyvin ennakoineelle ja oikeat kaistat ajoissa valinneelle kuljettajalle tällaista tarvetta ei kovin usein pitäisi syntyä. Yksikaistaisessa liikenneympyrässä ei suuntamerkkiä vasemmalle ole tarpeen näyttää käytännössä juuri milloinkaan.

Turvallinen ja toimiva

Liikenneympyrät ovat risteystyyppinä turvallisia ja toimivia. Ne pakottavat kaikki hiljentämään ajonopeutta, jolloin aikaa havainnointiin, arviointiin ja ajatteluun jää enemmän. 

Liikenneympyrä myös sujuvoittaa liikennettä, koska se mahdollistaa kaikista suunnista lähestyvien liittymisen ilman suurempia viivytyksiä. 

Mahdolliset onnettomuudet liikenneympyröissä ovat pääsääntöisesti kiilaamistyyppisiä ja tapahtuvat melko pienillä nopeuksilla. Näin selvitään usein pelkillä peltivaurioilla vakavien henkilövahinkojen sijaan. 

teppoboksi teppo vesalainen

Lue myös:

    Uusimmat